System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dariusz Woźniak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013, 2014. / eds. R. Wyrzykowski et al., Berlin Heidelberg : Springer-Verlag (Lecture Notes in Computer Science 8385), s. 448--457, ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[WZCZ-16263] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dynamics and integrability analysis of two pendulums coupled by a spring / Wojciech Szumiński, Dariusz Woźniak, 2020. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Vol. 83, 1--16, ISSN: 1007-5704, , eISSN: 1878-7274, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Coupled pendulums, Differential Galois theory, Hamiltonian systems, Morales-Ramis theory, Non-integrability, Numerical analysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.cnsns.2019.105099         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24937] [data modyf: 12-02-2020 12:45]
[2] Relaxation dynamics in the Spin-1 Heisenberg antiferromagnetic chain after a quantum quench of the uniaxial anisotropy / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2016. Acta Physica Polonica A Vol. 130, no. 6, 1395--1400, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.130.1395         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-20937] [data modyf: 24-01-2017 10:00]
[3] Time evolution of the magnetic chains with uniaxial anisotropy / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, G. Kamieniarz, 2015. Acta Physica Polonica A Vol. 127, no. 2, 333--335, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.12693/APhysPolA.127.333         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-19091] [data modyf: 24-08-2015 13:20]
[4] Time evolution of the haldane state after a quantum quench / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, 2014. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 13, nr 4, 151--156, ISSN: 2299-9965, , eISSN: 2353-0588, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computational statistical mechanics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18758] [data modyf: 21-07-2015 10:08]
[5] Electromagnetically induced transparency and Autler-Townes effect in a generalized \Lambda-system: A five-level model / Agnieszka Żaba, Van Cao Long, M. Głódź, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, 2013. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 14, iss. 3, 135--145, ISSN: 1609-1833, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: A-system, Autler-Townes effect, cold 85Rb atoms in magneto-optical trap, electromagnetically induced transparency
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-17458] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[6] The role of a dipole-coupled but not dipole-probed state in probe absorption with multilevel coupling / Agnieszka Żaba, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, Van Cao Long, M. Głódź, 2013. European Physical Journal-Special Topics Vol. 222, 1--10, ISSN: 1951-6355, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-01996-6         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-17539] [data modyf: 21-07-2015 10:12]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Matrix-product states for the Ising model in a transverse field / Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński // W: Acta Physicae Superficierum .- 2012, Vol. 12, s. 187--195 bibliogr. rys. summ. .- ISSN 0867-2997 ;
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9522] [data modyf: 15-02-2013 09:44]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Pump-probe spectra modeled with inclusion of a dipole-coupled but not dipole-probed F' state, for the case of 85Rb 5S1/2(F) <->5P3/4(F') transitions, 2012. Agnieszka Żaba, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, Van Cao Long, M. Głódź // W: 17th International School on Quantum Electronics: Laser physics and applications. Nessebar, Bułgaria [b. m.] : SPIE, 2013, Proceedings of SPIE Vol. 8770, s. [Q1--Q6] .- ISSN 0277-786X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20812] [data modyf: 29-07-2015 11:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski