System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Emilia Kostka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kronika Bojadeł. Tom 3, 2018. Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet ; red. nauk. Grzegorz Bosy, Emilia Kostka-Mamet, Maciej Mamet., Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum 340 s. (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej), ISBN: 9788365716071, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14625] [data modyf: 28-05-2019 14:08]
[2] Kronika Bojadeł / oprac., 2016. Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet, Zielona Góra : Wydaw. Eternum 335 s. (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej T. 2), ISBN: 9788394023775,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13442] [data modyf: 12-12-2016 12:48]
[3] Kronika Bojadeł / oprac., 2014. Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet ; Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet., Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum 317 s. (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej tom 1), ISBN: 9788393474189,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12192] [data modyf: 22-10-2018 12:55]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pozycja żeńskich bóstw w mitologii Celtów, Germanów i Słowian, Emilia Kostka
// W: Conjux. mater, filia, soror propoinqua, civis... Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 2016. / pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., s. 9--30, ISBN: 9788363363284
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19143] [data modyf: 03-06-2019 11:52]
[2] Wykorzystanie źródeł epigraficznych w nauczaniu historii, Emilia Kostka
// W: Na tropie źródła i jego interpretacji, 2015. / red. Michał Dalidowicz, Jaroslaw Dudek, Adam Górski, Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum (Zielonogórskie Spotkania Źródłoznawcze t. 1), s. 290--299, ISBN: 9788394023737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17385] [data modyf: 27-11-2015 12:32]
[3] Społeczeństwo Bojadeł, Emilia Kostka
// W: Kronika Bojadeł / oprac., 2014. / Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet, Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej tom 1), s. 40--48, ISBN: 9788393474189
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16322] [data modyf: 29-10-2014 07:42]
[4] Wodą ukryty, czyli o legendarnym pochówku Alaryka, Emilia Kostka
// W: Królowie i biskupi, rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych : Funeralia Lednickie. Spotkanie 16, 2014. / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 199--205, ISBN: 9788393138869
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16048] [data modyf: 19-05-2014 13:15]
[5] Zabytki Bojadeł, Emilia Kostka
// W: Kronika Bojadeł / oprac., 2014. / Grzegorz Bosy, Emilia Kostka, Maciej Mamet, Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum (Źródła do dziejów Ziemi Lubuskiej tom 1), s. 57--70, ISBN: 9788393474189
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16323] [data modyf: 29-10-2014 07:43]
[6] Bojadła, Emilia Kostka, Maciej Mamet
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945 : Powiat zielonogórski; zeszyt 1, 2013. / red. naukowa Adam Górski . tom 1, Zielona Góra : Wydaw. Eternum, s. 13--109, ISBN: 9788393474103
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15266] [data modyf: 03-10-2018 09:36]
[7] Kije, Emilia Kostka, Maciej Mamet
// W: Cmentarze ewangelickie województwa lubuskiego 1815-1945 : Powiat zielonogórski; zeszyt 1, 2013. / red. naukowa Adam Górski . tom 1, Zielona Góra : Wydaw. Eternum, s. 189--197, ISBN: 9788393474103
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15267] [data modyf: 03-10-2018 09:38]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej w Zielonej Górze, 17 października 2012 roku / Emilia Kostka // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2013, nr 7, s. 241--242, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9828] [data modyf: 22-07-2015 10:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Cmentarze bez żywych - powojenne losy nekropolii na przykładzie cmentarza ewangelickiego w Bojadłach, 2015. Emilia Kostka // W: Miejsce po - miejsce bez : konferencja zorganizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 9-11 kwietnia 2015 roku w ramach wydarzenia "Pamiętaj z nami". Kraków, Polska Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015, s. 255--268, ISBN: 9788375772197
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22091] [data modyf: 02-03-2016 13:15]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Legendy lubuskie II / / Zbigniew Kozłowski .- Żary : Wydawnictwo eMBePe (Rec.) .- Bez księżniczek i smoków / Emilia Kostka // Pro Libris .- 2011, nr 3, s. 133--135
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski