System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dawid Mieszkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Properties of Asymmetric Detrended Fluctuation Analysis in the time series of RR intervals / Jarosław Piskorski, Marcin Kośmider, Dawid Mieszkowski, T. Krauze, A. Wykrętowicz, P. Guzik, 2018. Physica A Vol. 491, 347--360, ISSN: 0378-4371, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Asymmetric Detrended Fluctuation Analysis, Biological signals, Detrended fluctuation analysis, Heart rate asymmetry, Heart rate variability, Time irreversibility
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.physa.2017.09.057         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-22277] [data modyf: 31-01-2018 09:49]
[2] Asymmetric detrended fluctuation analysis reveals asymmetry in the RR intervals time series / Dawid Mieszkowski, Marcin Kośmider, Tomasz Krauze, Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski, 2016. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics Vol. 15, no. 1, 99--106, ISSN: 2299-9965, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: heart rate asymmetry, detrended fluctuation analysis, heart rate variability, random walk, scaling exponents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17512/jamcm.2016.1.10
[AWCZ-20447] [data modyf: 11-10-2016 10:34]
[3] The relation of asymmetric detrended fluctuation analysis with heart rate assymetry / Dawid Mieszkowski, Marcin Kośmider, Sebastian Żurek, Przemysław Guzik, Tomasz Krauze, Jarosław Piskorski, 2015. Folia Cardiologica T. 10, supl. A, 27, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760, .- [abstr.]
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18987] [data modyf: 23-02-2017 09:55]
[4] Test for the presence of variance-based heart rate asymmetry within a single RR-intervals recording / Dawid Mieszkowski, Jerzy Ellert, Tomasz Krauze, Marcin Kośmider, Przemysław Guzik, Jarosław Piskorski, 2014. Folia Cardiologica T. 9, supl. A, 26, ISSN: 2353-7752, , eISSN: 2353-7760,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18009] [data modyf: 03-09-2015 11:12]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem a asymetria rytmu serca, 2014. Dawid Mieszkowski(*) // W: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Chomiąża Szlachecka k. Żninna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1
Słowa kluczowe: analiza fluktuacji z odjętym trendem (DFA), asymetria rytmu serca (HRA), asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem (ADFA), niestacjonarne szeregi czasowe, zmienność rytmu serca (HRV)

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21577] [data modyf: 07-09-2015 16:54]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski