System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marian Giertych
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 52 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych / Grzegorz Iszkuło, Liliana Armatys, Monika Dering, Marek Ksepko, Dominik Tomaszewski, Agnieszka Ważna, Marian Giertych, 2020. Sylwan Vol. 163, no. 3, 226--236, ISSN: 0039-7660, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Viscum album, biotic forest disturbance, infestation, parasitic plant
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-25196] [data modyf: 24-04-2020 09:27]
[8,73] [0,22]
[2] Size variability in embryonic axes, cotyledons, acorns and seedlings in fifteen species of the genus Quercus / Marian Giertych, Paweł Chmielarz, 2020. Trees : Structure and Function Vol. 34, 593--601, ISSN: 0931-1890, , eISSN: 1432-2285, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acorn maturation time, Acorn size, Dormancy, Moisture content, Oak, Seed storage
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00468-019-01941-3         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25894] [data modyf: 03-12-2020 13:04]
[100] [1]
[3] Two galling insects (Hartigiola annulipes and Mikiola fagi), one host plant (Fagus sylvatica) - differences between leaf and gall chemical composition / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych, 2020. Baltic Forestry Vol. 26, no. 2, 209--219, ISSN: 1392-1355, , eISSN: 1392-1355, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biochemistry, chemistry, common beech, gall midge, plant galls
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.46490/BF474         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-26068] [data modyf: 20-01-2021 12:47]
[49,5] [0,71]
[4] Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides / Radosław Jagiełło, Urszula Walczak, Grzegorz Iszkuło, Piotr Karolewski, Edward Baraniak, Marian Giertych, 2019. International Journal of Pest Management Vol. 65, no. 1, 33--43, ISSN: 0967-0874, , eISSN: 1366-5863, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Basal area increment, imidacloprid, insect outbreak, potential fecundity, radial increment, tebuconazole, tree health
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/09670874.2018.1454630         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-24531] [data modyf: 06-11-2019 12:30]
[20,21] [0,29]
[5] One step closer to understanding the ecology of Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae): The effects of light conditions / Radosław Jagiełło, Edward Baraniak, Marzenna Guzicka, Piotr Karolewski, Adrian Łukowski, Marian Giertych, 2019. European Journal of Entomology Vol. 116, 42--51, ISSN: 1802-8829, , eISSN: 1802-8829, bibliogr. rys. wykr. summ. .- M. Giertych - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Aesculus hippocastanum, Cameraria ohridella, Gracillariidae, Lepidoptera, herbivore, leaf-miner, light conditions, oocytes, phenolics oxidative capacity, plant-insect interactions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.14411/eje.2019.005         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-25892] [data modyf: 03-12-2020 12:44]
[28,58] [0,41]
[6] Plant-mediated interaction: a first record of thrips feeding on Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) galls / Sebastian Pilichowski, Manfred Ulitzka, Radosław Jagiełło, Marian Giertych, 2019. Polish Journal of Ecology Vol. 67, no. 2, 168--173, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Cecidomyiidae, Phlaeothripidae, co-occurrence, galls, thrips
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3161/15052249PJE2019.67.2.007         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24561] [data modyf: 12-11-2019 16:54]
[20] [0,5]
[7] Spreading-the-risk hypothesis may explain Cameraria ohridella oviposition in relation to leaf blotch disease / Radosław Jagiełło, Piotr Łakomy, Adrian Łukowski, Marian Giertych, 2019. Arthropod-Plant Interactions Vol. 13, 787--795, ISSN: 1872-8855, , eISSN: 1872-8847, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gracillariidae, Leaf miner, Lepidoptera, Oviposition preference, Tripartite interaction
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s11829-019-09697-w         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-25893] [data modyf: 03-12-2020 12:57]
[100] [1]
[8] Does Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) distribute its galls randomly? / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych, 2018. European Journal of Entomology Vol. 115, 504--511, ISSN: 1802-8829, bibliogr. summ. .- M.Giertych afiliacja również: Instytut Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: Cecidomyiidae, Diptera, Hartigiola annulipes, cardinal directions, gall distribution, gall midge, leaf zones, specific leaf area
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.14411/eje.2018.050         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-23089] [data modyf: 19-09-2018 13:29]
[30] [1]
[9] Pattern of secondary infection with Saprolegnia spp. in wild spawners of UDN - affected sea trout Salmo trutta m. trutta (L.), the Słupia River, N Poland / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Marian Giertych, Aleksandra Steliga, 2018. Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 47, iss. 3, 230--238, ISSN: 1730-413X, , eISSN: 1897-3191, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Saprolegnia, infection pattern, sea trout, secondary infection, ulcerative dermal necrosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ohs-2018-0022         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-23151] [data modyf: 18-10-2018 11:20]
[3] [0,2]
[10] Susceptibility of forage legumes to infestation by the pea aphid Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aphididae) / Bożena Kordan, Katarzyna Stec, Paweł Słomiński, Marian Giertych, Anna Wróblewska-Kurdyk, Beata Gabryś, 2018. Crop & Pasture Science Vol. 69, 775--784, ISSN: 1836-0947, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPG, aphid probing behaviour, plant resistance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1071/CP18065         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-23032] [data modyf: 09-10-2018 10:01]
[11,67] [0,33]
[11] Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum / Radosław Jagiełło, Edward Baraniak, Piotr Karolewski, Piotr Łakomy, Jolanta Behnke-Borowczyk, Urszula Walczak, Marian Giertych, 2017. Dendrobiology Vol. 78, 146--156, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: foliage damage, leaf blotch, leaf miner, plant defence, plant growth
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12657/denbio.078.014         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-21817] [data modyf: 19-10-2017 12:00]
[7,56] [0,38]
[12] Gall Abundance and Leaf Size as Factors Affecting the Hypersensitive Reaction in the Common Beech (Fagus sylvatica) / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych, 2017. Baltic Forestry Vol. 23, no. 3, 608--611, ISSN: 1392-1355, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Hartigiola annulipes, Mikiola fagi, beech, galls, hypersensitive reaction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22329] [data modyf: 09-02-2018 09:40]
[7,5] [0,5]
[13] Larval food affects oviposition preference, female fecundity and offspring survival in Yponomeuta evonymellus / Piotr Karolewski, Adrian Łukowski, U. Walczak, Edward Baraniak, Joanna Mucha, Marian Giertych, 2017. Ecological Entomology Vol. 42, iss. 5, 657--667, ISSN: 0307-6946, , eISSN: 1365-2311, bibliogr. fot. rys. wykr. summ. .- M. Giertych afiliacja również Instyt. Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: Hopkins? host-selection principle, Lepidoptera, P. serotina, Prunus padus, ermine moth, host plant choice
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-21814] [data modyf: 19-10-2017 11:03]
[40] [1]
[14] Males and females of Juniperus communis L. and Taxus baccata L. show different seasonal patterns of nitrogen and carbon content in needles / Kinga Nowak-Dyjeta, Marian Giertych, P. Thomas, Grzegorz Iszkuło, 2017. Acta Physiologiae Plantarum Vol. 39, 1--8, ISSN: 0137-5881, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dioecy, N storage, Phenology, Sexual dimorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11738-017-2489-3         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-21602] [data modyf: 16-08-2017 09:45]
[8,84] [0,35]
[15] Plant development reprogramming by cynipid gall wasp: proteomic analysis / Tomasz A. Pawłowski, Aleksandra M. Staszak, Piotr Karolewski, Marian Giertych, 2017. Acta Physiologiae Plantarum Vol. 39, no. 11, 1-12, ISSN: 0137-5881, bibliogr. summ. .- M.G. afiliacja również PAN
Słowa kluczowe: Cynips longiventris, Cynips quercusfolii, Oak, Quercus robur, Tree
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11738-017-2414-9         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-21802] [data modyf: 18-10-2017 13:07]
[12,5] [0,5]
[16] Structural modification of Quercus petraea leaf caused by Cynips quercusfolii - histological study of galls / Marzenna Guzicka, Piotr Karolewski, Marian Giertych, 2017. Journal of Plant Interactions Vol. 12, no. 1, 7--13, ISSN: 1742-9145, , eISSN: 1742-9153, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Sessile oak, anatomy, oak gall wasp, starch
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/17429145.2016.1269214         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20820] [data modyf: 11-01-2017 08:49]
[11,55] [0,58]
[17] Wpływ jemioły (Viscum album) na jakość nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) / Natalia Jasiczek, Marian Giertych, Jan Suszka, 2017. Sylwan R. 161, nr 7, 558--564, ISSN: 0039-7660, bibliogr. tab. wykr. summ. .- M.G.- afiliacja również Instyt. Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: cone size, germination, seed production, seed quality, semiparasite
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21816] [data modyf: 19-06-2018 09:37]
[5] [0,33]
[18] Light conditions affect the performance of Yponomeuta evonymellus on its native host Prunus padus and the alien Prunus serotina / A. Łukowski, Marian Giertych, U. Walczak, E. Baraniak, P. Karolewski, 2016. Bulletin of Entomological Research Vol. 107, no. 2, 208-216, ISSN: 0007-4853, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [M. Giertych - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Lepidoptera, Yponomeutidae, folivorous insect, high light condition, invasive species, low light condition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1017/S0007485316000791         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-20821] [data modyf: 07-10-2019 11:18]
[19] Carbon allocation in seedlings of deciduous tree species depends on their shade tolerance / Marian Giertych, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, 2015. Acta Physiologiae Plantarum Vol. 37, 1--15, ISSN: 0137-5881, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [M. Giertych - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Biomass allocation, Biometric traits, Defense compounds, Growth processes, Light-demanding trees, Shade-tolerant trees
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11738-015-1965-x         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-19820] [data modyf: 22-02-2017 13:34]
[20] Influence of native and alien Prunus species and light conditions on performance of the leaf beetle Gonioctena quinquepunctata / Ewa Mąderek, Adrian Łukowski, Marian Giertych, Piotr Karolewski, 2015. Entomologia Experimentalis et Applicata Vol. 155, no. 3, 193--205, ISSN: 0013-8703, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Chrysomelidae, Coleoptera, Phytodecta quinquepunctata, Prunus padus, Prunus serotina, insect performance, native and invasive species
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1111/eea.12298         Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-19025] [data modyf: 22-02-2017 13:56]
[21] Preferential feeding and occupation of sunlit leaves favors defense response and development in the flea beetle, Altica brevicollis coryletorum - a pest of corylus avellana / Adrian Łukowski, Marian Giertych, Marcin Zadworny, Joanna Mucha, Piotr Karolewski, 2015. PLoS One vol. 10, iss. 4, 1--16, ISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0126072         Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-19024] [data modyf: 22-02-2017 13:56]
[22] Sex ratio and body mass of adult herbivorous beetles depend on time of occurence and light conditions / Adrian Łukowski, Ewa Mąderek, Marian Giertych, Piotr Karolewski, 2015. PLoS One Vol. 10, iss. 4, 1--18, ISSN: 1932-6203, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0144718         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-19821] [data modyf: 28-02-2017 12:26]
[23] Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on a several years old spruce (Picea abies) plantation / Sebastian Pilichowski, Damian Pazio, Marian Giertych(*), 2014. Entomologica Fennica Vol. 24, no. 4, 161--169, ISSN: 0785-8760, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18702] [data modyf: 12-04-2017 10:55]
[24] Invasive Prunus serotina - a new host for Yponomeuta evonymellus (Lepidoptera: Yponomeutidae)? / Piotr Karolewski, Andrzej M. Jagodziński, Marian Giertych, Adrian Łukowski, Edward Baraniak, Jacek Oleksyn, 2014. European Journal of Entomology Vol. 111, no. 2, 227--236, ISSN: 1210-5759, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- M. Giertych - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: Lepidoptera, P. serotina, Prunus padus, Yponomeuta evonymellus, Yponomeutidae, defense compounds, ermine moth, folivorous insect, native and invasive species, phenols, tannins
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.14411/eje.2014.026         Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-18738] [data modyf: 22-02-2017 14:29]
[25] Season and light affect constitutive defenses of understory shrub species against folivorous insects / Piotr Karolewski, Marian Giertych, Michał Żmuda, Andrzej M. Jagodziński, 2013. Acta Oecologica : International Journal of Ecology Vol. 53, 19--32, ISSN: 1146-609X, bibliogr. rys. tab. .- podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: defense compounds, herbivore insect, light, nitrogen, understory shrubs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.actao.2013.08.004         Cytowania wg Scopus: 37 [01-03-2021]
[AWCZ-17547] [data modyf: 22-02-2017 13:52]
[26] Spatial distribution of Cynips quercusfolii (Hymenoptera: Cynipidae) galls on leaves and within the crowns of oak trees / Marian Giertych, Andrzej M. Jagodziński, Piotr Karolewski, 2013. European Journal of Entomology Vol. 110, no. 4, 657--661, ISSN: 1210-5759, bibliogr. rys. tab. summ. .- afiliacja również Instytut Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: Cynipidae, Cynips quercusfolii, Hymenoptera, gall distribution, galls, oaks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-17546] [data modyf: 22-02-2017 14:00]
[27] Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata / Grzegorz Iszkuło, Yakov Didukh, Marian Giertych, Anna K. Jasińska, Karolina Sobierajska, Janusz Szmyt, 2012. Annals of Forest Science Vol. 69, no 6, 705--712, ISSN: 1286-4560, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: European yew, Growth rate, Silver fir, competition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s13595-012-0193-4         Cytowania wg Scopus: 19 [01-03-2021]
[AWCZ-16798] [data modyf: 12-12-2012 13:46]
[28] Consequences of cutting off distal ends of cotyledons of Quercus robur acorns before sowing / Marian Giertych, Jan Suszka, 2011. Annals of Forest Science Vol. 68, no 2, 433--442, ISSN: 1286-4560, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acorn, Cotyledon removal, Preparation for sowing, Quercus robur, Seedling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s13595-011-0038-6         Cytowania wg Scopus: 35 [01-03-2021]
[AWCZ-15756] [data modyf: 06-07-2011 10:03]
[29] Influence of cutting off distal ends of Quercus robur acorns on seedling growth and their infection by the fungus Erysiphe alphitoides in different light conditions / Marian Giertych, Jan Suszka, 2010. Dendrobiology Vol. 64, 73--77, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: container nurseries, oak powdery mildew, pedunculate oak, phenology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-15755] [data modyf: 06-07-2011 09:14]
[30] Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extinction risk of Taxus baccata / Grzegorz Iszkuło, Anna K. Jasińska, Marian Giertych, Adam Boratyński, 2009. Plant Ecology Vol. 200, no 2, 229--240, ISSN: 1385-0237, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Dioecy, European yew, biogeography, reproductive effort
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11258-008-9447-5         Cytowania wg Scopus: 43 [01-03-2021]
[AWCZ-14385] [data modyf: 06-07-2011 10:36]
[31] Early-season defoliation of Sorbus aucuparia (L.) and Acer platanoides (L.) can induce defense mechanisms against the spider mite Tetranychus urticae (Koch) / Marian Giertych, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, 2008. Polish Journal of Ecology Vol. 56, no 3, 443--452, ISSN: 1505-2249, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Arachnida, Tetranychidae, chemical composition, herbivore mite
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15754] [data modyf: 06-11-2019 12:39]
[32] The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects / Michał Żmuda, Piotr Karolewski, Marian Giertych, Roma Żytkowiak, M. Bąkowski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn, 2008. Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria Vol. 7, no 3, 47--57, ISSN: 1644-0722, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fenole, insects, krzewy podszytowe, light, owady, phenols, taniny, tannins, understory shrubs, światło
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15753] [data modyf: 06-11-2019 12:39]
[33] Effects of temperature on larval survival rate and duration of development in Lymantria monacha (L.) on needles of Pinus sylvestris (L.) and in L. dispar (L.) on leaves of Quercus robur (L.) / Piotr Karolewski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn, Marian Giertych, 2007. Polish Journal of Ecology Vol. 55, no 3, 595--600, ISSN: 1505-2249, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lepidoptera, Scots pine, gypsy moth, herbivore insect, larval performance, nun moth, pedunculate oak
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15752] [data modyf: 06-11-2019 12:39]
[34] Feeding behavior and performance of Neodiprion sertifer larvae reared on Pinus sylvestris needles / Marian Giertych, Piotr Karolewski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn, 2007. Forest Ecology and Management Vol. 242, 700--707, ISSN: 0378-1127, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Scots pine, chemical composition, diprionidae, european pine sawfly, herbivore insect, hymenoptera, larval performance, nitrogen, phenolic compounds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-15749] [data modyf: 06-11-2019 12:38]
[35] Temperature affects performance of Lymantria dispar larvae feeding on leaves of Quercus robur / Piotr Karolewski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn, Marian Giertych, 2007. Dendrobiology Vol. 58, 43--49, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: herbivore insect, pedunculate oak, sex ratio
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-15750] [data modyf: 06-11-2019 12:39]
[36] Differences in defence strategies against herbivores between two pioneer tree species: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. and Betula pendula Roth. / Marian Giertych, Piotr Karolewski, Roma Żytkowiak, Jacek Oleksyn, 2006. Polish Journal of Ecology Vol. 54, no 2, 181--187, ISSN: 1505-2249, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: European white birch, artificial damage, black alder, insect herbivore, leaf life span, phenolic compounds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15748] [data modyf: 06-11-2019 12:38]
[37] Differential reaction of Pinus sylvestris, Quercus robur and Quercus petraea trees to nitrogen and sulfur pollution / Piotr Karolewski, Marian Giertych, Jacek Oleksyn, Roma Żytkowiak, 2005. Water, Air and Soil Pollution Vol. 160, 95--108, ISSN: 0049-6979, , eISSN: 1573-2932, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: English oak, Scots pine, durmast oak, nitrate reductase, nitrogen, pollution, sulfur dioxide
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15747] [data modyf: 06-11-2019 12:38]
[38] Effects of elevated temperature and fluorine pollution on relations between the pedunculate oak (Quercus robur) and oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides) / Jacek Grzebyta, Piotr Karolewski, Roma Żytkowiak, Marian Giertych, Antoni Werner, Marcin Zadworny, Jacek Oleksyn, 2005. Dendrobiology Vol. 53, 27--33, ISSN: 1641-1307, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carbohydrates, environmental pollution, lignins, nitrogen, phenols, starch, tannins
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-15746] [data modyf: 06-11-2019 12:38]
[39] Influence of mineral fertilization on food quality of oak leaves and utilization efficiency of food components by the gypsy moth / Marian Giertych, M. Bąkowski, Piotr Karolewski, R. Zytkowiak, Jacek Grzebyta, 2005. Entomologia Experimentalis et Applicata Vol. 117, 59--69 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lepidoptera, Lymantria dispar, Lymantriidae, Quercus robur, herbivore insect, larval performance, nitrogen content, phenolic compounds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 25 [01-03-2021]
[AWCZ-15745] [data modyf: 06-11-2019 12:37]
[40] The influence of shade on phenolic compounds in Scots pine / Marian Giertych, 2001. Dendrobiology Vol. 46, 21--26, ISSN: 1641-1307, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pinus sylvestris, bioindication, insolation, light reduction, ortho-diphenols, total phenols
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-15744] [data modyf: 05-07-2011 11:37]
[41] Phenolic compounds distribution along the lenght of Scots pine needles in a polluted and control environment and its connection with necroses formation / Marian Giertych, Piotr Karolewski, 2000. Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 69, no 2, 127--130, ISSN: 0001-6977, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pinus sylvestris, Scots pine, część igły, needle oart, phenolic compounds, pollution, sosna zwyczajna, zanieczyszczenie, związki fenolowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15743] [data modyf: 06-11-2019 12:37]
[42] Foliage age and pollution alter content of phenolic compounds and chemical elements in Pinus nigra needles / Marian Giertych, Piotr Karolewski, Ludwig O. de Temmerman, 1999. Water, Air and Soil Pollution Vol. 110, no 3-4, 363--377, ISSN: 0049-6979, , eISSN: 1573-2932, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pinus nigra, element, needle age, phenolies, pollution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 53 [01-03-2021]
[AWCZ-15742] [data modyf: 06-11-2019 12:37]
[43] Primary and secondary host plants differ in leaf-level photosynthetic response to herbivory: evidence from Alnus and Betula grazed by the alder beetle, Agelastica alni / Jacek Oleksyn, Piotr Karolewski, Marian Giertych, R. Zytkowiak, P. B. Reich, M. G. Tjoelker, 1998. New Phytologist Vol. 140, no 2, 239--249 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: birch, insect, phenols, photosynthesis, plant-herbivore interactions, transpiration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1046/j.1469-8137.1998.00270.x         Cytowania wg Scopus: 53 [01-03-2021]
[AWCZ-15741] [data modyf: 06-11-2019 12:37]
[44] Distribution of elements along the lenght of Scots pine needles in a heavily polluted and a control environment / Marian Giertych, Ludwig O. de Temmerman, L. Rachwal, 1997. Tree Physiology Vol. 17, 697--703 tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pinus sylvestris, chemical elements, needle part, nutrients, pollution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15740] [data modyf: 04-07-2011 15:27]
[45] Altered root growth and plant chemistry of Pinus sylvestris seedlings subjected to aluminum in nutrient solution / Jacek Oleksyn, Piotr Karolewski, Marian Giertych, Antoni Werner, M. G. Tjoelker, P. B. Reich, 1996. Trees : Structure and Function Vol. 10, no 3, 135--144, ISSN: 0931-1890, , eISSN: 1432-2285, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Scots pine, aluminium, photosynthesis, pollution, roots
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 42 [01-03-2021]
[AWCZ-15738] [data modyf: 06-11-2019 12:37]
[46] Phenolic compounds in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) damaged by industrial pollution / Marian Giertych, Antoni Werner, 1996. Arboretum Kórnickie R. 41, 165--172 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: abiotic factors, bioindication, secondary metabolites
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15739] [data modyf: 04-07-2011 15:10]
[47] Changes in the level of phenols during needle development in Scots-pine populations in a control and polluted environment / Piotr Karolewski, Marian Giertych, 1995. European Journal of Forest Pathology Vol. 25, no 6-7, 297--306 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15737] [data modyf: 06-11-2019 12:37]
[48] Wpływ nawożenia wapniowego na poziom fenoli u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach skażenia związkami glinu, siarki i fluoru / Piotr Karolewski, Marian Giertych, 1995. Arboretum Kórnickie R. 40, 169--184 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pinus sylvestris, aluminium, environmental pollution, phenolics, provenances
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15736] [data modyf: 06-11-2019 12:36]
[49] Influence of toxic metal ions on phenols in needles and roots, and on root respiration of Scots pine seedlings / Piotr Karolewski, Marian Giertych, 1994. Acta Societatis Botanicorum Poloniae Vol. 63, no 1, 29--35, ISSN: 0001-6977, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pinus sylvestris L., Scots pine, environmental pollution, fenole, heavy metals, metale ciężkie, phenolic compounds, sosna zwyczajna, toksyczne kationy, toxic cations, zanieczyszczenie środowiska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 22 [01-03-2021]
[AWCZ-15735] [data modyf: 06-11-2019 12:36]
[50] Changes in phenolic compounds content in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings following short term exposition to sulphur dioxide / Marian Giertych, 1993. Arboretum Kórnickie R. 38, 43--51 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air pollution, meta-diphenols, ortho-diphenols, resistance, total phenols
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15734] [data modyf: 04-07-2011 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Podatność roślin bobowatych drobnonasiennych na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris), 2019. Bożena Kordan, Beata Gabryś, Katarzyna Stec, Paweł Słomiński, Marian Giertych, Anna Wróblewska-Kurdyk, Agnieszka Laszczak-Dawid // W: XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. Berezka, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, s. 44, ISBN: 9788366185180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23557] [data modyf: 16-10-2019 14:10]
[0] [0]
[2] Does Hartigiola annulipes locate its leaf galls according to the cardinal directions?, 2015. Sebastian Pilichowski, Marian Giertych // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 149, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22000] [data modyf: 02-12-2015 09:07]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski