System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Piotr Dzikowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce, 2017. Piotr Dzikowski, Warszawa : Difin 160 s. , ISBN: 9788380855793,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14235] [data modyf: 28-05-2019 17:54]
[100] [1]
[2] Innowacyjność polskich przedsiębiorstw : monografia, 2017. Ewa Stawiarska, Piotr Dzikowski, Krzysztof Bartczak, Warszawa : Texter Sp. z o.o. 134 s. , ISBN: 9788377904732,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13933] [data modyf: 05-06-2019 13:53]
[6,67] [0,33]
[3] Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach polskich, 2011. Piotr Dzikowski, Warszawa : Difin SA 224 s. , ISBN: 9788376415000, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10526] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aktywność innowacyjna przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce z perspektywy wybranych grup odbiorców, Piotr Dzikowski
// W: Gospodarka cyfrowa 2016 : zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie, 2017. / red. Artur Gąsiorkiewicz, Kamil Sitarski, Olga Sobolewska, Michał Wiśniewski, Warszawa : Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, s. 110--118, ISBN: 9788363370022
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19316] [data modyf: 29-05-2019 12:53]
[20] [1]
[2] Struktura przemysłu a implementacja innowacji w polskich przedsiębiorstwach, Piotr Dzikowski, Jadwiga Gorączkowska, Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski
// W: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej, 2016. / red. nauk. Dariusz Rosati, Joanna Wiśniewska, Warszawa : Wydaw. CeDeWu, s. 27--42, ISBN: 9788375568608
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18297] [data modyf: 21-10-2016 11:44]
[3] Rola powiązań przemysłowych w kreowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce, Piotr Dzikowski
// W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Część 1, 2015. / red. E. Gruszewska, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, s. 158--170, ISBN: 9788374314626
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17699] [data modyf: 21-03-2016 15:52]
[4] Wpływ wielkości i charakteru własności przedsiębiorstwa na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw wysokiej techniki w Polsce, Piotr Dzikowski
// W: Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym - wybrane aspekty, 2015. / red. nauk. J. Wiśniewska, A. Świadek, Szczecin : Naukowe Wydaw. IVG, s. 43--59, ISBN: 9788362062614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17543] [data modyf: 26-01-2016 15:40]
[5] Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu wysokiej techniki w Polsce, Piotr Dzikowski
// W: Innowacje we współczesnej gospodarce, 2014. / red. nauk. A. Świadek, J. Wiśniewska, Szczecin : Naukowe Wydaw. IVG, s. 89--99, ISBN: 9788362062294
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16523] [data modyf: 27-08-2015 11:37]
[6] Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego na tle sektora niskiej techniki w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, Piotr Dzikowski
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Możliwości rozwoju, 2014. / red. nauk. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, s. 71--85, ISBN: 9788379390052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16528] [data modyf: 27-08-2015 11:39]
[7] Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012, Piotr Dzikowski
// W: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część I, 2013. / red. nauk. A. Świadek, Szczecin : Naukowe Wydaw. IVG, s. 46--61, ISBN: 9788362062188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15239] [data modyf: 26-08-2015 13:54]
[8] Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście barier działalności innowacyjnej sektora niskiej techniki, Piotr Dzikowski
// W: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy : T. 1, 2013. , Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża (Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego), s. 55--68, ISBN: 9788363134266
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16170] [data modyf: 05-08-2015 09:52]
[9] Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, Piotr Dzikowski
// W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, 2013. / red. nauk. M. Matejun, K. Szymańska, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej), s. 200--209, ISBN: 9788372835390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15635] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
[10] The impact of information sources for innovation on stimulating innovation activity of food and beverge manufacturers in Western Poland, Piotr Dzikowski
// W: Business development opportunities, 2013. / sci. ed. J. S. Kardas, J. Brodowska-Szewczuk, Siedlce : Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House (Monographs (ISSN 2083-4179) 146), s. 117--125, ISBN: -
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15853] [data modyf: 26-08-2015 14:11]
[11] Wpływ koniunktury gospodarczej na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i sektora niskiej techniki w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, Piotr Dzikowski
// W: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część II, 2013. / red. nauk. A. Świadek, J. Wiśniewska, Szczecin : Naukowe Wydaw. IVG, s. 133--141, ISBN: 9788362062195
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15812] [data modyf: 26-08-2015 13:55]
[12] Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych w sieciach innowacji w Polsce północno-zachodniej w latach 2008-2010, Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski
// W: Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem - wybrane aspekty, 2013. / red. nauk. A. Mikulska, Gdańsk : Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, s. 23--44, ISBN: 9788362197880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15139] [data modyf: 26-08-2015 13:49]
[13] Źródła informacji dla innowacji a działalność innowacyjna producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, Piotr Dzikowski
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, 2013. / red. nauk. A. Oniszczuk-Jarząbek, T. Gutowski, Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, s. 41--52, ISBN: 9788379390014
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15434] [data modyf: 05-08-2015 09:45]
[14] Building firm capabilities through learning: the role of the dyad between a global enterprise and a local company from an emerging economy, Piotr Dzikowski
// W: Positive initiatives for organizational change and transformation, 2012. / eds. G. D. Sardana, T. Thatchenkery, New Delhi : Macmilian Publishers India Ltd (Macmilian Advanced Research Series), s. 98--107, ISBN: 9789350590379
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14619] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Wyzwania stojące przed aktorami lubuskiego systemu innowacyjnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, Piotr Dzikowski
// W: Funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie lubuskim : analizy i prognozy, 2012. / red. nauk. A. Świadek, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zeszyt Naukowy 1), s. 145--158, ISBN: 9788393092406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15131] [data modyf: 12-02-2013 13:36]
[16] Osobiste kompetencje przywódcze kadry kierowniczej orężem w walce z kryzysem na przykładzie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie leszczyńskim, Piotr Dzikowski
// W: Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, 2009. / red. nauk. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 363--377, ISBN: 9788360653173
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14876] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Wybrane kompetencje przywódcze kadry kierowniczej na przykładzie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie leszczyńskim, Piotr Dzikowski
// W: Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, 2008. / red. nauk. D. Kopycińska, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 137--146, ISBN: 9788360903629
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14875] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sectoral patterns of innovation cooperation in Polish industry / Arkadiusz Świadek, Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski, Jadwiga Gorączkowska, 2019. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy Vol. 14, iss. 1, 183--200, ISSN: 1689-765X, , eISSN: 2353-3293, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: industry, innovation, sectoral patterns, technology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-24029] [data modyf: 11-10-2019 13:40]
[20,21] [0,29]
[2] A bibliometric analysis of born global firms / Piotr Dzikowski, 2018. Journal of Business Research Vol. 85, 281--294, ISSN: 0148-2963, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bibliometric analysis, Born global, Co-citations, Intellectual structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jbusres.2017.12.054         Cytowania wg Scopus: 48 [18-01-2021]
[AWCZ-22627] [data modyf: 11-04-2018 13:01]
[30] [1]
[3] Relacje pomiędzy źródłem informacji a rodzajem działalności innowacyjnej wśród przedsiębiorstw przemysłu średniowysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 4, cz. 3, 89--102, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: industry, information sources, innovation activity, medium-high technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22775] [data modyf: 24-05-2018 15:18]
[14] [1]
[4] Supply networks and innovation activity in medium-high technology manufacturing industries in Poland / Piotr Dzikowski, 2018. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, no. 17 (1), 13--22, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, industry, innovation, innovation activity, innowacja, medium-high technology, przemysł, średniozaawansowana technologia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.1.2
[AWCZ-22745] [data modyf: 14-05-2018 12:50]
[15] [1]
[5] Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski, 2017. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 48/3, 205--216, ISSN: 2450-7733, , eISSN: 2300-4096, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: HT, MHT, aktywność innowacyjna, bariera, barrier, industry, innovation, innovation activity, innowacja, przemysł
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/sip.2017.48/3-17
[AWCZ-21523] [data modyf: 03-07-2017 11:53]
[9] [1]
[6] Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu średnio-niskiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski, 2017. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Vol. 31, no. 1, 1--14, ISSN: 2080-1653, , eISSN: 2449-903X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna, competitor, customer, dostawca, innovation activity, konkurent, odbiorca, odległość, proximity, supplier
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21228] [data modyf: 03-04-2017 12:29]
[12] [1]
[7] Źródła informacji o innowacjach a współpraca innowacyjna w przemyśle MHT i HT w Polsce / Piotr Dzikowski, 2017. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Nr 14, 221--231, ISSN: 2080-6302, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: HT, MHT, innovation cooperation, innovation sources, przemysł HT, przemysł MHT, współpraca innowacyjna, źródła informacji o innowacjach
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.26881/sim.2017.4.14
[AWCZ-22626] [data modyf: 11-04-2018 13:03]
[7] [1]
[8] Structural Determinants of Innovation in Industry: The Pavitta Model in the Polish Economy / Arkadiusz Świadek, Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski, Jadwiga Gorączkowska, 2016. Problemy Zarządzania Vol. 14, nr 3, t. 2, 202--224, ISSN: 1644-9584, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: country, industry, innovation, system, technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7172/1644-9584.62.12
[AWCZ-20993] [data modyf: 07-02-2017 09:35]
[9] The Impact of R&D Expenditures and Investments on the Effects of Innovation in the MHT and HT Industry in Poland / Piotr Dzikowski, 2016. Global Management Journal Vol. 8, 5--13, ISSN: 2080-2951, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: effects of innovation, high technology, innovation, innovation activity, medium-high technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21227] [data modyf: 03-04-2017 10:58]
[10] The importance of vertical linkages for the innovation activity of medium-high and high technology industries in Poland / Piotr Dzikowski, 2016. International Journal of Management and Economics Vol. 51, no. 1, 90--103, ISSN: 2299-9701, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: HT, MHT, industry, innovative activity, vertical linkages
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/ijme-2016-0021
[AWCZ-20520] [data modyf: 21-10-2016 11:35]
[11] Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski, 2016. Współczesna Gospodarka Vol. 7, no. 4, 107--117, ISSN: 2082-677X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna, competitor, customer, dostawca, innovation activity, konkurent, odbiorca, odległość, proximity, supplier
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20741] [data modyf: 20-12-2016 10:59]
[12] Business cycle and innovation activity in medium-high and high technology industry in Poland / Piotr Dzikowski, 2015. Management Vol. 19, no. 2, 93--105, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: HT, MHT, business cycle, cykl koniunkturalny, industry, innovation, innowacja, przemysł
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0016
[AWCZ-19833] [data modyf: 17-02-2016 12:07]
[13] Rola łańcuchów przemysłowych w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw średnio wysokiej i wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski, 2015. Problemy Zarządzania: przedsiębiorczość technologiczna Vol. 13, nr 1 (50), 238--256, ISSN: 1644-9584, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19257] [data modyf: 09-09-2015 15:48]
[14] Sources of information for innovation and innovation activities in the high technology sector in Poland / Piotr Dzikowski, 2015. Global Management Journal Vol. 7, no. 1-2, 40--49, ISSN: 2080-2951, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19258] [data modyf: 09-09-2015 15:48]
[15] Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce / Piotr Dzikowski, 2015. Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 2(36), 189--196, ISSN: 1899-5241, , eISSN: 1899-5772, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna, food industry, innovation, innovation activity, innowacja, linkages, powiązania przemysłowe, przemysł spożywczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17306/JARD.2015.20
[AWCZ-19519] [data modyf: 16-11-2015 18:26]
[16] Źródła informacji o innowacjach a nakłady na B+B i inwestycje w środki trwałe w przemyśle MHT i HT w Polsce / Piotr Dzikowski, 2015. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, nr 12, 3--9, ISSN: 2081-1586, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: HT, MHT, innovation, innovation activity, sources of information for innovation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19951] [data modyf: 04-04-2016 14:40]
[17] Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna sektorowych systemów przemysłowych niskiej średniej techniki w Polsce w latach 2009-2012 / Piotr Dzikowski, 2014. Marketing i Rynek, nr 7, 1--14, ISSN: 1231-7853, bibliogr. tab. summ. .- [CD-ROM]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18312] [data modyf: 07-09-2015 13:10]
[18] The impact of a firm's size and its ownership on innovation activity in medium-high and high technology sectors / Piotr Dzikowski(*), 2014. Global Management Journal Vol. 6, no. 1-2, 74--81, ISSN: 2080-2951, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: firm ownership, firm size, high technology, innovation activity, medium high technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17915] [data modyf: 22-02-2017 14:42]
[19] The impact of firm size and its ownership on innovation cooperation in medium-high and high technology sectors in Poland / Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 385--396, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: firm ownership, firm size, high technology, innovation cooperation, medium high technology, sektor wysokiej techniki, sektor średnio wysokiej techniki, wielkość przedsiębiorstwa, współpraca innowacyjna, własność przedsiebiorstwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18125] [data modyf: 20-08-2015 14:09]
[20] Regionalna polityka innowacyjna w świetle instytucjonalnych teorii rozwoju regionalnego / Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski, 2013. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 3 (23), 333--342, ISSN: 1896-0200, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: institutional theory of regional development, instytucjonalne teorie rozwoju regionalengo, regional innovation policy, regionalna polityka innowacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.4467/20843968ZP.13.027.1427
[AWCZ-17974] [data modyf: 20-08-2015 12:08]
[21] Size and ownership of enterprise and innovation activities of food and beverages manufacturers in western Poland in 2009-2012 / Piotr Dzikowski, 2013. Management Vol. 17, no. 1, 107--119, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: company size, company's ownership, działalność innowacyjna, food and beverages sector, innovation activity, sektor spożywczy, wielkość przedsiębiorstwa, własność przedsiębiorstwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0008
[AWCZ-17413] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[22] Wpływ efektów wprowadzania innowacji na działalność przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce w latach 2011-2012 / Piotr Dzikowski, 2013. Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance Vol. 11, nr 1, cz. 1, 159--178, ISSN: 2084-5189, bibliogr. rys. tab. summ. .- ISSN 2084-5189
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, efekty innowacji, industry, innovation, innovation activities, innovation effects, innowacja, przemysł
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17335] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[23] Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning in a global supply chain / Piotr Dzikowski, 2012. Management Vol. 16, no 1, 101--113, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16511] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] Efficiency of leaders in micro, small and medium-sized enterprises within the Leszno subregion in Poland in the light of the globe project / Piotr Dzikowski, 2012. Global Management Journal Vol. 4, no. 1, 85--93, ISSN: 2080-2951, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GLOBE, SME, competencies, leader, leadership
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16924] [data modyf: 16-01-2013 11:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski, Anna Łoś-Tomiak // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2017, Nr 311, s. 178--187, ISSN: 2083-8611, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: HT, MHT, aktywność innowacyjna, industry, innovation activity, przemysł,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10558] [data modyf: 20-09-2017 12:04]
[2] Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 225, s. 74--84, ISSN: 2083-8611, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna, high technology, industry, innovation, innovation activity, innowacja, przemysł, wysoka technika,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10288] [data modyf: 25-01-2016 09:23]
[3] Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw średniej techniki w latach 2009-2012 / Piotr Dzikowski // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 214, s. 228--241, ISSN: 2083-8611,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10228] [data modyf: 05-02-2016 11:58]
[4] Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski // W: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie .- 2014, Nr 1, s. 85--94, ISSN: 1506-2635, rys.
Słowa kluczowe: HT, działalność innowacyjna, efekty innowacji, przemysł,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10058] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[5] The concept of a sectoral system of innovation in the tourism sector in Poland / Piotr Dzikowski // W: Journal of Tourism and Services .- 2014, Vol. 5, no. 8, s. 18--29, ISSN: 1804-5650, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Poland, innovation systems, sectoral systems, tourism,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9949] [data modyf: 07-03-2017 10:12]
[6] Wpływ sektora dostawcy na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012 / Piotr Dzikowski // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2014, T. 16, z. 1, s. 42--49, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dostawca, działalność innowacyjna, innowacja, przemysł spożywczy, sektor,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9947] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[7] Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2014, nr 841(115), s. 69--84, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, przedsiębiorstwa przemysłowe, przemysł wysokiej techniki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10116] [data modyf: 24-08-2015 15:21]
[8] Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012 / Piotr Dzikowski // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2013, T. 15, z. 1, s. 23--30, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: food industry, innovation, innovation activity, innovation effects,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9572] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[9] Koncepcja sektorowego systemu innowacji na przykładzie sektora producentów artykułów spożywczych i napojów / Piotr Dzikowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2013, nr 794(108), s. 91--102, ISSN: 1896-382X, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9829] [data modyf: 24-08-2015 14:43]
[10] Systemy współpracy innowacyjnej z perspektywy wielkości przedsiębiorstw przemysłowych na terenie województwa lubuskiego w latach 2008-2010 / Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 285, s. 29--37, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: innovative collaboration, the size of companies, wielkość przedsiebiorstw, współpraca innowacyjna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9700] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[11] Wielkość przedsiębiorstw a systemy współpracy innowacyjnej w Polsce południowo-zachodniej w latach 2008-2010 / Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2013, Nr 156, s. 51--61, ISSN: 2083-8611, tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9750] [data modyf: 07-03-2017 10:26]
[12] Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w północno-zachodniej Polsce / Piotr Dzikowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu .- 2013, T. 51, nr 6, s. 51--70, ISSN: 1426-9724, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna, food and beverage producers, innovation activity, innovation support organizations, instytucje wsparcia biznesu, sektor spożywczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9918] [data modyf: 24-08-2015 14:59]
[13] Endo- i egzogeniczne uwarunkowania kształtowania współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce południowo-zachodniej w latach 2008-2010 / Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 725 (98), s. 221--236, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9552] [data modyf: 13-03-2013 09:23]
[14] Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 / Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 726 (99), s. 53--66, ISSN: 1896-382X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9535] [data modyf: 18-02-2013 13:40]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dynamics of product and process innovation in low and medium-low technology (LT & MLT) and high and medium-high technology (HT & MHT) firms in Poland, 2019. Piotr Dzikowski // W: 7th European Conference on Corporate R&D and Innovation - CONCORDi 2019 : Industrial Innovation for Transformation. Seville, Hiszpania Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019, JRC Technical Reports, s. 15, ISBN: 9789276098935
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.2760/963644   (pkt: 0)
[KONF-23774] [data modyf: 31-12-2020 11:21]
[0] [0]
[2] The impact of Business Support Instruments on the innovation activity of medium-high and high technology manufacturers in Poland, 2018. Piotr Dzikowski // W: The 10th Jubilee Scientific Conference - InfoGlob 2018. Gdansk - Nynäshamn - Gdansk, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, SHS Web of Conferences, Vol. 57, s. 1--9
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/shsconf/20185701012   (pkt: 0)
[KONF-23297] [data modyf: 29-11-2018 12:21]
[0] [0]
[3] The Impact of Firm Size on Functioning of the Innovation System in Poland, 2018. Arkadiusz Świadek, Piotr Dzikowski // W: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration - ICEI 2018. Ostrava, Czechy Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 1409--1419, ISBN: 9788024841694
Słowa kluczowe: European Union, firm size, industry, innovation, integration

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23025] [data modyf: 19-04-2019 14:51]
[7,5] [0,5]
[4] Sectoral patterns of innovation cooperation in Polish industry, 2017. Arkadiusz Świadek, Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski, Jadwiga Gorączkowska // W: Contemporary issues in economy : 9th international conference on applied economics. Toruń, Polska Toruń : [B. w.], 2017, s. 302
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22656] [data modyf: 03-07-2017 12:16]
[0] [0]
[5] Źródła informacji o innowacjach a współpraca innowacyjna w przemyśle MHT i HT w Polsce, 2017. Piotr Dzikowski // W: Konferencja naukowa InfoGlob 2017. Gdańsk-Gdynia-Karlskorona, Polska Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2017, s. 18
Słowa kluczowe: przemysł HT, przemysł MHT, współpraca innowacyjna, źródła informacji o innowacjach

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22740] [data modyf: 09-10-2017 13:03]
[0] [0]
[6] Aktywność innowacyjna przemysłu średnio-niskiej techniki w Polsce z perspektywy odkegłości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy, 2016. Piotr Dzikowski // W: Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych : problematyka 32. międzynarodowej konferencji naukowej. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016, s. 26, ISBN: 9788380840294
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22369] [data modyf: 13-12-2016 09:24]
[7] The impact of industrial linkages on the innovation activity of the food industry in western Poland, 2014. Piotr Dzikowski // W: Proceedings of the International Forum on Agri-Food Logistics : IInd Domestic Scientific Conference AGROLOGISTYKA 2014 : Efficient Logistics as a Chance of Efficient Consumer Response in the Agri-Food Sector. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Life Science, 2014, s. 59--62, ISBN: 9788371607585
Słowa kluczowe: food industry, industrial linkages, innovation, innovation activity

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21617] [data modyf: 02-09-2015 12:38]
[8] Strategic leadership competencies as a key factor in the development of micro, small and medium-sized enterprises, 2010. Piotr Dzikowski // W: Innovation in management : global partnership. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu, 2010, s. 151--160, ISBN: 9788362439041
Słowa kluczowe: SMEs, competencies, globalization, leader, leadership, micro-SMEs, organizational culture

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20518] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski