System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Daria Chmielowiec
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prasa lokalna jako źródło historyczne, w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystania w nauczaniu historii najnowszej na przykładzie województwa lubuskiego, Bogumiła Burda, Danuta Nowak, Daria Chmielowiec, Jeremy Pomeroy
// W: Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, 2015. / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 35--50, ISBN: 9788377846285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16826] [data modyf: 02-10-2015 11:05]
[2] Wizerunek kobiety w II Rzeczpospolitej i w edukacji historycznej, Daria Chmielowiec
// W: Edukacja, 2013. / pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej, Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo t. 1), s. 135--144, ISBN: 9788393481453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15565] [data modyf: 06-08-2015 13:15]
[3] Edukacja patriotyczna w okresie II Rzeczypospolitej, Daria Chmielowiec
// W: Parlament - konstytucja - demokracja w edukacji historycznej i obywateli, 2011. / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej i Agnieszki Wieczorek, Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VIII), s. 306--310, ISBN: 9788373521964
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14784] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski