System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Mariusz Kruk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
29 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Boredom in the Foreign Language Classroom : A Micro-Perspective, 2020. Mirosław Pawlak, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Switzerland : Springer Verlag 116 s. (Second Language Learning and Teaching), ISBN: 9783030507688,
Kod: MON-W1-H    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-50769-5   (pkt: 100)
[WZ-15410] [data modyf: 06-07-2020 08:37]
[41] [0,41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Retrospektywne studium nudy doświadczanej podczas nauki języków angielskiego i niemieckiego, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk
// W: Zbliżenia 5. Językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatologia, 2019. / red. Marta Woźnicka, Anna Stolarczyk-Gembiak, Marcin Trojszczak, Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, s. 215--228, ISBN: 9788365038326
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21216] [data modyf: 15-11-2019 09:50]
[2,5] [0,5]
[2] Autonomy held in the hand or the use of mobile devices by advancedlearners of English, Mariusz Kruk
// W: CALL for Mobility, 2018. / Eds. Joanna Pitura, Shannon Sauro, Berlin : Peter Lang GmbH (Studies in Computer Assisted Language Learning), s. 97--111, ISBN: 9783631748367    DOI: https://doi.org/10.3726/b13451
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20185] [data modyf: 30-05-2019 15:01]
[20] [1]
[3] Boredom in practical English language classes: Insights from interview data, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 177--191, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19890] [data modyf: 29-05-2019 12:20]
[10] [0,5]
[4] Teaching Grammar in Virtual Worlds: The Case of the English Present Simple Tense, Mariusz Kruk
// W: Handbook of Research on Integrating Technology Into Contemporary Language Learning and Teaching, 2018. / Eds. Bin Zou, Michael Thomas, - : IGI Global, s. 477--492, ISBN: 9781522551409    DOI: 10.4018/978-1-5225-5140-9
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.4018/978-1-5225-5140-9.ch023   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[WZCZ-19800] [data modyf: 05-06-2019 11:48]
[5] [1]
[5] The contribution of metaphor to university students' explicit knowledge about ELT methodology., Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak
// W: Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World, 2018. / eds. Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, - : Springer International Publishing AG (Second Language Learning and Teaching), s. 271--286, ISBN: 9783319669755    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-66975-5
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19354] [data modyf: 05-06-2019 11:47]
[10] [0,5]
[6] Factors Influencing Willingness to Communicate in English in Second Life, Mariusz Kruk
// W: Pathways to language, culture, communication and identity, 2016. / pod red. E.Woodward-Smith, H.A. Lankiewicz, M. Godlewskiej, Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, s. 59--73, ISBN: 9788361079361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18803] [data modyf: 23-02-2017 09:12]
[7] Investigating the changing nature of boredom in the English language classroom: Results of a study, Mariusz Kruk
// W: Nowy wymiar filologii, 2016. / red. nauk. Aneta Dłutek, Danuta Pietrzak . t. 1, Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 252--263, ISBN: 9788361601586
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18443] [data modyf: 01-12-2016 10:02]
[8] The Impact of Using Internet Resources and Browser-based Virtual Worlds on the Level of Foreign Language Anxiety, Mariusz Kruk
// W: CALL for Openness, 2016. / ed. by Mariusz Marczak and Jarosław Krajka, Frankfurt am Main : Peter Lang (Studies in Computer Assisted Language Learning Vol. 2), s. 103--121, ISBN: 9783631696422    DOI: 10.3726/978-3-653-06756-9
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[WZCZ-18742] [data modyf: 13-02-2017 09:18]
[9] CALL vs. traditional grammar instruction: The case of the past simple tense, Mariusz Kruk
// W: Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy, 2015. / eds. Anna Turula, Beata Mikołajewska, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Gdansk Studies in Language Vol. 4), s. 67--78, ISBN: 9783631656693
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[WZCZ-16980] [data modyf: 01-07-2015 13:16]
[10] Willingness to communicate in English in Active Worlds, Mariusz Kruk
// W: CALL for Bridges between School and Academia, 2015. / Anna Turula, Maria Chojnacka (eds.), Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Studies in Computer Assisted Language Learning Vol. 1), s. 129--142, ISBN: 9783631663356
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[WZCZ-17318] [data modyf: 10-11-2015 10:52]
[11] Refleksja nad uczeniem się gramatyki na lekcjach języka angielskiego z wykorzystaniem zasobów Internetu i świata wirtualnego, Mariusz Kruk
// W: Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, 2014. / red. Małgorzata Baran-Łucarz, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 221--234, ISBN: 9788322934623
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16990] [data modyf: 03-07-2015 13:04]
[12] The Use of Internet Resources in Developing Autonomy in Learning English Pronunciation: A Qualitative Study, Mariusz Kruk, Mirosław Pawlak
// W: Classroom-oriented Research : Achievements and Challenges, 2014. / Mirosław Pawlak, Jakub Bielak, Anna Mystkowska-Wiertelak (eds.), Berlin : Springer, s. 169--184, ISBN: 9783319001876
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[WZCZ-15873] [data modyf: 24-02-2014 09:22]
[13] Using online resources in the development of reading and listening skills in English lessons, Mariusz Kruk
// W: Culture and Creativity in Discourse Studies and Foreign Language Pedagogy, 2014. / ed. Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Hadrian Aleksander Lankiewicz, Anna Szczepaniak-Kozak, Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, s. 223--237, ISBN: 9788362617418
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16129] [data modyf: 27-06-2014 08:23]
[14] Autonomia, sprawność mówienia, różnice indywidualne - wyniki projektu badawczego, Mariusz Kruk, Elżbieta Tomczyk
// W: Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego, 2013. / pod red. Mirosława Pawlaka, Poznań - Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 229--248, ISBN: 9788362135264
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15905] [data modyf: 17-03-2014 11:43]
[15] Virtual worlds, Internet resources, motivation: The results of a research project, Mariusz Kruk
// W: Perspectives on Foreign Language Learning, 2013. / ed. by Łukasz Salski, Weronika Szubko-Sitarek, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 167--182, ISBN: 9788379690329
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15988] [data modyf: 22-04-2014 07:35]
[16] Rozwijanie autonomii ucznia za pomocą zasobów Internetu - prezentacja wyników jakościowych badania eksperymentalnego, Mariusz Kruk
// W: Autonomia w nauce języka obcego - uczeń a nauczyciel, 2011. / red. Mirosław Pawlak, Poznań - Kalisz - Konin : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, s. 313--326, ISBN: 9788362135998
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15328] [data modyf: 14-05-2013 11:28]
[17] The Use of the Internet and Instant Messengers in Assisting the Acquisition of Speaking Skills in English Lessons, Mariusz Kruk
// W: Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition, 2011. / ed. by Miroslaw Pawlak, Ewa Waniek-Klimczak and Jan Majer, Bristol - Buffalo - Toronto : Multilingual Matters (Second Language Acquisition), s. 258--267, ISBN: 9781847694119
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[WZCZ-15327] [data modyf: 14-05-2013 08:50]
[18] Wykorzystanie internetowych narzędzi autorskich w nauczaniu językow obcych, Mariusz Kruk
// W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych, 2011. / pod red. Mirosława Pawlaka i Bartosza Wolskiego, Poznań - Kalisz - Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, s. 91--102, ISBN: 9788388335686 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15326] [data modyf: 10-05-2013 11:35]
[19] Rola nauczyciela i ucznia w klasie językowej a rozwijanie autonomii ucznia za pomocą internetu, Mariusz Kruk
// W: Problemy współczesnej dydaktyki językow obcych, 2009. / pod red. Mirosława Pawlaka, Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego, Poznań - Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, s. 237--248, ISBN: 9788362135066
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15329] [data modyf: 16-05-2013 09:03]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A Comparative Study of the Experience of Boredom in the L2 and L3 Classroom / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, 2020. English Teaching & Learning, 1--21, ISSN: 1023-7267,
Słowa kluczowe: Boredom, Dis/engagement, Fluctuations in the levels of boredom, L2 and L3 classroom
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s42321-020-00056-0         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-25645] [data modyf: 21-09-2020 10:05]
[20] [0,5]
[2] Fluctuations in self-perceived foreign language anxiety during visits to Second Life: a case study / Mariusz Kruk, 2020. Innovation in Language Learning and Teaching, 1--14, ISSN: 1750-1229, , eISSN: 1750-1237, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Changes in self-perceived, Second Life, case study, foreign language anxiety, informal learning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/17501229.2020.1813737         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25627] [data modyf: 15-09-2020 11:18]
[100] [1]
[3] Individual trajectories of boredom in learning English as a foreign language at the university level: insights from three students' self-reported experience / Mirosław Pawlak, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, 2020. Innovation in Language Learning and Teaching, 1--13, ISSN: 1750-1229, , eISSN: 1750-1237, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom, disengagement, individual trajectories
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/17501229.2020.1767108         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-25443] [data modyf: 06-07-2020 09:19]
[50] [0,5]
[4] Investigating factors responsible for boredom in English classes: The case of advanced learners / Mirosław Pawlak, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, Sławomir Pasikowski, 2020. SYSTEM Vol. 91, 1--10, ISSN: 0346-251X, , eISSN: 1879-3282, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boredom, Boredom in English language classes, Boredom proneness
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.system.2020.102259         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-25181] [data modyf: 22-04-2020 09:18]
[50] [0,5]
[5] Investigating individual trajectories in experiencing boredom in the language classroom: The case of 11 Polish students of English / Mirosław Pawlak, Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, 2020. Language Teaching Research, 1--17, ISSN: 1362-1688, , eISSN: 1477-0954, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom, disengagement, individual learner differences, individual trajectories, learning English
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1177/1362168820914004         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-25180] [data modyf: 21-04-2020 15:07]
[100] [0,5]
[6] The neglected emotion of boredom in teaching English to advanced learners / Mirosław Pawlak, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, 2020. International Journal of Applied Linguistics, 1--13, ISSN: 0802-6106, , eISSN: 1473-4192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: (the intensity of) boredom, challenge, dis/engagement, individual difference factors, stimulation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1111/ijal.12302         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-25442] [data modyf: 06-07-2020 08:57]
[50] [0,5]
[7] Variation in experiencing boredom during self-directed learning in a virtual world. The case of one English major / Mariusz Kruk, 2020. Australian Review of Applied Linguistics, 1--11, ISSN: 0155-0640, , eISSN: 1833-7139, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Second Life, boredom in language learning, case study, fluctuations in self-perceived boredom levels, informal learning, self-directed learning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1075/aral.19050.kru
[AWCZ-25629] [data modyf: 15-09-2020 11:43]
[40] [1]
[8] Boredom in the English language classroom: An investigation of three language learners / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, 2019. Konińskie Studia Językowe: Change, development and achievement in the L2classroom: Thinking back and looking ahead (Special Issue) tom 7, nr 2, 197--214, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom, boredom proneness, complex dynamic systems, disengagement;
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.30438/ksj.2019.7.2.5
[AWCZ-25177] [data modyf: 21-04-2020 11:12]
[10] [0,5]
[9] Changes in self-perceived willingness to communicate during visits to Second Life: a case study / Mariusz Kruk, 2019. The Language Learning Journal, 2019, ISSN: 0957-1736, , eISSN: 1753-2167, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Changes In Self-perceived Willingness To Communicate, Second Life, case study, informal learning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-23927] [data modyf: 17-10-2019 08:23]
[100] [1]
[10] Dynamicity of perceived willingness to communicate, motivation, boredom and anxiety in Second Life: the case of two advanced learners of English / Mariusz Kruk, 2019. Computer Assisted Language Learning 2019, 1--27, ISSN: 0958-8221, , eISSN: 1744-3210, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the levels of WTC, language anxiety and boredom, motivation, the complex dynamic systems, virtual worlds
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1080/09588221.2019.1677722         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-24567] [data modyf: 13-11-2019 09:32]
[200] [1]
[11] Ewaluacja narzędzi badania nudy na zajęciach z praktycznej nauki języka angielskiego z perspektywy makro i mikro / Joanna Zawodniak, Mirosław Pawlak, Mariusz Kruk, 2019. Neofilolog, nr 53/2, 155--170, ISSN: 1429-2173, , eISSN: 2545-3971, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: narzędzia pomiaru nudy, nuda, ocenianie nudy, zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14746/n.2019.53.2.10
[AWCZ-25175] [data modyf: 20-04-2020 13:30]
[6,67] [0,33]
[12] O nudzie i przeciw nudzie w klasie językowej / Mirosław Pawlak, Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, 2019. Języki Obce w Szkole, nr 3, 23--27 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25174] [data modyf: 22-04-2020 08:54]
[1,67] [0,33]
[13] On the possible interactions of varied EFL activities and learning styles with EFL students' motivational changes / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, 2019. Innovation in Language Learning and Teaching, 178--193, ISSN: 1750-1229, , eISSN: 1750-1237,
Słowa kluczowe: Motivational changes, assisted performance, complex dynamic systems theory, emergent behaviors, sociocultural theory
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/17501229.2017.1420654         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-22304] [data modyf: 17-10-2019 08:21]
[50] [0,5]
[14] Changes in foreign language anxiety: A classroom perspective / Mariusz Kruk, 2018. International Journal of Applied Linguistics, 28(1), 31--57, ISSN: 0802-6106, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: changes in the levels of anxiety, foreign language anxiety, learning English, longitudinal study, qualitative and quantitative analysis
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1111/ijal.12182         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-22303] [data modyf: 30-11-2018 12:27]
[25] [1]
[15] Motivational dynamics of language learning in retrospect: Results of a study / Mariusz Kruk, Masoud Mahmoodzadeh, 2018. Hungarian Journal of Applied Linguistics = Alkalmazott Nyelvtudomány issue XVIII, no 2, 1--22, ISSN: 2498-4442, , eISSN: 1587-1061, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2018.2.002
[AWCZ-23401] [data modyf: 10-12-2018 09:25]
[5] [0,5]
[16] Porównawcze studium doświadczania nudy w nauce języków drugiego i trzeciego / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, 2018. Applied Linguistics Papers vol. 25, nr 3, 149--163, ISSN: 2080-4814, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: L2 and L3, boredom in the L2, factors responsible for experiencing boredom
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23391] [data modyf: 04-12-2018 09:16]
[6,5] [0,5]
[17] Wpływ świata wirtualnego 'second life' na zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego i doświadczenia nudy u studentów filologii angielskiej. / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, 2018. Neofilolog, nr 50, 65--85, ISSN: 1429-2173, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: second life, zmiany w poziomie motywacji, lęku językowego, złożone systemy dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: http://dx.doi.org/10.14746/n.2018.50.1.5
[AWCZ-23201] [data modyf: 09-10-2018 08:55]
[3,5] [0,5]
[18] A look at the advanced learners' use of mobile devices for English language study: Insights from interview data / Mariusz Kruk, 2017. The EUROCALL Review Vol. 25, No. 2, 18--28, eISSN: 1695-2618, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advanced EFL learners, learner autonomy, learning English, mobile devices
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4995/eurocall.2017.7461
[AWCZ-22476] [data modyf: 09-03-2018 11:28]
[5] [1]
[19] Nuda a praktyczna nauka języka angielskiego / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, 2017. Neofilolog, 49(1), 115--131, ISSN: 1429-2173, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: czynności wzbudzające zainteresowanie ucznia, emocje intelektualne, nuda, skłonność do odczuwania nudy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: http://dx.doi.org/10.14746/n.2017.49.1.07
[AWCZ-22125] [data modyf: 18-12-2017 12:27]
[3,5] [0,5]
[20] Prospective teachers' experiences in using second life for learning and teaching english / Mariusz Kruk, 2017. Teaching English with Technology Vol. 17, issue 1, 73--88, ISSN: 1642-1027, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-21014] [data modyf: 13-02-2017 09:12]
[9] [1]
[21] Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Mariusz Kruk, Joanna Zawodniak, 2017. Lingwistyka Stosowana t. 23, nr 3, 135--149, ISSN: 2080-4814, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21735] [data modyf: 25-10-2017 09:45]
[6,5] [0,5]
[22] Towards conceptualizing boredom as an emotion in the EFL academic context / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas, 2017. Konińskie Studia Językowe vol. 5, nr 1, 425--441, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advanced learners of English, boredom, proneness to boredom
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: doi: 10.30438/ksj.2017.5.4.3
[AWCZ-22792] [data modyf: 29-05-2018 10:21]
[2] [0,33]
[23] Zmiany w gotowości komunikacyjnej w języku angielskim u studentów filologii angielskiej w Second Life / Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, 2017. Konińskie Studia Językowe Vol. 5, No. 2, 203--221, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: engagement with language, intramental and intermental factors, the pyramid model, virtual worlds, willingness to communicate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22350] [data modyf: 13-02-2018 09:48]
[3] [0,5]
[24] Temporal fluctuations in foreign language motivation: Results of a longitudinal study / Mariusz Kruk, 2016. Iranian Journal of Language Teaching Research Vol. 4, 2, 1--17, ISSN: 2322-1291, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: changes in motivation, foreign/second language motivation, interest and involvement
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-20517] [data modyf: 20-10-2016 10:38]
[25] Variations in motivation, anxiety and boredom in learning English in Second Life / Mariusz Kruk, 2016. The EUROCALL Review Vol. 23, No. 1, 25--39, eISSN: 1695-2618, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Changes in motivation, anxiety and boredom, learning English in Second Life, virtual worlds
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20092] [data modyf: 25-05-2016 09:33]
[26] Practicing the English Present Simple Tense in Active Worlds / Mariusz Kruk, 2015. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT) Vol. 5, Issue 4, 52--65, ISSN: 2155-7098, , eISSN: 2155-7101,
Słowa kluczowe: Active Worlds, EFL, Present Simple Tense, Quasi-Experimental Study
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19241] [data modyf: 03-09-2015 13:03]
[27] Wpływ świata wirtualnego Active Worlds na motywację uczniów do porozumiewania się w języku angielskim / Mariusz Kruk, 2015. Konińskie Studia Językowe Vol. 3, No. 4, 431--450, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: changes in motivation, communication in english, motivation, virtual worlds
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20093] [data modyf: 25-05-2016 10:10]
[28] Rozwijanie autonomii ucznia za pomocą światów wirtualnych / Mariusz Kruk, 2014. Konińskie Studia Językowe tom 2, nr 4, 365--383, eISSN: 2353-5148,
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19029] [data modyf: 21-02-2017 09:46]
[29] The use of Internet resources and browser-based virtual worlds in teaching grammar / Mariusz Kruk, 2014. Teaching English with Technology Volume 14, Issue 2, 51--66, ISSN: 1579, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-18109] [data modyf: 29-07-2015 11:16]
[30] Helping students to learn the English second conditional by blending Internet resources with virtual worlds: The results of a study / Mariusz Kruk, 2013. The JALT CALL Journal Vol. 9, No. 3, 241--257, ISSN: 1832-4215,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17825] [data modyf: 21-07-2015 12:59]
[31] Using Internet Resources in Teaching English Subsystems: An Autonomous Approach / Mariusz Kruk(*), 2012. Journal of Language Teaching and Research Vol., No. 6, 1088--1097, ISSN: 1798-4769, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Internet resources, autonomy, computer technology, teaching English subsystems
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17277] [data modyf: 11-07-2014 10:20]
[32] Using online resources in the development of learner autonomy and english pronunciation: the case of individual learners / Mariusz Kruk(*), 2012. Journal of Second Language Teaching & Research Vol 1, No 2, 113-142 .- http://pops.uclan.ac.uk/index.php/jsltr/article/view/28
Słowa kluczowe: autonomy, individual learners, online resources, past tense -ed ending, pronunciation instruction
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17330] [data modyf: 11-07-2014 10:27]
[33] Wykorzystanie internetu w rozwijaniu autonomii ucznia - wyniki badania ankietowego / Mariusz Kruk(*), 2010. Neofilolog: Badania glottodydaktyczne w praktyce, nr 35, 221--232, ISSN: 1429-2173, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17292] [data modyf: 11-07-2014 10:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Dynamic Nature of Autonomy in Foreign Language Learning / Mariusz Kruk // W: CORELL: Computer Resources for Language Learning .- 2014, 4, s. 58--70, ISSN: 1988-1746,
Słowa kluczowe: Internet resources, autonomous changes, autonomy in foreign language learning, browser-based virtual worlds, learning grammar,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9914] [data modyf: 07-09-2015 12:34]
[2] Wykorzystanie wirtualnych światów w rozwijaniu autonomii ucznia oraz jej wpływ na naukę czasu przeszłego / Mariusz Kruk // W: Konińskie Studia Językowe .- 2013, tom 1, nr 2, s. 183--199, eISSN: 2353-5148,
Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9781] [data modyf: 21-02-2017 11:36]
[3] The development of learner autonomy through internet resources and its impact on english language attainment / Mirosław Pawlak, Mariusz Kruk(*) // W: Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies .- 2012, vol. 47/2-3, s. 69--91, ISSN: 0081-6272, bibliogr. summ.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWI-9570] [data modyf: 11-07-2014 10:31]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Boredom in practical english language classes: insights from interview data, 2016. Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk, Jonathan Chumas // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 42, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22383] [data modyf: 19-12-2016 09:40]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] New technological applications for foreign and second language learning and teaching / (Red.) Mariusz Kruk, Mark Peterson .- Hershey, PA : IGI Global, 2020, 389 s. .- ISBN: 9781799825913
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX    DOI: 10.4018/978-1-7998-2591-3    (pkt: 5)
[RED-5896] [data modyf: 22-04-2020 09:49]
[2] Konińskie Studia Językowe : Change, development and achievement in the L2classroom: Thinking back and looking ahead (Special Issue) / (Red.) Joanna Zawodniak, Mariusz Kruk .- Konin : Wydział Filologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2019, Tom 7, nr 2, 145 s. .- ISSN: 2353-1983
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5895] [data modyf: 21-04-2020 11:06]
[3] Assessing the Effectiveness of Virtual Technologies in Foreign and Second Language Instruction : Seria: Research Essentials Collection / (Red.) Mariusz Kruk .- - : IGI Global Disseminator of Knowledge, 2019, 300 s. .- ISBN: 9781522572862
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5810] [data modyf: 29-05-2019 13:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski