System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1385 . Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Adsorption of Methylene Blue on Titanate Nanotubes Synthesized with Ultra-Small Fe3O4 Nanoparticles / Maciej Marć, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, Bartłomiej Zapotoczny(*), 2018. NANO : Brief Reports and Reviews Vol. 13, no. 12, 1--9, ISSN: 1793-2920, , eISSN: 1793-7094, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adsorption, magnetic materials, magnetite nanoparticles, nanostructures, titanate nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1142/S1793292018501424         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-23611] [data modyf: 31-01-2019 16:35]
[2] Limitation of tuning the antibody-antigen reaction by changing the value of pH and its consequence for hyperthermia / J. Mleczko, Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Thi Dung Nguyen, Agnieszka Mirończyk, Bartłomiej Zapotoczny, Julia Nowak-Jary, Ewelina Gronczewska, Maciej Marć, Mirosław Dudek, 2016. Journal of Biochemistry Vol. 159, no. 4, 421--427, ISSN: 0021-924X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Raman spectroscopy, antibody-antigen complex, isoelectric point, magnetic hyperthermia, magnetic nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1093/jb/mvv120
[AWCZ-19975] [data modyf: 18-05-2016 10:08]
[3] Preparation of the narrow size distribution USPIO in mesoporous silica for magnetic field guided drug delivery and release / Bartłomiej Zapotoczny, N. Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek, 2015. Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 374, 96--102, ISSN: 0304-8853, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drug delivery and release, magnetic nanoparticles, mesoporous silica
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jmmm.2014.08.035         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-18598] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[4] The Effect of Fe3O4 Nanoparticles on Survival of Probiotic Bacteria Lactobacillus acidophilus PCM2499 at Lower pH / Andrzej Jurkowski, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, Mirosław Dudek, 2015. Polish Journal of Microbiology Vol. 64, no. 3, 307--310, ISSN: 1733-1331, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [Short Communication]
Słowa kluczowe: Lactobacillus acidophilus PCM2499, nanoparticles, probiotic bacteria, survival at low pH
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19354] [data modyf: 02-10-2015 17:47]
[5] Space dependent mean field approximation modelling / Mirosław Dudek, J. N. Grima, R. Cauchi, C. Zerafa, R. Gatt, Bartłomiej Zapotoczny, 2014. Journal of Statistical Physics Vol. 154, no. 6, 1508--1515, ISSN: 0022-4715, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method, coarsening, magnetic domains, mean field approximation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10955-014-0944-8         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-18008] [data modyf: 20-08-2015 14:44]
[6] Nanobuffering property of Fe3O4 magnetic nanoparticles in aqueous solution / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł, J. Mleczko, 2013. Physica A Vol. 392, no. 6, 1493--1499, ISSN: 0378-4371, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Electric double layer, Magnetic nanoparticles, Stochastic equation, pH value
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2012.12.002         Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-17026] [data modyf: 20-08-2015 09:49]
[7] FMR study of the porous silicate glasses with Fe3O4 magnetic nanoparticles fillers / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Nikolaos Guskos, Jacek Juliusz Kozioł, Bohdan Padlyak, Marcin Kośmider, E. Rysiakiewicz-Pasek, 2012. Advanced Nanoengineering Materials : Journal of Nanomaterials, [7], ISSN: 1687-4110, , eISSN: 1687-4129, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2012/341073         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-16636] [data modyf: 12-12-2012 12:14]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ferromagnetic resonance of the Ni/C and Fe3O4 magnetic nanoparticles in the porous silicate glasses, 2012. Bohdan Padlyak, Mirosław Dudek, Nikos Guskos, Bartłomiej Zapotoczny, Jacek Juliusz Kozioł, E. Rysiakiewicz-Pasek, S. I. Mudry, Yu. O. Kulyk // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 89--90
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P. 406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013 .- Data udzielenia : 08-12-2017
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza / Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław Dudek, Jacek Juliusz Kozioł .- Numer : P.406711 .- Data zgłoszenia : 27-12-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski