System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Wioletta Husar-Poliszuk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Katalończycy. Od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie, 2020. Wioletta Husar-Poliszuk, Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE 448 s. , ISBN: 9788366264205,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15432] [data modyf: 22-07-2020 10:56]
[100] [1]
[2] Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska, 2018. Wioletta Husar-Poliszuk, Bartłomiej Secler, Piotr S. Ślusarczyk, Zielona Góra : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho 220 s. (Politologia religii), ISBN: 978-83-62352-56-2,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14917] [data modyf: 28-05-2019 12:59]
[58] [0,58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Som la gent blaugrana" - FC Barcelona como etnomarca de Cataluna, Wioletta Husar-Poliszuk
// W: Situación politica de Espana a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, 2020. / ed. Stefan Dudra, Jan Iwanek, Eduard Tarnawski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 117--132, ISBN: 9788378424024
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21605] [data modyf: 22-07-2020 11:20]
[20] [1]
[2] Assemblea Nacional Catalana jako stowarzyszenie na rzecz niepodległości Katalonii, Wioletta Husar-Poliszuk
// W: Nowe ruchy społeczne, 2017. / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Doroty Maj, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 187--199, ISBN: 9788322790120
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19482] [data modyf: 31-05-2019 13:40]
[20] [1]
[3] FC Barcelona jako inkubator katalońskości. Rola Blaugrany w życiu Katalończyków podczas reżimu generała Francisco Franco, Wioletta Husar-Poliszuk
// W: Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, 2017. / red. nauk. Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogorskiego, Wydawnictwo Morpho, s. 105--114, ISBN: 9788362352425
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19653] [data modyf: 03-06-2019 09:21]
[20] [1]
[4] Znaczenie czynnika religijnego w konstruowaniu katalońskiej tożsamości narodowej, Wioletta Husar-Poliszuk
// W: Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, 2017. / pod red. Stafana Dudry, Ryszarda Michalaka i Łukasza Młyńczyka, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ (Politologia religii), s. 155--163, ISBN: 9788362352418
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19609] [data modyf: 03-06-2019 11:02]
[20] [1]
[5] Dios leyes viejas - religia w działalności politycznej Sabino de Arana yGoiri, Wioletta Husar-Poliszuk
// W: Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, 2015. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho (Politologia religii), s. 241--250, ISBN: 9788362352258
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17085] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[6] Konformizm i polaryzacja jako determinanty społeczności wirtualnych, Wioletta Husar-Poliszuk(*)
// W: Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, 2014. / pod red. Sławomira Partyckiego, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 217--223, ISBN: 9788377028735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16106] [data modyf: 16-06-2014 12:34]
[7] Wielokulturowość a problem islamizacji państwa na przykładzie Hiszpanii, Wioletta Husar-Poliszuk
// W: Religijne determinanty polityki, 2014. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho (Politologia religii), s. 141--152, ISBN: 9788362352203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16109] [data modyf: 17-06-2014 10:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A political corrida. Spanish-Catalan parallels / Wioletta Husar-Poliszuk, 2019. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, nr 9, 149--164, ISSN: 2084-848X, , eISSN: 2543-9391, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Catalan independency, Catalan-Spanish conflict, Catalanism, banning of corrida, corrida de toros
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/pn-2019-001
[AWCZ-25236] [data modyf: 06-05-2020 10:22]
[20] [1]
[2] "Cataluńa como un estado?" Rozważania wokół secesji Katalonii / Wioletta Husar-Poliszuk, 2016. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 10, 203--218, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21039] [data modyf: 15-02-2017 09:16]
[3] "Som la gent blaugrana" - FC Barcelona jako etnomarka Katalonii / Wioletta Husar-Poliszuk, 2016. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities, nr 5, 149--166, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Catalan identity, Catalonia, FC Barcelona, Katalonia, ethno brand, etnomarka, tożsamość katalońska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20306] [data modyf: 24-08-2016 11:52]
[4] Komodyfikacja Fútbol Club Barcelona i wykorzystanie elementow katalońskości jako wartości dodanej brandingu / Wioletta Husar-Poliszuk, 2015. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia Vol. XXII, 2, 149--162, ISSN: 1428-9512, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Catalan identity, FC Barcelona, branding, comodification, football, futbol, katalońskość, komodyfikacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20345] [data modyf: 12-09-2016 08:40]
[5] Międzynarodowa Konderencja Naukowa "Pokój / wojna - humanistyka wobec wyzwań współczesności", Zielona Gora 18-18 listopada 2015 r. / Weronika Górnicka, Wioletta Husar-Poliszuk, 2015. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia Vol. XXII, 2, 185, ISSN: 1428-9512,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20346] [data modyf: 06-03-2017 08:47]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Decentralizacja niesymetryczna w Hiszpanii - implikacje polityczne i ustrojowe / Wioletta Husar-Poliszuk // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia .- 2014, Vol. XXI, 2, s. 45--63, ISSN: 1428-9512,
Słowa kluczowe: "podwójna tożsamość", Bundesture, Hiszpania, asymetrie regionalne, decentralizacja niesymetryczna, dążenia niepodległościowe, nacjonalizm, regiony autonomiczne, separatyzm,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10098] [data modyf: 31-07-2015 13:03]
[2] Prześladowanie chrześcijan w Sudanie / Wioletta Husar-Poliszuk // W: Młody Politolog .- 2012, R. 1, 2011, s. 179--183
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10008] [data modyf: 24-11-2014 14:17]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Baskowie. Powstanie współczesnego narodu / / Joanna Orzechowska-Wacławska .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2014 (Rec.) Wioletta Husar-Poliszuk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2016, nr 5, s. 305--307
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii / / Małgorzata Myśliwiec .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego , 2014 (Rec.) Wioletta Husar-Poliszuk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2016, nr 5, s. 301--304
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 / / Jerzy Ogonowski .- Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny , 2012 (Rec.) Wioletta Husar-Poliszuk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2016, nr 6, s. 289--291
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Barça vs. Real. Wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć / / Alfredo Relano .- Warszawa : Wydawnictwo SQN , 2015 (Rec.) Wioletta Husar-Poliszuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia .- 2015, Vol. XXII, 2, s. 179--181
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii / / Robert Wiszniowski .- Warszawa : Wydawnictwo Elipsa , 2013 (Rec.) Wioletta Husar-Poliszuk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2015, nr 4, s. 281--284
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski