System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Łukasz Sobolewski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (25 %)
Dyscyplina dodatkowa: inżynieria biomedyczna (75 %)
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 32 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Application of the neural networks for predicting the corrections for the national timescale UTC(PL), 2016. Łukasz Sobolewski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 142 s. (Lecture Notes in Electrical Engineering and Electronics), ISBN: 9788378422433, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13168] [data modyf: 20-06-2016 11:57]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Comparison of quality of UTC(PL) and UTC(NPL) scales prediction by means of GMDH neural network, Łukasz Sobolewski
// W: Systemy Pomiarowe w teorii i w praktyce, 2020. / red. R. Rybski, Zielona Góra : Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 229--242, ISBN: 9788395771613
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21823] [data modyf: 07-12-2020 10:17]
[20] [1] / [20] [1]
[2] System pomiarowy do diagnozowania dzieci z zaburzeniem koordynacji ruchowej, Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim
// W: Systemy Pomiarowe w teorii i w praktyce, 2020. / red. R. Rybski, Zielona Góra : Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--60, ISBN: 9788395771613
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21815] [data modyf: 07-12-2020 10:17]
[6,3] [0,32] / [6,3] [0,32]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparison of linear regression method and GMDH neural network in predicting the UTC(PL) national timescale / Łukasz Sobolewski, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 11, 1--5, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, UTC(k) timescale, atomic clock, linear regression method, metoda regresji liniowej, predicting [UTC - UTC(k)], prognozowanie [UTC - UTC(k)], sieci neuronowe GMDH, skala czasu UTC(k), zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.01         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-23270] [data modyf: 08-11-2018 12:18]
[14] [1] / [14] [1]
[2] Algorithm for Predicting [UTC-UTC(k)] by Means of Neural Networks / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2017. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 66, no. 8, 2136--2142, ISSN: 0018-9456,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1109/TIM.2017.2674778         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-21601] [data modyf: 11-08-2017 11:54]
[15] [0,5] / [15] [0,5]
[3] Predicting the Lithuanian Timescale UTC(LT) by means of GMDH neural network / Łukasz Sobolewski, 2017. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Vol. 66, nr 4, 31--41, ISSN: 1234-5865, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, atomic clock, electrical engineering, UTC(k) timescale, elektrotechnika, predicting [UTC - UTC(k)], prognozowanie [UTC - UTC(k)], sieci neuronowe GMDH, skala czasu UTC(k), zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22697] [data modyf: 25-04-2018 10:02]
[8] [1] / [8] [1]
[4] Application of neural networks for predicting selected time scales on the basis of UTC and UTCr scales / Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, 2016. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, 258--261, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, UTC(k) timescale, atomic clock, predicting [UTC - UTC(k)], prognozowanie [UTC - UTC(k)], sieci neuronowe GMDH, skala czasu UTC(k), zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.10.58         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20504] [data modyf: 18-10-2016 13:47]
[5] Porównanie przydatności sieci neuronowych typu GRNN i RBF do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 972--974, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GRNN neural network, RBF neural network, atomic clock, national timescale UTC(PL), polska skala czasu UTC(PL), sieci neuronowe GRNN, sieci neuronowe RBF, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18888] [data modyf: 21-08-2015 09:32]
[6] Porównanie metod prognozowania zastosowanych w sieci neuronowej GMDH przeznaczonej do wyznaczania prognozy poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 1, 23--25, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: polska skala czasu UTC(PL), sieci neuronowe GMDH, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17290] [data modyf: 28-07-2015 11:26]
[7] Predicting corrections for the UTC(PL) based on the UTC Rapid scale / Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, 2013. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 6, 22--24, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17506] [data modyf: 20-08-2015 08:47]
[8] Prediction of corrections for the Polish time scale UTC(PL) using artificial neural networks / Marcel Luzar, Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, Józef Korbicz, 2013. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 61, no. 3, 589--594, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale, neural network, prediction methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/bpasts-2013-0060         Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-17631] [data modyf: 20-08-2015 09:50]
[9] Wpływ dodatkowych danych wejściowych w sieci neuronowej na wynik prognozowania poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 4, 312--315, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale UTC(PL), neural network, polska skala czasu UTC(PL), sieci neuronowe, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17426] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[10] Influence of the GMDH neural network data preparation method on UTC(PL) correction prediction results / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2012. Metrology and Measurement Systems Vol. 19, no 1, 123--132, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, atomic clock, national timescale, time series analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-16553] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wyniki prognozy poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 10, 869--871, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, Polska skala czasu UTC(PL), atomic clock, national timescale UTC(PL), sieci neuronowe GMDH, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16998] [data modyf: 29-01-2013 09:58]
[12] Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale = Zastosowanie sieci neuronowych GMDH do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2011. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 6, 45--47, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15778] [data modyf: 15-07-2011 14:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Porównanie metod prognozowania do wyznaczania poprawek dla UTC(PL) [dokument elektroniczny] / Łukasz Sobolewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 17) .- 2012, s. [4] CD-ROM bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9373] [data modyf: 20-02-2013 11:14]
[2] Wpływ sposobu przygotowania danych na wynik prognozowania poprawek dla UTC(PL) z zastosowaniem sieci neuronowej GMDH / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 15) .- 2011, s. 164--167 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9011] [data modyf: 15-07-2011 14:07]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Koncepcja systemu pomiarowego do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji, 2020. Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 21--24, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23669] [data modyf: 01-09-2020 12:34]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Porównanie jakości prognozowania skal UTC(PL) i UTC(NPL) z zastosowaniem sieci neuronowej GMDH, 2020. Łukasz Sobolewski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 97--100, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23683] [data modyf: 01-09-2020 14:27]
[0] [0] / [0] [0]
[3] A concept of a system monitoring the parameters of the dialysis apparatus, 2019. Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, Sławomir Pilc, Joanna Wróbel, Jakub Szulc // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 110, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23563] [data modyf: 18-10-2019 12:06]
[0] [0] / [0] [0]
[4] Regional Teleradiology System, 2019. Emil Michta, Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 112, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23562] [data modyf: 18-10-2019 12:01]
[0] [0] / [0] [0]
[5] Porównanie metody regresji liniowej i sieci neuronowych w prognozowaniu polskiej skali czasu, 2018. Łukasz Sobolewski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 135--138, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23171] [data modyf: 14-09-2018 14:10]
[0] [0] / [0] [0]
[6] Application of GMDH type neural network for predicting UTC(k) timescales realized on the basis of hydrogen masers, 2017. Łukasz Sobolewski // W: Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium - EFTF/IFC 2017. Besançon, Francja New York : IEEE Xplore, 2017, s. 42--46, ISBN: 9781538629161
Słowa kluczowe: GMDH type neural network, UTC(k) timescale, hydrogen maser, predicting [UTC-UTC(k)]

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22797] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[15] [1] / [15] [1]
[7] Prognozowanie litewskiej skali czasu UTC(LT) z zastosowaniem sieci neuronowej typu GMDH, 2017. Łukasz Sobolewski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK' 17 : XI szkoła-konferencja : streszczenia referatów. Waplewo, Polska Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2017, s. 94, ISBN: 9788379381418
Słowa kluczowe: prognozowanie [UTC-UTC(k)], sieci neuronowe typu GMDH, skala czasu UTC(k)

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22860] [data modyf: 18-12-2017 10:05]
[0] [0] / [0] [0]
[8] Methods of time series preparation based on UTC and UTCr scales for predicting the [UTC-UTC(PL)], 2015. Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski // W: 8th Symposium on Frequency Standards and Metrology. Potsdam, Niemcy Bristol : IOP Publishing, 2016, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 723, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/723/1/012040   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22443] [data modyf: 06-03-2017 08:19]
[9] Prognozowanie [UTC-UTC(K)] w oparciu o skalę UTC i UTC RAPID z zastosowaniem sieci neuronowej typu GMDH, 2016. Łukasz Sobolewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 141--144, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22189] [data modyf: 20-06-2016 12:38]
[10] Neural model of a wind turbine, 2015. Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, Carsten Croonenbroeck // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--4, ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: neural networks, predicting, wind turbine

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-21838] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[11] Badania przydatności sieci neuronowej typu GRNN do prognozowania poprawek dla skali czasu UTC(PL), 2014. Łukasz Sobolewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 131--134, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21333] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[12] Predicting the corrections for the Polish timescale UTC(PL) using GMDH and GRNN neural networks, 2014. Łukasz Sobolewski // W: 28th European Frequency and Time Forum - EFTF 2014 [Dokument elektroniczny]. Neuchâtel, Szwajcaria New York : IEEE, 2014, s. 475--478, ISBN: 9781479952526
Słowa kluczowe: GMDH neral networks, GRNN neural network, atomic clock, polish timescale UTC(PL), predicting

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21570] [data modyf: 25-04-2017 11:54]
[13] Predicting the Polish timescale UTC PL based on the corrections designated by the UTC and UTCr scale, 2013. Łukasz Sobolewski // W: IFCS-EFTF proceedings [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 658--661, ISBN: 9781479903412
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, Polish timescale UTC(PL), atomic clock, rapid UTC

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21078] [data modyf: 17-06-2016 14:33]
[14] Wpływ dodatkowych danych wejściowych w sieci neuronowej na wynik prognozowania poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL), 2013. Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: VI kongres metrologii pod hasłem metrologia królową badań stosowanych. Kielce - Sandomierz, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 33--34, ISBN: 9788363792404
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale UTC(PL), neural network, polska skala czasu (UTC(PL), sieci neuronowe, zegar atomowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20911] [data modyf: 25-08-2015 09:45]
[15] Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wynik prognozy poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL), 2012. Łukasz Sobolewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 115--118, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20376] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski