System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Marta Dalecka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Znaczenie gry bocce w treningu osób niepełnosprawnych umyslowo, Marta Dalecka
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015], 2015. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 119--131, ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17498] [data modyf: 18-01-2016 09:40]
[2] Zarys historii Związku Osób Niepełnosprawnych "START" w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1976-2006, Marta Dalecka
// W: Kultura fizyczna w w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej, 2012. / pod red. Leonarda Nowaka, Przemysława Pieczyńskiego, Renaty Urban, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF (Z Najnowszej Historii Kultury Fizycznej w Polsce Tom X), s. 115--129, ISBN: 9788393027859
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14648] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zróżnicowanie somatyczne i typologiczne studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego / Marta Dalecka, 2018. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4, 105--111, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anthropometric measurement, indicators of the body proportion, pomiary antropometryczne, studentki, students, wskaźniki proporcji ciała
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23409] [data modyf: 11-12-2018 12:38]
[2] Charakterystyka wskaźnika smukłości młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogorskiego w świetle wybranych modyfikatorow rozwoju / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Marta Dalecka, 2017. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (33-36), 183--191, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: academic youth, body proportions, czynniki społeczne i środowiskowe, mlodzież akademicka, proporcje ciała, social and environmental factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22093] [data modyf: 28-12-2017 09:01]
[3] Sport osób z niepełnosprawnością - przełamywanie barier / Marta Dalecka, 2014. Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Tom 40, część 2, 227--234, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: disability, physical activity, social exclusion, sport of disabled people
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18684] [data modyf: 29-07-2015 11:08]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski