System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Janusz Łastowiecki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 46 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Tłumienie piękne słowa tłumi zamiast brzydkich". Odbiornik radiowy jako stymulator i zagłuszacz pamięci w słuchowisku Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej "Gdzie jest ten tani kupiec", Janusz Łastowiecki
// W: Regionalizm literacki - historia i pamięć, 2017. / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego i Elżbiety Rybickiej . tom 6, Kraków : UNIVERSITAS, s. 196--204, ISBN: 9788324230952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18956] [data modyf: 31-05-2019 13:45]
[2] Mówić radiem. Od "poematów o radiu" do najnowszej refleksji badawczej nad słuchowiskiem, Janusz Łastowiecki
// W: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej : W radiu / W lekturze i na scenie, 2016. / pod red. Jacka Kopcińskiego, Warszawa : Ośrodek Badań Literackich PAN Wydawnictwo, s. 11--19, ISBN: 9788364703645
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18203] [data modyf: 10-10-2016 09:16]
[3] "Ściszyć" aktoreczkę. Słuchowisko "Andy" Krzysztofa Czeczota jako kryminał w dźwięku, Janusz Łastowiecki
// W: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, 2016. / red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 5), s. 365--378, ISBN: 9788378422303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18223] [data modyf: 11-10-2016 08:48]
[4] Doświadczenie audiofilskie jako modelowy przykład close listening. Wokół radiowej "Kartoteki" Tomasza Mana, Janusz Łastowiecki
// W: Od pióra do sieci. Zmienne media literatury, 2015. / red. Piotr Michałowski, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 125--142, ISBN: 9788372419729
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16229] [data modyf: 13-04-2015 09:04]
[5] "O tym cały pociąg szeptał, mruczał i mamrotał". Akuzmatyka Pierre'a Schaeffera i jej radiowe realizacje, Janusz Łastowiecki
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, 2015. / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 245--256, ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17743] [data modyf: 07-04-2016 11:15]
[6] Głos aktora jako narzędzie do adaptacji literatury, Janusz Łastowiecki
// W: Nowe wizerunki, 2014. / red. nauk. Katarzyna Taborska, Wojciech Kuska, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża (Literatura w mediach. Media w literaturze III), s. 97--114, ISBN: 9788363134150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16584] [data modyf: 06-02-2015 10:21]
[7] Regionalne (?) adaptacje dźwiękowych nie-miejsc (na przykładzie słuchowisk "Pensjonat" i "Nie używaj tego ognia"), Janusz Łastowiecki
// W: Geografia wyobrażona regionu : literackie figury przestrzeni, 2014. / red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska . T. 2, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 299--312, ISBN: 9788324223176
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16196] [data modyf: 27-08-2015 10:01]
[8] Zjawisko heterotopii w lubuskim reportażu radiowym, Janusz Łastowiecki
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 165--172, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15249] [data modyf: 17-04-2013 09:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gala z Winiarką w tle / Janusz Łastowiecki, 2018. Na Winnicy, nr 3, 8-9 bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22593] [data modyf: 04-04-2018 09:49]
[2] Jest pan szlachcicem? Wspomnienie o Zygmuncie Kowalczuku / Janusz Łastowiecki, 2018. Pro Libris: Iluzja, nr 1-2 (62-63), 56--57, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22449] [data modyf: 02-03-2018 09:42]
[3] Winiarkę otrzymała poetka / Janusz Łastowiecki, 2017. Na Winnicy, nr 1, 6--7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21465] [data modyf: 12-06-2017 12:44]
[4] Czekając na barbarzyńcę, czyli kilka refleksji po Konkursie Literackim "Winiarka" 2016 / Janusz Łastowiecki, 2016. Pro Libris: Błękity, 1--4, 86--88, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21116] [data modyf: 28-02-2017 15:10]
[5] "Dziadek straszył mnie Utopkiem". Z autorem powieści "Utopek", Leszkiem Liberą, rozmawia Janusz Łastowiecki / Janusz Łastowiecki, 2016. Fraza: poezja, proza, esej 94, nr 4, 16--17, ISSN: 1230-4832,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21310] [data modyf: 27-04-2017 09:34]
[6] Jak opisywac słuchowisko radiowe? Od refleksji międzywojennej do najnowszych ujęc badawczych / Janusz Łastowiecki, 2016. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna 12, nr 1, 11--24, ISSN: 1734-3801, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: fonocentyzm, logocentryzm, metaforyka, słuchowisko radiowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21062] [data modyf: 17-02-2017 11:53]
[7] "Którzy domagali się dowodów swojego obłąkania oskarżając radio o hipnotyzm". Ewolucja wizerunku radia w wybranych spektaklach teatru wyobraźni / Janusz Łastowiecki, 2016. Konteksty Kultury 13, z. 1, 66--80, ISSN: 2083-7658, , eISSN: 2353-1991, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: audio drama, great communion of individuals, jamming, logorea, logorrhea, subversion, subwersja, słuchowisko radiowe, wielka wspólnota osobnych, zagłuszanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.4467/23531991KK.16.005.5083
[AWCZ-20340] [data modyf: 09-09-2016 10:01]
[8] Próba przeszczepienia typomorfologii Pierre'a Schaeffera do analizy wybranych słuchowisk eksperymentalnych Polskiego Radia / Janusz Łastowiecki, 2016. Muzyka, nr 2 (241), 85--97, ISSN: 0027-5344, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-20527] [data modyf: 24-10-2016 12:23]
[9] Rozczarowanie, konsumpcja i niespodzianka - estetyczne uwarunkowania odbioru współczesnego słuchowiska / Janusz Łastowiecki, 2016. Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe, nr 2 (45), 167--185, ISSN: 1734-6029, rys. summ.
Słowa kluczowe: acousion, aesthetic reflex, akuzja, anestetyka, anesthetic, convergence, konwergencja, radio drama, refleks estetyczny, słuchowisko
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20437] [data modyf: 10-10-2016 09:07]
[10] Teatr niepokoju, czyli radiowe scieżki Jerzego Fąfary / Janusz Łastowiecki, 2016. Fraza: poezja, proza, esej, nr 1-2 (91-92), 77--85, ISSN: 1230-4832,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20223] [data modyf: 30-06-2016 14:57]
[11] Dwoje bez tlenu. Wokół radiowej realizacji "Beztlenowców" Ingmara Villqista / Janusz Łastowiecki, 2015. Twórczość, nr 2, 164--166
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18865] [data modyf: 31-07-2015 12:37]
[12] Intryga audio. Hybrydyczna rzeczywistość słuchowiska Krzysztofa Czeczota "Andy" / Janusz Łastowiecki, 2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2(28), 133--148, ISSN: 1505-9057, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dolby pro logic sound, hermeneutics, neuroticism, simulacrum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19836] [data modyf: 17-02-2016 12:34]
[13] Mówić o radiu - mówić radiem / Janusz Łastowiecki, 2015. Autograf, nr 5 (129), 22--24
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19504] [data modyf: 09-11-2015 09:17]
[14] Region a tożsamości transgraniczne (Białystok, 27-30 maja 2015 r.) / Janusz Łastowiecki, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 61--62, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19453] [data modyf: 23-10-2015 09:49]
[15] Skrzynka na głosy / Janusz Łastowiecki, 2015. Teatr, nr 4, 26--30
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19075] [data modyf: 31-07-2015 12:32]
[16] To, co jest ukryte / Janusz Łastowiecki, 2015. Śląsk: Miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 10 (239), 24--25
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19960] [data modyf: 07-04-2016 11:57]
[17] Zwielokrotniony Nalepa / Janusz Łastowiecki, 2015. Fraza: poezja, proza, esej, nr 1-2, 326--328, ISSN: 1230-4832,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19356] [data modyf: 08-01-2016 12:02]
[18] Nowy regionalizm w badaniach literackich. Sprawozdanie z konferencji "Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku" / Janusz Łastowiecki, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 12, 51--52, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18786] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[19] Budować piętrowo : Z Przemysławem Grzesińskim rozmawia Janusz Łastowiecki / Janusz Łastowiecki, 2013. Pro Libris, nr 3, 102--104, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17724] [data modyf: 21-07-2015 10:39]
[20] Historia pewnej poezji, czyli wiersz idzie do pracy. Radiowy przypadek Zenona D. / Janusz Łastowiecki, 2013. Pro Libris: (Nie)obecni, nr 3 (44), 113-- 117, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17882] [data modyf: 21-07-2015 11:35]
[21] Jutrznia ptasia / Janusz Łastowiecki, 2013. Pro Libris: Tokarska, nr 4(45), 19--21, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18343] [data modyf: 20-08-2015 12:13]
[22] Metafizyka radia - spotkanie z Feliksem Netzem / Janusz Łastowiecki, 2013. Fraza: poezja, proza, esej, nr 1-2, 23--38
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17516] [data modyf: 21-07-2015 10:10]
[23] Przejrzeć się w głosie / Janusz Łastowiecki, 2013. Teatr, nr 10, 74--75
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17726] [data modyf: 21-07-2015 12:56]
[24] Teatr Polskiego Radia jako Wielka Wspólnota OSOBNYCH. Z Andrzejem Mularczykiem rozmawia Janusz Łastowiecki / Janusz Łastowiecki, 2013. Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe, nr 1, 21--24, ISSN: 1734-6029,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17273] [data modyf: 21-07-2015 09:56]
[25] Wielka wspólnota osobnych / Janusz Łastowiecki, 2013. Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe, nr 1, 39--52, ISSN: 1734-6029,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17272] [data modyf: 21-07-2015 09:55]
[26] Kardiostymulator radiowej wyobraźni / Janusz Łastowiecki, 2010. Pro Libris, nr 4, 75--78, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16974] [data modyf: 28-01-2013 09:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dźwięk przestrzenny jako ekwiwalent misyjnego i komercyjnego modelu artystycznych produkcji audialnych / Janusz Łastowiecki // W: Media - Kultura - Komunikacja Społeczna .- 2014, nr 10/1, s. 62--78, ISSN: 1734-3801, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9946] [data modyf: 03-08-2015 09:40]
[2] Zjawisko heterotopii w reportażu radiowym / Janusz Łastowiecki // W: Bibliotekarz Podlaski .- 2013, rocznik XIII nr 1, s. 110--118 summ.
Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9670] [data modyf: 21-02-2017 11:34]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej / (Red.) Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 272 s. .- ISBN: 9788378422082
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5437] [data modyf: 07-04-2016 11:17]
[2] Oto się trudzę nad kamieniem / (Red.) Jolanta Pytel, Mirosława Szott, Janusz Łastowiecki .- Zielona Góra - Warszawa : Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, 2013, 121 s. .- ISBN: 9788361197539
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5134] [data modyf: 03-10-2013 18:04]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Pasażer Luter [słuchowisko radiowe] / / Darek Błaszczyk .- -- : Teatr Polskiego Radia , 2013 (Rec.) .- Dwa przystanki w tramwaju. Wokół słuchowiska Darka Błaszczyka "Pasażer Luter" / Janusz Łastowiecki // Pro Libris .- 2016, 1-4, s. 147--150
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Tartak (Daniel Odija) / / Darek Błaszczyk (reż.) : Radio Koszalin S.A. , 2014 (Rec.) .- Miedzy knajpą a bogiem. Wokół słuchowiska "Tartak" w reżyserii Darka Błaszczyka / Janusz Łastowiecki // Autograf .- 2015, nr 1 (125), s. --
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Andrzej K. Waśkiewicz - miejsca opuszczone / / Eugeniusz Kurzawa .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , 2012 (Rec.) .- Miejsca opuszczane / Janusz Łastowiecki // Zeszyty Prasoznawcze .- 2014, t. 57, nr 3, s. 636--637
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Antologia dramatu lubuskiego / / Andrzej Buck (red.) .- Zielona Góra : Pro Libris , 2011 (Rec.) .- Obywatele świata z odzysku / Janusz Łastowiecki // Pro Libris .- 2013, nr 1, s. 112--113
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Sen nocy letniej [spektakl teatralny] / / Robert Czechowski (reż.) .- Zielona Góra : Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego (Rec.) .- Metalurgia snu / Janusz Łastowiecki // Pro Libris .- 2013, nr 1, s. 116--117
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Wszystko płynie (słuchowisko) / / Darek Błaszczyk .- -- : -- (Rec.) .- Z głębi. O słuchowisku "Wszystko płynie" Darka Błaszczyka / Janusz Łastowiecki // Twórczość .- 2012, nr 12, s. 122--125
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski