System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Kornelia Zaborowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evaluation methods of bone condition / Kornelia Zaborowska, Marianna Trebunova, Piotr Kuryło, Piotr Pruszyński, Joanna Cyganiuk, Peter Frankovský, 2019. Acta Tecnología - International Scientific Journal about Technologies Vol. 5, iss. 4, 93--96, ISSN: 2453-675X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dual energy X-ray absorptiometry, osteoporosis, quantitative ultrasound, single energy X-ray
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22306/atec.v5i4.64
[AWCZ-24816] [data modyf: 13-01-2020 13:56]
[2] Impact analysis of and reasons for osteoporotic bone fractures / Kornelia Zaborowska, Piotr Kuryło, Piotr Pruszyński, Marianna Trebunova, Joanna Cyganiuk, Peter Frankovsky, 2019. Paripex - Indian Journal of Research Vol. 8, iss. 9, 1--4, ISSN: 2250-1991,
Słowa kluczowe: DHS method, TargonFN system, arthroplasty, bone fractures, kyphoplasty, vertebroplasty
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.36106/paripex
[AWCZ-24339] [data modyf: 10-10-2019 12:04]
[3] Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych / Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel, 2012. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, no 2, 124--128, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: EMG, biofeedback, kinesiotherapy, kinezyterapia, pomiary tensometryczne, rehabilitacja, rehabilitation, silnik krokowy, stepper motor, tensometer measurement system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16621] [data modyf: 25-10-2017 14:39]
[4] Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni / Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel, 2010. Inżynieria Biomedyczna Vol. 16, no 2, 72--75, ISSN: 1234-5563, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14859] [data modyf: 25-10-2017 14:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Utylizacja i recycling wybranych materiałów biozgodnych wykorzystywanych w zastosowaniach medycznych, 2013. Kornelia Zaborowska, Martyna Dzierka // W: Konstrukcja, technologia, eksploatacja i ekologia w mechanice : V międzynarodowa konferencja studentów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2013, s. 127--131
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23443] [data modyf: 06-05-2019 15:55]
[2] Projekt urządzenia rehabilitacyjnego - stopa (staw skokowy), 2012. Kornelia Zaborowska, Karolina Dziasek // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ - PROTEK' 12 : meždunarodnaâ studenčeskaâ konferenciâ. Moskva, Rosja Moskva : Stankin, 2012, s. 119--123
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23445] [data modyf: 06-05-2019 16:12]
[3] Pomiar odkształceń w układzie mostka Wheatstone'a z wykorzystaniem wzmacniacza INA122, 2011. Ada Andrynowska, Kornelia Zaborowska // W: Konstrukcja, technologia, eksploatacja i ekologia w mechanice : III międzynarodowa konferencja studentów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011, s. 133--138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23444] [data modyf: 06-05-2019 16:04]
[4] Design and control algorithm of hand prothesis, 2010. Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 54 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19870] [data modyf: 25-10-2017 14:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski