System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików Ľródłowych   |   Kategorie osi±gnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Małgorzata G±siorowska-Sawka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inn± niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowi±zywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej li¶cie czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajduj± się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadaj±ca na pracownika
D - Czę¶ć slotu przypadaj±ca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkow±, po znaku "/" znajduj± się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Santé - maladie et jeunesse - vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l'homme moderne) = Health - Illness and Youth - Old Age (in the context of concerns, expectations and hopes of modern man) / Mirosław Kowalski, Paweł Prüfer; traduction, 2011. Małgorzata G±siorowska-Sawka, Julia Bubakova, Anna Luptakova, Fribourg : Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions 144 s. , ISBN: 9782970076513,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10958] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach ksi±żkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Artists as characters, their maturation and education in John Fowles's prose, Małgorzata G±siorowska-Sawka
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywisto¶ć, 2011. / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 307--319, ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14500] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Poczucie zagrożenia i autorytaryzm w kontek¶cie reakcji na poszerzenie Unii Europejskiej na terenach przygranicznych/ Christian Seipel, Susanne Rippl, Klaus Boehnke; tłum., Agata PoĽniak, Małgorzata G±siorowska-Sawka
// W: Badania panelowe - przykłady realizacji*, 2011. / praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Narkiewicz-Niedbalec, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47--65, ISBN: 9788374814065
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14480] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Romana Ingardena i Maxa Schelera teorie warto¶ci (w kierunku społecznej i indywidualnej odpowiedzialno¶ci za ciało i zdrowie), Małgorzata G±siorowska-Sawka, Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
// W: Uczelnia przyjazna niepełnosprawno¶ci : pomiędzy stereotypami a rzeczywisto¶ci± funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 65--81, ISBN: 9788389682895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14277] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski