System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Kalaga
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Witnesses of Quantum Chaos and Nonlinear Kerr-Like Oscillator Model, Joanna Kalaga, Marcin W. Jarosik, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak
// W: Chaos Theory, 2018. / ed. Kais A. M. Al Naimee, London : IntechOpen Limited, s. 119--137, ISBN: 9789535139454
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.5772/intechopen.70747   (pkt: 5)
[WZCZ-20028] [data modyf: 06-06-2019 15:55]
[1,25] [0,25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Bipartite and Tripartite Entanglement in PT -Symmetric System / V. Le Duc, Mateusz Nowotarski, Joanna Kalaga, 2021. Symmetry Vol. 13, iss. 2, 1--15, ISSN: 2073-8994, , eISSN: 2073-8994, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PT -symmetry, bipartite entanglement, negativity, tripartite entanglement
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/sym13020203
[AWCZ-26103] [data modyf: 01-02-2021 12:57]
[28,58] [0,41]
[2] Violation of Leggett-Garg Inequalities in a Kerr-Type Chaotic System / Joanna Kalaga, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Mateusz Nowotarski, Wiesław Leoński, 2021. Photonics Vol. 8, iss. 1, 1--15, ISSN: 2304-6732, , eISSN: 2304-6732, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Leggett-Garg inequality, nonlinear oscillator, quantum chaos, quantum correlations
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/photonics8010020         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-26082] [data modyf: 26-01-2021 13:51]
[20,21] [0,29]
[3] Enhancement of the entanglement generation via randomly perturbed series of external pulses in a nonlinear Bose-Hubbard dimer / Joanna Kalaga, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Marcin W. Jarosik, R. Szczęśniak, Wiesław Leoński, 2019. Nonlinear Dynamics Vol. 97, iss. 2, 1619--1633, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bell states, Bose-Hubbard system, Kerr-like nonlinearity, Nonlinear oscillator, Quantum entanglement
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1007/s11071-019-05084-5         Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-24221] [data modyf: 04-10-2019 17:41]
[70] [0,5]
[4] Frequency variations in impulse excitations as a way of entanglement increase in the two-mode Bose-Hubbard model / Joanna Kalaga, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, 2019. Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics Vol. 36, no. 8, 2140--2146, ISSN: 0740-3224, , eISSN: 1520-8540, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1364/JOSAB.36.002140         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-24297] [data modyf: 04-10-2019 17:42]
[49,5] [0,71]
[5] Generation of Squeezed States in a System of Nonlinear Quantum Oscillator as an Indicator of the Quantum-Chaotic Dynamics / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Wiesław Leoński, 2019. Acta Physica Polonica A Vol. 135, no. 2, 270--272, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, bibliogr. rys. wykr. summ. .- (Proceedings of XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Czestochowa, Poland, June 7-8, 2018).
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.270         Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-24050] [data modyf: 29-04-2019 13:04]
[14,14] [0,35]
[6] Nonclassical light at exceptional points of a quantum PT-symmetric two-mode system / Jan Perina jr., Antonín Lukš, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Adam Miranowicz, 2019. Physical Review A Vol. 100, 053820-1--053820-12, ISSN: 2469-9926, , eISSN: 2469-9934, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [J. Kalaga, W. Leoński podwójna afiliacja]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1103/PhysRevA.100.053820         Cytowania wg Scopus: 9 [22-02-2021]
[AWCZ-24574] [data modyf: 13-11-2019 17:52]
[50] [0,5]
[7] Pulsed Nonlinear Coupler as an Effective Tool for the Bell-Like States Generation / Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Thi Dung Nguyen, Wiesław Leoński, 2019. Acta Physica Polonica A Vol. 135, no. 2, 273--275, ISSN: 0587-4246, , eISSN: 1898-794X, bibliogr. wykr. summ. .- (Proceedings of XIX International Scientific Conference "New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics", Czestochowa, Poland, June 7-8, 2018).
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12693/APhysPolA.135.273         Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[AWCZ-24049] [data modyf: 29-04-2019 13:03]
[12,65] [0,32]
[8] The Entanglement Generation in PT -Symmetric Optical Quadrimer System / Joanna Kalaga, 2019. Symmetry Vol. 11, 1--9, ISSN: 2073-8994, , eISSN: 2073-8994, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PT--symmetry, entanglement, negativity
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/sym11091110         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-24329] [data modyf: 06-09-2019 11:45]
[70] [1]
[9] Anomalously high value of Coulomb pseudopotential for the H5S2 superconductor / Małgorzata Kostrzewa, Radosław Szczęśniak, Joanna Kalaga, Izabela A. Wrona, 2018. Scientific Reports Vol. 8, 1--12, eISSN: 2045-2322, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1038/s41598-018-30391-z         Cytowania wg Scopus: 7 [22-02-2021]
[AWCZ-23024] [data modyf: 28-08-2018 11:44]
[40] [1]
[10] Einstein-Podolsky-Rosen steering and coherence in the family of entangled three-qubit states / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, 2018. Physical Review A Vol. 97, 1--12, ISSN: 1050-2947, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.97.042110         Cytowania wg Scopus: 22 [22-02-2021]
[AWCZ-22709] [data modyf: 27-04-2018 12:48]
[17,5] [0,5]
[11] Influence of external extrusion on stability of hydrogen molecule and its chaotic behavior / M. W. Jarosik, Radosław Szczęśniak, A. P. Durajski, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, 2018. Chaos Vol. 28, 1--6, ISSN: 1054-1500, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1063/1.5008986         Cytowania wg Scopus: 6 [22-02-2021]
[AWCZ-22310] [data modyf: 07-02-2018 10:26]
[22,5] [0,5]
[12] Characteristics of Superconducting State in Vanadium: the Eliashberg Equations and Semi-analytical Formulas / E. A. Drzazga, Izabela Domagalska(*), M. W. Jarosik, R. Szczęśniak, Joanna Kalaga, 2017. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 1--6, ISSN: 1557-1939, , eISSN: 1557-1947, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Coulomb pseudopotential, Electron-phonon superconductivity in vanadium, Eliashberg theory, Semi-analytical approach, Thermodynamic properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.10007/s10948-017-4295-y
[AWCZ-21753] [data modyf: 13-11-2018 12:06]
[8,94] [0,45]
[13] Quantum steering and entanglement in three-mode triangle Bose-Hubbard system / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, R. Szczęśniak, 2017. Quantum Information Processing Vol. 16, 1--19, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bose-Hubbard model, Concurrence, Nonlinear oscillator, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1717-5         Cytowania wg Scopus: 32 [22-02-2021]
[AWCZ-21760] [data modyf: 05-10-2017 10:36]
[20] [0,5]
[14] Quantum steering borders in three-qubit systems / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, 2017. Quantum Information Processing Vol. 16, 1--23, ISSN: 1570-0755, , eISSN: 1573-1332, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Concurrence, Negativity, Quantum correlations, Quantum entanglement, Quantum steering, Three-qubit system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11128-017-1627-6         Cytowania wg Scopus: 16 [22-02-2021]
[AWCZ-21515] [data modyf: 29-06-2017 12:44]
[20] [0,5]
[15] Quantum steering in an asymmetric chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Radosław Szczęśniak, 2017. Photonics Letters of Poland Vol. 9, no. 3, 97--99, ISSN: 2080-2242, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4302/plp.v9i3.759         Cytowania wg Scopus: 5 [22-02-2021]
[AWCZ-21754] [data modyf: 04-10-2017 13:05]
[3,33] [0,33]
[16] On magnetite concentrate grains with respect to their use in concrete / J. Borucka-Lipska, W. Kiernożycki, N. Guskos, Mirosław Dudek, Dinh Quang HO, Wiktor Wolak, Maciej Marć, Jacek Juliusz Kozioł, Joanna Kalaga, 2016. International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) Vol. 2, iss. 4, 97--103, ISSN: 2395-6992, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: compressive strength, concrete, magnetite concentrate, magnetite grains, pH value
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20250] [data modyf: 11-07-2016 12:10]
[17] Quantum correlations and entanglement in a model comprised of a short chain of nonlinear oscillators / Joanna Kalaga, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Artur Barasiński, 2016. Physical Review A Vol. 94, 1--12, ISSN: 1050-2947, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevA.94.032304         Cytowania wg Scopus: 30 [22-02-2021]
[AWCZ-20490] [data modyf: 17-10-2016 13:10]
[18] Kullback-Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos / Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Van Cao Long, 2012. Physics Letters A Vol. 376, no 15, 1280--1286, ISSN: 0375-9601, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2012.02.049         Cytowania wg Scopus: 11 [22-02-2021]
[AWCZ-16431] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions / Joanna Kalaga, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long, 2011. Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies Vol. 15, no 1, [4] bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-15664] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[20] Long-time fidelity and chaos for a kicked nonlinear oscillator system / Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, 2009. Physics Letters A Vol. 373, no 15, 1334--1340, ISSN: 0375-9601, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.physleta.2009.02.022         Cytowania wg Scopus: 25 [22-02-2021]
[AWCZ-14300] [data modyf: 23-12-2009 13:55]
[21] Wigner-function nonclassicality as indicator of quantm chaos / Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, 2008. Physical Review E Vol. 78, no 6, 066219-1--066219-8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1103/PhysRevE.78.066219         Cytowania wg Scopus: 19 [22-02-2021]
[AWCZ-14299] [data modyf: 23-12-2009 13:35]
[22] Quantum chaos systems and fidelity / Joanna Kalaga, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, 2006. Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics Vol. 26, no 3-4, 237--241 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.2
[AWCZ-14296] [data modyf: 23-12-2009 12:40]
[23] Quantum nonlinear oscillator, chaos and Wigner function / Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, 2006. Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics Vol. 26, no 3-4, 243--246 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Wigner function, quantum chaos, quantum nonlinear oscillator
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1556/APH.26.2006.3-4.3
[AWCZ-14295] [data modyf: 23-12-2009 12:27]
[24] Quantum chaos for nonlinear Kerr-like oscillator / Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, 2005. Acta Physica Hungarica B : Quantum Electronics Vol. 23, no 1-2, 61--66 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr media, fidelity, nonlinear oscillator, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-14292] [data modyf: 23-12-2009 11:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Einstein-Podolsky-Rosen steering and squeezing effect in system two coupled nonlinear oscillators, 2018. Joanna Kalaga, J. Peřina, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018, Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: EPR steering, Kerr-like nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2518265   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-23375] [data modyf: 08-02-2019 09:07]
[3,75] [0,25]
[2] Kerr-type nonlinear quantum oscillator - quantum correlations, chaotic and regular dynamics, 2018. Joanna Kalaga, M. W. Jarosik, A. Szczęśniak, Anna Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Lednice, Czechy Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018, Proceedings of SPIE, Vol. 10976, s. 1--5
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, quantum chaos, quantum correlations, second-order correlation function

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2516884   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-23376] [data modyf: 08-02-2019 09:26]
[3] [0,2]
[3] Two proposals of quantum chaos indicators related to the mean number of photons - pulsed Kerr-like oscillator case, 2016. Joanna Kalaga, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference. Jasná, Słowacja Bellingham : SPIE - International Society for Optical Engineering, 2016, Proceedings of SPIE, Vol. 10142, ISSN 0277-786X, s. 1--6, ISBN: 9781510607347
Słowa kluczowe: Kerr-like oscillator, bifurcations, quantum chaos

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2264447   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-22543] [data modyf: 10-04-2017 11:24]
[4] System of nonlinear quantum oscillator and quantum correlations - proposal for quantum chaos indicator, 2014. Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Anna Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr-like nonlinear oscillator, Wehrl entropy, quantum chaos, quantum correlations

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2175885   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-21653] [data modyf: 07-09-2015 16:56]
[5] Three-mode system of nonlinear quantum oscillators and quantum correlations, 2014. Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Anna Kowalewska-Kudłaszyk // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--8
Słowa kluczowe: Kerr coupler, nonlinear oscillator, squeezed states

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2084893   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-21654] [data modyf: 07-09-2015 16:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski