System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Dariusz Lesicki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Koncepcja logistyki miasta a strategia na przykładzie Zielonej Góry, Katarzyna Huk, Hubert Gliński, Anna Sokalska, Łukasz Śliwiński, Dariusz Lesicki
// W: Współczesne trendy w logistyce : systemy logistyczne, 2018. / red. nauk. K. Huk, A. Perzyńska, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 95--106, ISBN: 9788394467234
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20542] [data modyf: 30-05-2019 17:51]
[2] Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego, Dariusz Lesicki
// W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje, 2015. / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2), s. 69--83, ISBN: 9788387193911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17133] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[3] Model biznesowy a relacje współdziałania z podmiotami w otoczeniu, Wiesław Danielak, Dariusz Lesicki
// W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, 2013. / red. nauk. M. Matejun, K. Szymańska, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej), s. 192--199, ISBN: 9788372835390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15634] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] CSR in automotive sector - leadders or deceivers? the case of Audi AG / Krzysztof Witkowski, Mateusz Kurowski, Dariusz Lesicki, 2018. Central European Review of Economics & Finance Vol. 25, no. 3, 5--19, ISSN: 2082-8500, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CSR, automotive sector, dieselgate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.24136/ceref.2018.012
[AWCZ-23220] [data modyf: 19-10-2018 12:34]
[2] Wpływ uprawnień i ograniczeń prawnych organów udzielających licencji na transport drogowy na bezpieczeństwo w transporcie drogowym rzeczy [Dokument elektroniczny] / Adriana Sławna, Dariusz Lesicki, Krzysztof Witkowski, 2013. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 3, 1--13, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17613] [data modyf: 02-09-2015 12:28]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski