System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Katarzyna Arkusz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 59 pozycji bibliograficznych
31 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński
// W: Computational Biomechanics for Medicine : Personalisation, Validation and Therapy, 2020. / eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes, Cham : Springer Nature Switzerland, s. 31--42, ISBN: 9783030159221
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-15923-8_3   (pkt: 20)
[WZCZ-20998] [data modyf: 19-08-2019 12:42]
[6,67] [0,33]
[2] Impedimetric Method to Monitor Biological Layer Formation on Central Venous Catheters for Hemodialysis Made of Carbothane, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 45--55, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_4   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[WZCZ-20349] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[9] [0,45]
[3] Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash, Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 138--149, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 20)
[WZCZ-20350] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[5,8] [0,29]
[4] The influence of implantation on mechanical degradation of the nanotubular oxide layer on titanium screws, Katarzyna Arkusz
// W: Innovations in Biomedical Engineering, 2018. / eds. M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda, E. Piętka, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing 623), s. 339--347, ISBN: 9783319700625
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-70063-2_36   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[WZCZ-19478] [data modyf: 30-05-2019 16:31]
[20] [1]
[5] Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk
// W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017. / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19868] [data modyf: 05-06-2019 13:10]
[0,83] [0,17]
[6] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013. , Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Electrochemical stability of TiO2 nanotubes deposited with silver and gold nanoparticles in aqueous environment / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, Dorota G. Pijanowska, 2021. Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management Vol. 15, 1--12, ISSN: 2215-1532, , eISSN: 2215-1532, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gold nanoparticles, Silver nanoparticles, Stability, Titanium nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.enmm.2020.100401         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25931] [data modyf: 10-12-2020 09:45]
[140] [1]
[2] Comparison of Gold Nanoparticles Deposition Methods and Their Influence on Electrochemical and Adsorption Properties of Titanium Dioxide Nanotubes / Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska, 2020. Materials Vol. 13, iss. 19, 1--20, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bovine serum albumin adsorption, chronoamperometry, cyclic voltammetry, electrochemical characteristic, gold nanoparticles, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13194269         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-25671] [data modyf: 01-10-2020 12:16]
[140] [1]
[3] Electrochemical Evaluation of the Compact and Nanotubular Oxide Layer Destruction under Ex Vivo Ti6Al4V ELI Transpedicular Screw Implantation / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, 2020. Materials Vol. 13, no. 1, 1--16, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ex vivo implantation, microrupture, titania nanotubes, transpedicular screw
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13010176         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-24820] [data modyf: 04-03-2020 08:37]
[140] [1]
[4] Evaluation of the Antibacterial Activity of Ag- and Au-Nanoparticles Loaded TiO2 Nanotubes / Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Justyna Mazurek-Popczyk, Katarzyna Baldy-Chudzik, 2020. Journal of Biomedical Nanotechnology Vol. 16, no. 9, 1416--1425, ISSN: 1550-7033, , eISSN: 1550-7041, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antibacterial properties, gold nanoparticles, silver nanoparticles, titanium nanotubes, wettability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1166/jbn.2020.2979
[AWCZ-26066] [data modyf: 20-01-2021 12:03]
[100] [1]
[5] Impedimetric Detection of Femtomolar Levels of Interleukin6, Interleukin 8, and Tumor Necrosis Factor Alpha Based on Thermally Modified Nanotubular Titanium Dioxide Arrays / Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, 2020. Nanomaterials Vol. 10, iss. 12, 1--18, ISSN: 2079-4991, , eISSN: 2079-4991, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrochemical impedance spectroscopy, immunosensor, interleukin 6, interleukin 8, titanium dioxide nanotubes, tumor necrosis factor
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/nano10122399         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25880] [data modyf: 01-12-2020 09:28]
[49,5] [0,71]
[6] Influence of geometry and annealing temperature in argon atmosphere of TiO2 nanotubes on their electrochemical properties / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota Genowefa Pijanowska, 2020. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 22, no. 1, 165--177, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: annealing, thermal modification, titanium dioxide (TiO2), titanium nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.37190/ABB-01479-2019-03
[AWCZ-25359] [data modyf: 05-06-2020 10:41]
[100] [1]
[7] Surface analysis of ureteral stent before and after implantation in the bodies of child patients / Katarzyna Arkusz, Kamila Pasik, Andrzej Haliński, Adam Haliński, 2020. Urolithiasis, 1--10, ISSN: 2194-7228, , eISSN: 2194-7236, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kidney stone, Mechanical strength, Scanning electron microscopy, Ureteral stent, Ureterorenoscopic-lithotripsy procedure
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00240-020-01211-9         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25628] [data modyf: 15-09-2020 11:31]
[100] [1]
[8] Susceptibility to biofilm formation on 3D-printedtitanium fixation plates used in the mandible: apreliminary study / Łukasz Pałka, Justyna Mazurek-Popczyk, Katarzyna Arkusz, Katarzyna Baldy-Chudzik, 2020. Journal of Oral Microbiology Vol. 12, issue 1, 1--12, ISSN: 2000-2297, , eISSN: 2000-2297, bibliogr. il. tab. summ.
Słowa kluczowe: 3D printing, Fixation plate, bacterial contamination, biofilm formation, surface topography
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/20002297.2020.1838164         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25769] [data modyf: 02-11-2020 11:25]
[100] [1]
[9] Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, 2019. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 1--11, ISSN: 1025-5842, , eISSN: 1476-8259, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element analysis, Malgaigne fracture, pelvis fracture, vertical load
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238         Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-23506] [data modyf: 10-01-2019 13:55]
[20,21] [0,29]
[10] Influence of the Silver Nanoparticles (AgNPs) Formation Conditions onto Titanium Dioxide (TiO2) Nanotubes Based Electrodes on Their Impedimetric Response / Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska, 2019. Nanomaterials Vol. 9, iss. 8, 1--15, ISSN: 2079-4991, , eISSN: 2079-4991, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrochemical impedance spectroscopy, silver nanoparticles (AgNPs), sputter deposition, titanium dioxide (TiO2), titanium nanotubes (TNT)
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/nano9081072         Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-24280] [data modyf: 02-08-2019 14:50]
[40,41] [0,58]
[11] The Influence of the Parameters of a Gold Nanoparticle Deposition Method on Titanium Dioxide Nanotubes, Their Electrochemical Response, and Protein Adsorption / Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska, 2019. Biosensors Vol. 9, no. 4, 1--17, ISSN: 2079-6374, , eISSN: 2079-6374,
Słowa kluczowe: cyclic voltammetry, deposition process, electrochemical characteristics, gold nanoparticles, protein adsorption, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/bios9040138         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-24631] [data modyf: 26-11-2019 09:39]
[40,41] [0,58]
[12] Influence of Thermal Modification and Morphology of TiO2 Nanotubes on Their Electrochemical Properties for Biosensors Applications / Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 18, 3713--3721, ISSN: 1533-4880, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biosensing, Thermal Modification, TiO2 Nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1166/jnn.2018.14685
[AWCZ-21763] [data modyf: 08-10-2018 14:17]
[10] [0,5]
[13] Surface analysis of long-term hemodialysis catheters made of carbothane (poly(carbonate)urethane) before and after implantation in the patients' bodies / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 20, no. 2, 47--53, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Catheter-tissue contact, atomic force microscopy, film, scanning electron microscopy, surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-01075-2017-02         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-22976] [data modyf: 08-08-2018 09:29]
[3] [0,2]
[14] The effect of phosphates and fluorides, included in TiO2 nanotube layers, on the performance of hydrogen peroxide detection / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 63, no. 2, 765--772, ISSN: 1733-3490, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biosensor, hydrogen peroxide, thermal modification, titania nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.24425/122402         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-22727] [data modyf: 13-12-2019 16:14]
[30] [1]
[15] The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Tadeusz Marian Niezgoda, Romuald Będziński, 2018. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 20, no. 1, 29--38, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bone mineral density (BMD), finite element analysis (FEA), osteoporosis, pelvic-hip complex (PHC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-22666] [data modyf: 17-04-2018 13:41]
[3,75] [0,25]
[16] Wpływ nanocząstek srebra na ścieralność szkliwa ludzkich zębów / Karolina Marcinowicz, Katarzyna Arkusz, 2018. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 24, nr 1, 8--17, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: Electrochemical Impedance Spectroscopy, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, enamel abrasion, human teeth, ludzkie zęby, nanocząsteczki srebra, silver nanoparticles, ścieralność szkliwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23414] [data modyf: 11-12-2018 14:59]
[6] [0,5]
[17] Oznaczanie czynnika martwicy nowotworów (TNF\alfa) za pomocą mikrowagi kwarcowej / Katarzyna Arkusz, 2016. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 22, nr 3, 113--120, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: czynnik martwicy nowotworów (TNF\alfa), electrochemical quartz microbalance (EQCM), elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa (EQCM), mmunosensor, tumor necrosis factor (TNF\alfa)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20782] [data modyf: 04-01-2017 12:28]
[18] Elektrochemiczna detekcja interleukiny-6 na podłożu nanotubularnym ditlenku tytanu = Electrochemical detection method for interleukin-6 on titania nanotube platforms / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2014. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 17, no. 125, 21--29, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IL-6, biosensor elektrochemiczny, electrochemical biosensor, nanorurki ditlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18916] [data modyf: 20-08-2015 14:04]
[19] Model matematyczny do wyznaczania parametrów formowania nanorurek TiO2 podczas anodowania = A mathematical model for selection of formation parameters of TiO2 nanotube by anodizing / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, 2012. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 15, no. 114, 34--40, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: anodizing, ethylene glycol, glicerol, glikol etylenowy, glycerol, mathematical model, model matematyczny, nanorurki z tlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16923] [data modyf: 16-01-2013 10:26]
[20] Wykrywanie antygenu CA 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2 / Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2012. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, no 2, 134--138, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biosensor, impedance spectroscopy, marker nowotworowy, spektroskopia impedancyjna, tumor marker, voltammetry, woltamperometria
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16622] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] Role of phosphates in improvement of surface layer on titanium alloys for medical applications / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, 2011. Inżynieria Materiałowa R. 32, nr 4, 485--489, ISSN: 0208-6247, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16071] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV / Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2010. Inżynieria Biomedyczna Vol. 16, no 2, 63--65, ISSN: 1234-5563, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14857] [data modyf: 06-12-2011 12:35]
[23] Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia? = How to recruit the best candidates for studies? / Katarzyna Arkusz, 2008. Inżynieria Biomedyczna Vol. 14, no 3, 81--83 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: enrolment, foreign languague, interview, język obcy, matura, rekrutacja, rozmowa kwalifikacyjna, secondary-school leaving examination
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16072] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Pelvic Vertical Shear Fractures: The Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load, 2018. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska New York : AIP Publishing, 2019, AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6, ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092080   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-23401] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[3,75] [0,25]
[2] Wpływ metod osadzania nanocząsteczek złota na właściwości elektrochemiczne podłoża nanorurek ditlenku tytanu, 2019. Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska // W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 78, ISBN: 97883749309108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23508] [data modyf: 12-09-2019 11:38]
[0] [0]
[3] Wpływ nanocząsteczek srebra na charakterystykę elektrochemiczną elektrod na bazie nanorurek ditlenku tytanu, 2019. Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska // W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 77, ISBN: 97883749309108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23509] [data modyf: 12-09-2019 11:40]
[0] [0]
[4] Impedimetric method to monitor biological layer formation on central venous catheters for hemodialysis made of carbothane, 2018. Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, B. Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 167--168, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23155] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[0] [0]
[5] Numerical Analysis of Fracture Mechanism of Pelvic Ring During Side Impact Load, 2018. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 316--317, ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23149] [data modyf: 14-09-2018 10:16]
[0] [0]
[6] Prediction of the segmental pelvic ring fractures under impact loadings during car crash, 2018. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 111, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-23152] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[0] [0]
[7] Charakterystyka elektrochemiczna kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy, 2017. Aleksandra Jędrzejewska, Adrianna Kawulska, Beata Nowacka, Katarzyna Arkusz // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 40--41, ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: elektrochemia, grafen, nanorurki TiO2

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22652] [data modyf: 30-06-2017 12:20]
[0] [0]
[8] The method for numerical analysis of the damping properties of lumbar dises during high impact loads, 2017. Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: Finite Element Analysis, damping properties, high impact load, lumbar disc

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22824] [data modyf: 20-11-2017 09:35]
[0] [0]
[9] The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar pelvic complex under impact load, 2017. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Kraków, Polska Kraków : AGH University of Science and Technology, 2017, s. 1, ISBN: 9788394889807
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22925] [data modyf: 23-02-2018 09:40]
[0] [0]
[10] Biomedical Engineering at University of Zielona Gora - Biomechanics and Biomaterials in Medicine, 2016. Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // W: Bioinnovation International Summit 2016 : conference guide & abstract book. Gdańsk, Polska [B. m.], 2016, s. 29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22924] [data modyf: 23-02-2018 09:26]
[11] The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2016. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Ewa Paradowska, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22239] [data modyf: 19-09-2016 13:11]
[12] Direct immobilization of human cytokine antibodies on TiO2 nanotubes array, 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems - MCSB 2015 : abstracts. Kraków, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, Bio-Algorithms and Med Systems, 2015, Vol. 11, s. 6
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1515/bams-2015-0011   (pkt: 0)
[KONF-21907] [data modyf: 02-05-2019 11:24]
[13] Nanorurki Ti/TiO2 jako platforma elektrochemicznych biosensorów do oznaczania wybranych biomarkerów, 2015. Katarzyna Arkusz // W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : od profilaktyki do sukcesu sportowego. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21908] [data modyf: 09-10-2015 13:00]
[14] Nanotubularne podłoże Ti/TiO2 i jego zastosowanie w biosensingu, 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 45
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21945] [data modyf: 28-10-2015 12:33]
[15] O przyczynach powstawania biofilmu w długoterminowych cewnikach hemodializacyjnych, 2015. Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 211
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21947] [data modyf: 28-10-2015 12:50]
[16] Platforma immunosensora do bezpośredniej detekcji kompleksów antygen-przeciwciało na podłożu Ti/TiO2, 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 11--12, ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: biosensor, cytokiny, nanorurki ditlenku tytanu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21776] [data modyf: 10-07-2015 11:33]
[17] Ti/TiO2 nanotube platform for the electrochemical detection of tumor necrosis factor (TNF\alfa), 2015. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Central European Conference on Regenerative Medicine - CECRM 2015. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Association for the Development of Regenerative Medicine "Aksolot", 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21911] [data modyf: 09-10-2015 14:19]
[18] Wpływ past wybielających na ścieralność szkliwa ludzkich zębów, 2015. Aleksandra Gular, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 37--38, ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS), pasty wybielające, ścieralność szkliwa ludzkich zębów

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21777] [data modyf: 08-07-2015 10:00]
[19] Impedancyjna metoda detekcji antygenu IL-8 na podłożu nanostrukturalnym TiO2, 2013. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788360779224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21248] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[20] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[21] Ti/TiO2 nanotubes as platforms for electrochemical biosensors: detection of selected biomarkers, 2013. Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Innovative technologies in biomedicine. Kraków, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 39
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21251] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[22] Impedimetric biosensor for breast cancer biomarker based on TiO2 nanotube electrode, 2012. Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Justyna Skóra, Joanna Filik, Karolina Cyran, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20446] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Vanadium oxide rich nanotubes on both phases of anodized Ti6AlV alloy, 2012. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20447] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Anodowanie implantowych stopów tytanu w roztworach glicerolu, 2011. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: NANOTECHNOLOGIA.PL : nano dla zdrowia i urody : wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting. Warszawa, Polska [Warszawa] : [brak wydawcy], 2011, s. 11--122 [abstr.] .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20193] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] The comparison of immobilization for glucose oxidase and horseradish peroxidase on titania nanotube surface, 2011. Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jowita Loin, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS 2011 : 5th international workshop. Łochów, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2011, s. 62--64 [abstr.], ISBN: 8389585324
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20192] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Biosensor for the detection of HIV based on the analogy of the Lysozyme and CXCR4 receptor, 2010. Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 4 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19856] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / (Red.) Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Szczepan Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, 296 s. .- ISBN: 9783319972855
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2    (pkt: 20)
[RED-5750] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz .- Numer : 232675 .- Data zgłoszenia : 03-04-2015 .- Data udzielenia : 15-03-2019
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz .- Numer : P.411882 .- Data zgłoszenia : 03-04-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski