System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Mariusz Buciakowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Robust adaptive fault estimation for nonlinear system: an LMI approach, Mariusz Buciakowski
// W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017. / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 14--27, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19039] [data modyf: 17-07-2019 13:51]
[20] [1]
[2] Adaptive Actuator Fault Estimation for DC Servo Motor, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016. / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 386), s. 119--129, ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_9   (pkt: 5)
[WZCZ-17102] [data modyf: 21-09-2015 10:05]
[3] Towards Robust Predictive Control for Non-linear Discrete Time System, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016. / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 386), s. 179--191, ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_13   (pkt: 5)
[WZCZ-17104] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[4] Fault tolerant control: processor-in-the-loop testing, Mariusz Buciakowski
// W: Selected issues of control engineering and economics, 2015. / ed. I. Cech, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 98--110, ISBN: 9788363349103
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17376] [data modyf: 26-11-2015 16:46]
[5] Sterowanie odporne dla układu opisanego modelem LPV, Michał de Rozprza - Faygel, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki, 2014. / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Monografie T. 20), s. 102--108, ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16754] [data modyf: 17-08-2015 14:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Simultaneous state and process fault estimation in linear parameter varying systems using robust quadratic parameter varying observers / Damiano Rotondo, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, 2021. International Journal of Robust and Nonlinear Control, spec. iss., 1--18, ISSN: 1049-8923, , eISSN: 1099-1239, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, linear parameter varying systems, process faults, quadratic parameter varying systems, ronustness, state observesr
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1002/rnc.5395         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-26039] [data modyf: 08-01-2021 10:28]
[70] [0,5]
[2] A quadratic boundedness approach to a neural network-based simultaneous estimation of actuator and sensor faults / Marcin Pazera, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, 2020. Neural Computing and Applications Vol. 32, iss. 2, 379--389, ISSN: 0941-0643, , eISSN: 1433-3058, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault, Fault diagnosis, Multiple fault estimation, Neural network, Sensor fault
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00521-018-3706-8         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-23157] [data modyf: 17-01-2020 08:25]
[50] [0,5]
[3] Towards Simultaneous Actuator and Sensor Faults Estimation for a Class of Takagi-Sugeno Fuzzy Systems: A Twin-Rotor System Application / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Norbert Kukurowski, Mariusz Buciakowski, 2020. Sensors Vol. 20, iss. 12, 1--18, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno fuzzy systems, actuator and sensor fault, fault detection and diagnosis, faults estimation, observer design
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s20123486         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25407] [data modyf: 22-06-2020 09:03]
[50] [0,5]
[4] A Combined H2/H\infty Approach for Robust Joint Actuator and Sensor Fault Estimation: Application to a DC Servo-Motor System / Mariusz Buciakowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak, 2019. Sensors Vol. 19, iss. 11, 1--21, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: estimator design, fault estimation, observers, robustness, sensor and actuator fault
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s19112648         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-24151] [data modyf: 12-06-2019 10:21]
[50] [0,5]
[5] Robust multiple sensor fault-tolerant control for dynamic non-linear systems: application to the aerodynamical twin-rotor system / Marcin Pazera, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, 2018. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 28, no. 2, 297--308, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault estimation, fault-tolerant control, sensor fault, twin-rotor system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2018-0021         Cytowania wg Scopus: 18 [01-03-2021]
[AWCZ-22885] [data modyf: 25-06-2018 13:48]
[10,21] [0,41]
[6] A bounded-error approach to simultaneous state and actuator fault estimation for a class of nonlinear systems / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Fatiha Nejjari, Józef Korbicz, 2017. Journal of Process Control Vol. 52, 14--25, ISSN: 0959-1524, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bounded-error estimation, Fault detection, Fault isolation, Nonlinear systems, Observer, Quadratic boundedness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jprocont.2017.01.002         Cytowania wg Scopus: 37 [01-03-2021]
[AWCZ-21045] [data modyf: 15-02-2017 11:49]
[20] [0,5]
[7] A quadratic boundedness approach to robust DC motor fault estimation / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol, 2017. Control Engineering Practice Vol. 66, 181--194, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault estimation, DC servo-motor, Fault diagnosis, Quadratic boundedness approach, Unknown input observer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.06.014         Cytowania wg Scopus: 17 [01-03-2021]
[AWCZ-21583] [data modyf: 01-08-2017 11:53]
[17,5] [0,5]
[8] An LMI approach to robust fault estimation for a class of nonlinear systems / Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Fatiha Nejjari, 2016. International Journal of Robust and Nonlinear Control Vol. 26, no. 7, 1530--1548, ISSN: 1049-8923, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, linear matrix inequalities, nonlinear systems, observers, robust estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1002/rnc.3365         Cytowania wg Scopus: 56 [01-03-2021]
[AWCZ-19565] [data modyf: 04-05-2016 13:11]
[9] Predictive actuator fault-tolerant control under ellipsoidal bounding / Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Christophe Aubrun, 2016. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing Vol. 30, no. 2, 375--392, ISSN: 0890-6327, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/acs.2567         Cytowania wg Scopus: 20 [01-03-2021]
[AWCZ-19566] [data modyf: 17-08-2016 13:54]
[10] Robust fault-tolerant control for a multi-tank system / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcel Luzar, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 1, 39--44, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czujnik wirtualny, diagnostyka błędu, estymacja odporna, fault diagnosis, fault identification, identyfikacja uszkodzenia, nonlinear systems, robust estimation, systemy nieliniowe, virtual sensor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18026] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Design of an integrated actuator fault-tolerant control under robust performance requirements, 2020. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: 21st IFAC World Congress (Virtual) - 2020. Berlin, Niemcy - : International Federation of Automatic Control, 2020, s. 13935--13940
Słowa kluczowe: Fault detection and diagnosis, Fault-tolerant, Observer design, Robust control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 20)
[KONF-23690] [data modyf: 21-09-2020 12:53]
[6,67] [0,33]
[2] A mixed H2M/H\infty approach to robust actuator fault estimation, 2019. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: American Control Conference - ACC 2019. Philadelphia, USA New York : IEEE Xplore, 2019, s. 4418--4423, ISBN: 9781538679265
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23496] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[0] [0]
[3] A Neural Network-Based Approach to Sensor and Actuator Fault-Tolerant Control, 2019. Marcin Pazera, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski // W: 15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2019 : Advances in Computational Intelligence, Vol. 2. Gran Canaria, Hiszpania Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 11507, s. 515--526, ISBN: 9783030205171
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20518-8_43   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23597] [data modyf: 13-12-2019 12:19]
[24,75] [0,35]
[4] Design of diagnostic estimators for an automated guided vehicle, 2018. Marcin Witczak, Ralf Stetter, Mariusz Buciakowski, Didier Theilliol, Norbert Kukurowski // W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018. Warsaw, Polska Amsterdam : Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 1004--1009
Słowa kluczowe: automated guided vehicles, fault diagnosis, force balance, input estimation, observers

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.710   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23253] [data modyf: 22-11-2019 12:59]
[4] [0,2]
[5] Robust Guaranteed Cost Control for Nonlinear System Using Product Reduction Algorithm, 2017. Mariusz Buciakowski, Marcin Pazera, Marcin Witczak // W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS. Sandomierz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 82--93, ISBN: 9783319644745
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_7   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23405] [data modyf: 14-03-2019 12:50]
[5] [0,33]
[6] A quadratic boundedness approach to fault tolerant control for nonlinear system, 2017. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 2101--2106
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.532   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-22981] [data modyf: 13-04-2018 11:41]
[5] [0,33]
[7] Simultaneous estimation of multiple actuator and sensor faults for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 918--923, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22696] [data modyf: 12-03-2018 10:22]
[3,75] [0,25]
[8] A new Matlab coder for generating Structured Text Language from matrix expression for PLC and PAC controllers, 2016. Mariusz Buciakowski, Piotr Witczak // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja Bristol : IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012062   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-22478] [data modyf: 05-06-2017 15:18]
[9] Guaranted cost estimation and control for nonlinear system using LMI optimization, 2016. Mariusz Buciakowski, Vicenç Puig // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 1211--1216, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22249] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[10] Robust adaptive simultaneous state and fault estimation for nonlinear systems: application to an aerodynamical system, 2016. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Fatiha Nejjari // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania New York : IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 843--848, ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22243] [data modyf: 09-02-2017 11:53]
[11] Adaptive fault tolerant control: application to a DC servo motor, 2015. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 800--805, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[KONF-21842] [data modyf: 30-05-2016 14:46]
[12] Robust fault and state estimation for Lipshitz systems: Three-tank system application, 2015. Michał de Rozprza - Faygel, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 483--488, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-21845] [data modyf: 30-05-2016 14:48]
[13] Robust state estimation and control for nonlinear system with uncertain parameters, 2015. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Didier Theilliol // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy Bristol : IOP Publishing, 2015, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012025   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-22010] [data modyf: 05-06-2017 15:19]
[14] Actuator fault diagnosis and fault-tolerant control: application to the quadruple-tank process, 2014. Mariusz Buciakowski, Michał de Rozprza - Faygel, Joanna Ochałek, Marcin Witczak // W: 11th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2014. Berlin, Niemcy [Berlin] : [brak wydawcy], 2014, s. 93--102
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21565] [data modyf: 25-08-2015 12:30]
[15] Actuator fault diagnosis and fault-tolerant control: application to the quadruple-tank process, 2014. Mariusz Buciakowski, Michał de Rozprza - Faygel, Joanna Ochałek, Marcin Witczak // W: European Workshop on Advanced Control and Diagnosis. Berlin, Niemcy - : IOPScience, 2014, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 570, iss. 8: Fault-Tolerant Control, s. 1--10 .- afiliacja Hochschule Ravensburg-Weingarten
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/570/8/082002   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[KONF-21626] [data modyf: 07-09-2015 15:45]
[16] An H infinity approach to fault estimation of non-linear systems: application to one-link manipulator, 2014. Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 456--461, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21459] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[17] Robust fault-tolerant control for a multi-tank system, 2013. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcel Luzar // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska [B. m.] : --, 2014, s. 1--12
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, non-linear systems, robust estimation, virtual sensor

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21291] [data modyf: 07-09-2015 15:07]
[18] Sterowanie odporne dla układu opisanego modelem LPV, 2014. Michał de Rozprza - Faygel, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak // W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, Polska Wrocław : [B. w.], 2014, s. 1--7
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21545] [data modyf: 14-03-2017 11:50]
[19] Robust H infinity actuator fault diagnosis and fault-tolerant control for a multi-tank system, 2013. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Vicenç Puig // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2013, s. 758--763, ISBN: 9781479928569
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693953   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[KONF-20994] [data modyf: 23-10-2019 14:29]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski