System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Bartosz Michalak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Mosty stalowe w rejonie Nowej Soli - dziedzictwo Beuchelt & Co., Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Historia, 2017. / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 127--135, ISBN: 97883365917232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19288] [data modyf: 23-10-2019 12:24]
[2] Stalowy most drogowy w Krośnie Odrzańskim. Unikalne dzieło zakładów Beuchelt & Co. w Zielonej Górze, Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Historia, 2017. / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 119--126, ISBN: 97883365917232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19287] [data modyf: 07-09-2017 12:39]
[3] Wilgoć w obiektach budowlanych, Paulina Michalak, Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo, 2017. / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy, s. 89--95, ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19011] [data modyf: 05-06-2019 13:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Problem of Moisture Content in Historical Buildings Based on a Classicist Tenement House at 14a, Śląska Street in Gubin / Bartosz Michalak, Oliwia Graczyk, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 2, 80--91, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Gubin, building diagnostics, capillary action, drying, moisture content
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0021
[AWCZ-25440] [data modyf: 02-07-2020 15:33]
[2] Międzyrzecki Rejon Umocniony - w oczekiwaniu na adaptacj i modernizacje / Bartosz Michalak, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 21--28, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Brama Lubuska, Lubusz Gate, Pniewo, bunkers, bunkry, fortifications, fortyfikacje, museum of war art, muzeum sztuki wojennej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_03
[AWCZ-22572] [data modyf: 03-04-2018 11:30]
[3] Pęknięcie ściany w modernistycznym kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze - przyczyna / Bartosz Michalak, 2017. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 34, z. 64 (1/17), 219--228, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: concrete pillar, modernism, modernizm, monument of architecture, osiadanie, pęknięcie ściany, subsidence, słup betonowy, wall's crack, zabytek architektury
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.22
[AWCZ-21404] [data modyf: 26-05-2017 11:50]
[4] Problem zawilgocenia ścian przyziemia w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze / Bartosz Michalak, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 107--109, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17239] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The historic steel bridge in Stany. Heritage preservation. Changing the function / Bartosz Michalak, Wojciech Eckert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 111--123, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: Beuchelt, Odra, Odra river, Stany, kratownica stalowa, most stalowy, steel bridge, steel lattice,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0023
[AWI-10700] [data modyf: 03-10-2018 10:23]
[2] Steel construction of modern building of former sports hall at Chopin street in Zielona Góra / Bartosz Michalak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 81--88, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: Beuchelt, hala sportowa, konstrukcja stalowa, modernism, modernizm, sports hall, steel structure,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0024
[AWI-10395] [data modyf: 01-08-2016 10:28]
[3] Beuchelt & Co. - Zielona Góra nie tylko winem słynąca / Bartosz Michalak // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2014, T. 11, s. 109--116, ISSN: 1733-0491, bibliogr. fot. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10094] [data modyf: 24-08-2015 15:17]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Międzyrzecki Rejon Umocniony - w oczekiwaniu na adaptacj i modernizacje, 2018. Bartosz Michalak // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 93, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22973] [data modyf: 29-03-2018 16:34]
[2] Stalowy most drogowy w Krośnie Odrzańskim. Unikalne dzieło zakładów Beuchelt & Co. z Zielonej Góry, 2017. Bartosz Michalak // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : matriały konferencyjne - wiosna. Część druga. Poznań, Polska Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017, s. 64, ISBN: 978836577204
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22594] [data modyf: 16-05-2017 12:36]
[3] Konstrukcja stalowa modernistycznego budynku dawnej hali sportowej przy ul. Chopina w Zielonej Górze, 2015. Bartosz Michalak // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 123--124
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21725] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[4] Stany - ufortyfikowany most kolejowy, 2014. Bartosz Michalak // W: I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana - Budmika 2014. Poznań, Polska Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2014, s. 486--492, ISBN: 9788389333599
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21517] [data modyf: 25-08-2015 12:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski