System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marta Czajkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Dział Informacji Naukowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Photography as visualisation of students' leisure time, 2015. Eunika Baron-Polańczyk, Marta Czajkowska, Jacek Grotkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 124 s. , ISBN: 9788378422143, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12873] [data modyf: 16-12-2015 09:49]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nowe trendy w konstruktywistycznym ujęciu nauczania języków obcych, Marta Czajkowska
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5, 2018. / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 135--148, ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20480] [data modyf: 29-05-2019 13:41]
[2] Zasoby open access jako źródło informacji naukowej, Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5, 2018. / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 121--134, ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20479] [data modyf: 29-05-2019 13:40]
[3] Czas wolny - pojęcie, funkcje, budżet czasu, Marta Czajkowska
// W: Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii, 2013. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--35, ISBN: 9788378420460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15281] [data modyf: 26-08-2015 13:55]
[4] "Profesor Klaus" a przyswajanie słownictwa języka niemieckiego, Marta Czajkowska
// W: Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, 2011. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93--110, ISBN: 9788374814256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13760] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Multimedia w kształceniu języka niemieckiego na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Marta Czajkowska
// W: Dydaktyczna użyteczność komputerów, 2010. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 127--147, ISBN: 9788374813853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19308] [data modyf: 18-09-2017 10:35]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nauka obywatelska - integralna część otwartej nauki / Marta Czajkowska, 2020. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4, 26--28, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25418] [data modyf: 26-06-2020 09:34]
[2] Plan S - wspieranie publikowania prac naukowych w otwartym dostępie / Marta Czajkowska, 2019. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 32--34, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24473] [data modyf: 24-10-2019 08:36]
[3] Otwartość w nauce. Ruch Open Access - idee, inicjatywy, zasoby / Marta Czajkowska, Beata Mirkiewicz, 2018. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 10, 30--33, ISSN: 1644-7867, bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23214] [data modyf: 18-10-2018 09:06]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski