System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Krzysztof Duzinkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On weighted integrability of double sine series / Krzysztof Duzinkiewicz, Bogdan Szal, 2019. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 472, iss. 2, 1581--1603, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Classes of double sequences, Double sine series, Generalized monotonicity, Weight functions, Weighted integrability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2018.12.010         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-24093] [data modyf: 22-05-2019 09:09]
[2] On the uniform convergence of double sine series / Krzysztof Duzinkiewicz, Bogdan Szal, 2018. Colloquium Mathematicum Vol. 151, no. 1, 71--95, ISSN: 0010-1354, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: double sine series, generalized monotonicity, uniform convergence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4064/cm7027-12-2016         Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-22189] [data modyf: 11-01-2018 13:05]
[3] On the Uniform Convergence of Sine, Cosine and Double Sine-Cosine Series / Krzysztof Duzinkiewicz, 2016. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 36, 87--116, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cosine series, double sine-cosine series, generalized monotonicity, sine series, uniform convergence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7151/dmdico.1177
[AWCZ-20261] [data modyf: 22-07-2016 11:00]
[4] Analiza metod pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC z wykorzystaniem pakietu Mathematica / Krzysztof Duzinkiewicz, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 9, 801--804, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EMC, czas, częstotliwość, okno czasowe, pomiary czasu i częstotliwości, transformacja Fouriera, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18476] [data modyf: 16-10-2014 15:10]
[5] Pozanormatywne metody pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC / Krzysztof Duzinkiewicz, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 6, 491--492, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EMC, okno czasowe, pomiary czasu i częstotliwości, transformata Fouriera, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18477] [data modyf: 16-10-2014 15:30]
[6] Wizualizacja wyników pomiarów w otwartym systemie pomiarowym zaburzeń przewodzonych i promieniowanych EMC / Krzysztof Duzinkiewicz, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 7, 717--720, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EMC, otwarty system pomiarowy, wizualizacja wyników pomiarów, zaburzenia promieniowane, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18478] [data modyf: 16-10-2014 15:46]
[7] Wirtualna siec prywatna / Krzysztof Duzinkiewicz, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 55, nr 7, 540--543, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr.
Słowa kluczowe: SSL, VPN, algorytm DH
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18475] [data modyf: 16-10-2014 15:40]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Pozanormatywne metody pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC, 2012. Krzysztof Duzinkiewicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [3] CD-ROM
Słowa kluczowe: EMC, Fourier transform, interferences conducted, measurements in time and frequency domain, okno czasowe, pomiary w dziedzinie czasu i częstotliwości, time window, transformata Fouriera, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20573] [data modyf: 12-12-2012 12:53]
[2] Wizualizacja wyników pomiarów w otwartym systemie pomiarowym zaburzeń przewodzonych i promieniowanych EMC, 2011. Krzysztof Duzinkiewicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 59--64
Słowa kluczowe: EMC, otwarty system pomiarowy, wizualizacja wyników pomiarów, zaburzenia promieniowane, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20575] [data modyf: 12-12-2012 13:04]
[3] Wirtualna Sieć Prywatna, 2009. Krzysztof Duzinkiewicz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 207--209
Słowa kluczowe: CA, Certificate Authority, SSL, Secure Socket Layer, VPN, Virtual Private Network, algorithm Diffiego-Hellmana, algorytm DH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20574] [data modyf: 12-12-2012 12:58]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski