System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Maciej Lubik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Olaf Święty a tradycja kultu relikwii królewskich w anglosaskiej Anglii, Maciej Lubik
// W: Królowie i biskupi, rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych : Funeralia Lednickie. Spotkanie 16, 2014. / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 147--162, ISBN: 9788393138869
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16046] [data modyf: 19-05-2014 13:13]
[2] Olaf II Święty - migrant w aspekcie materialnym i duchowym, Maciej Lubik
// W: Migracje. Funeralia lednickie, 2013. / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński . 15, Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 113--125, ISBN: 9788393138838
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15399] [data modyf: 17-06-2013 11:09]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Haraldr Sigurdarson's arrival in Rus' and his participation in the campaign against Poland in 1031 / Maciej Lubik, 2020. Historisk tidsskrift tom 99, nr 1, 6--20, ISSN: 0345-469X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Harald Sigurdsson (Hardrada), Mieszko II, Varangians, Yaroslav the Wise
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: .18261/issn.1504-2944-2020-01-02
[AWCZ-25249] [data modyf: 11-05-2020 12:33]
[2] U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w./ Szymon Wierzbiński; rec. / Maciej Lubik, 2019. Res Historica Vol. 48, 347--353, ISSN: 2082-6060, , eISSN: 2449-8467, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 17,5; artykuł recenzyjny)    DOI: 10.17951/rh.2019.48.347-35
[AWCZ-25253] [data modyf: 12-05-2020 13:03]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zasłużony najemnik w konstantynopolitańskim więzieniu. Zagadkowa rola Haralda Hardrady w rewolcie 1042 roku / Maciej Lubik // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2013, nr 7, s. 35--61, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9664] [data modyf: 22-07-2015 09:50]
[2] Norwegia a Bizancjum w okresie rządów Haralda Srogiego (1047-1066) / Maciej Lubik // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2012, Tom 6, s. 15--21, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9436] [data modyf: 17-01-2013 17:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Pogańska swojskość a chrześcijańska obcość w okresie formowania się państwowości norweskiej, na przykładzie dziejów Olafa II Świętego, 2011. Maciej Lubik // W: Obcy: Funeralia Lednickie : Spotkanie 14. Lednica, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2012, s. 47--54, ISBN: 9788393138814
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20399] [data modyf: 16-10-2013 13:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski