System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Magdalena Czarna
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Migracja środków chemicznych wykorzystywanych do likwidacji oblodzenia nawierzchni drogowych / Magdalena Czarna, 2016. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Z. 5(17), 86--92, ISSN: 2391-9361, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21155] [data modyf: 06-03-2017 12:53]
[2] Zagrożenia środowiskowe eksploatacji kruszywa naturalnego w dolinie Bobru / Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna, 2016. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6, 3--6, ISSN: 2081-4224, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dolina Bobru, eksploatacja kruszywa, zagrożenia środowiskowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20303] [data modyf: 23-08-2016 14:00]
[3] Skuteczność środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg / Magdalena Czarna, Michał Ćwiąkała, Urszula Kołodziejczyk, 2015. Logistyka, nr 4, 8775--8780, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: calcium chloride, chlorek sodu, chlorek wapnia, mieszanina chlorku sodu z chlorkiem wapnia, mixture of chloride and calcium chloride, sodium chloride, winter road maintenance, winter slippery, zimowe utrzymanie dróg, śliskość zimowa
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19543] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[4] O skuteczności środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg / Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna, 2012. Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe, nr 12, 44--48, ISSN: 1730-0703, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chemical agents, winter road maintenance, winter slippery, zimowe utrzymanie dróg, śliskość zimowa, środki chemiczne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16986] [data modyf: 12-09-2014 13:35]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z projektowanej kompostowni osadów ściekowych / Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna(*), Zbigniew Tarka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 50--58, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: amoniak, kompostownia osadów ściekowych, siarkowodór, zanieczyszczenie powietrza,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10087] [data modyf: 26-11-2015 18:20]
[2] Skuteczność środków chemicznych stosowanych do likwidacji śliskości zimowej / Magdalena Czarna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 110--116, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: winter road maintenance, winter slipperiness, zimowe utrzymanie dróg, śliskość zimowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9942] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[3] Zimowe utrzymanie dróg w świetle prawa polskiego / Magdalena Czarna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 154 (34), s. 30--36, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: akty prawne, winter road maintenance, zimowe utrzymanie dróg, środki chemiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9997] [data modyf: 29-07-2015 11:11]
[4] Przegląd środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce / Magdalena Czarna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 113--122, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: chemical agents, winter road maintenance, winter slippery, zimowe utrzymanie dróg, śliskość zimowa, środki chemiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9686] [data modyf: 28-07-2015 13:11]
[5] Analiza szybkości topnienia lodu pod wpływem środków chemicznych stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg / Magdalena Czarna, Urszula Kołodziejczyk, Sylwia Litwinowicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 26--33, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9470] [data modyf: 04-02-2013 14:36]
[6] O chemicznych sposobach likwidowania śliskości pośniegowej / Magdalena Czarna, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 32--43, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9475] [data modyf: 04-02-2013 14:36]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zagrożenia środowiskowe eksploatacji kruszywa naturalnego w dolinie Bobru, 2016. Urszula Kołodziejczyk, Magdalena Czarna // W: XVII Warsztaty Górnicze : Górnictwo: człowiek - środowisko - zrównoważony rozwój : materiały konferencyjne. Gdańsk, Polska [b.m.] : [b.w.], 2016, s. 1--7 .- CD-ROM
Słowa kluczowe: Valley of Bobr river, dolina Bobru, eksploatacja kruszywa, environmental concerns, exploitation of aggregates,, zagrożenia środowiskowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22166] [data modyf: 14-06-2016 13:43]
[2] The effectiveness of chemical agents used in winter reads maintenance, 2015. Magdalena Czarna, Michał Ćwiąkała, Urszula Kołodziejczyk // W: Krakow Conference of Young Scientists : KKMU Symposia and Conferences No. 10 : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 2015, s. 149, ISBN: 9788362218370
Słowa kluczowe: calcium chloride, sodium chloride, winter road maintenance, winter slippery

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21974] [data modyf: 14-06-2016 13:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski