System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Piotr Witczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 31 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fault estimation in scope of fault tolerant control for drones, Piotr Witczak
// W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017. / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93--108, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19047] [data modyf: 17-07-2019 13:52]
[2] Robust UIO Design for an Actuator Fault Identification, Piotr Witczak, Marcin Mrugalski
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016. / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 386), s. 35--48, ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_3   (pkt: 5)
[WZCZ-17100] [data modyf: 21-09-2015 10:05]
[3] Towards robust fault-tolerant model predictive control with constraints for Takagi-Sugeno systems, Piotr Witczak, Marcin Witczak
// W: Variable-structure approaches : analysis, simulation, robust control and estimation of uncertain dynamic processes, 2016. / eds. A. Rauh, L. Senkel, Cham : Springer International Publishing Switzerland (Mathematical Engineering), s. 309--333, ISBN: 9783319315379
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-31539-3_11   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[WZCZ-18693] [data modyf: 01-02-2017 11:34]
[4] A neural-network-based robust observer for unknown input decoupling and fault estimation, Piotr Witczak
// W: Selected issues of control engineering and economics, 2015. / ed. I. Cech, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 182--195, ISBN: 9788363349103
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17380] [data modyf: 26-11-2015 17:01]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, 2017. Neurocomputing: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015 Vol. 250, 65--75, ISSN: 0925-2312, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fault diagnosis, Fault estimation, Linear parameter-varying systems, Robustness, State estimation, State-space neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.neucom.2016.10.076         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-21159] [data modyf: 10-05-2018 15:14]
[2] A practical test for assessing the reachability of discrete-time Takagi-Sugeno fuzzy systems / Marcin Witczak, Damiano Rotondo, Vicenç Puig, Piotr Witczak, 2015. Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics Vol. 352, no. 12, 5936--5951, ISSN: 0016-0032, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jfranklin.2015.10.006         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-19545] [data modyf: 16-12-2015 11:40]
[3] A robust predictive actuator fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Piotr Witczak, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Christophe Aubrun, 2015. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 63, no. 4, 977--987, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2015-0111         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-19624] [data modyf: 16-12-2015 11:51]
[4] Advanced trajectory planning for production energy estimation / Ralf Stetter, Andreas Paczynski, Piotr Witczak, Benjamin Staiger, 2014. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 70--77, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy consumption prediction, fuzzy logic, production
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.14313/PAR_204/70
[AWCZ-18245] [data modyf: 20-08-2015 14:41]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Constrained actuator fault tolerant control with the application to a wind turbine, 2018. Piotr Witczak, Marcin Pazera, Krzysztof Patan, Marcin Witczak // W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018. Warsaw, Polska Amsterdam : Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 1157--1163
Słowa kluczowe: fault estimation, fault tolerant control, robust controller, wind turbine

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.709   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23252] [data modyf: 22-11-2019 12:59]
[2] A necessary and sufficient condition for total observability of discrete-time linear time-varying systems, 2017. Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Piotr Witczak // W: Preprints of the 20th World Congress The International Federation of Automatic Control . Toulouse, Francja Touluse, 2017, s. 752--757
Słowa kluczowe: block P-matrices,, discrete-time systems, linear time-varying systems, observability,

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22710] [data modyf: 21-12-2018 08:30]
[3] A predictive actuator fault-tolerant control strategy under input and state constraints, 2017. Marcin Witczak, Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol // W: 25th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2017. Valletta, Malta New York : IEEE Xplore, 2017, s. 442--447
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[KONF-22682] [data modyf: 23-10-2019 14:37]
[4] Design of receding-horizon estimators for the battery assembly system, 2017. Paweł Majdzik, Marcin Witczak, Lothar Seybold, Piotr Witczak // W: Preprints of the 20th World Congress The International Federation of Automatic Control . Toulouse, Francja Touluse, 2017, s. 9707--9712
Słowa kluczowe: (Max,+) algebra,, nterval arithmetics,, observers, predictive control

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22708] [data modyf: 21-12-2018 08:31]
[5] A neural network-based simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling, 2016. Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Pazera // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania New York : IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 299--304, ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22246] [data modyf: 09-02-2017 12:02]
[6] A new Matlab coder for generating Structured Text Language from matrix expression for PLC and PAC controllers, 2016. Mariusz Buciakowski, Piotr Witczak // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja Bristol : IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012062   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-22478] [data modyf: 05-06-2017 15:18]
[7] A quadratic boundedness approach to adaptive simultaneous sensor and actuator fault estimation, 2016. Piotr Witczak, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 883--888, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22255] [data modyf: 01-09-2017 11:25]
[8] Thrust balance estimation of an unmanned aerial vehicle: application to fault detection, 2016. Piotr Witczak, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Didier Theilliol // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania New York : IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 15--20, ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-22247] [data modyf: 09-02-2017 12:04]
[9] A neural network-based robust unknown input observer design: application to wind turbine, 2015. Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Paris, Francja Amsterdam : Elsevier, 2015, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, iss. 21, s. 263--270
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno systems, artificial neural networks, fault diagnosis, observer, robustness, sector non-linearities, system identification, unknown inputs

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.538   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [01-03-2021]
[KONF-21856] [data modyf: 14-03-2017 14:05]
[10] A neural-network-based robust observer for simultaneous unknown input decoupling and fault estimation, 2015. Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Krzysztof Patan, Marcin Witczak // W: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015. Palma de Mallorca, Hiszpania Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015, Lecture Notes in Computer Science ; 9094, s. 535--548, ISBN: 9783319192581
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19258-1   (pkt: 15)
[KONF-21982] [data modyf: 09-05-2018 14:07]
[11] Event-based and Multi Agent Control of an Innovative Wheelchair, 2015. U. Diomin, Piotr Witczak, Ralf Stetter // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy [B. m.] : IOP Publishing, 2015, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012050   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22013] [data modyf: 08-02-2016 13:32]
[12] Intelligent systems for the prognosis of energy consumption in manufacturing and assembly, 2014. Ralf Stetter, Piotr Witczak, Claudius Spindler, Julian Hertel, Marcin Witczak // W: 9th CIRP International Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering. Capri, Włochy [B. m.] : Elsevier, 2015, Procedia CIRP, Vol. 33, s. 23--25
Słowa kluczowe: fuzzy logic, intelligent systems, sustainable development

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.procir.2015.06.084   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-21882] [data modyf: 05-10-2015 15:16]
[13] A robust fault-tolerant model predictive control for linear parameter-varying systems, 2014. Piotr Witczak, Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 462--467, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[KONF-21460] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[14] Application of advanced methods for the prognosis of production energy consumption, 2014. Ralf Stetter, Piotr Witczak(*), Benjamin Staiger, Claudius Spindler, Julian Hertel // W: 11th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2014. Berlin, Niemcy [Berlin] : IOPScience, 2014, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 570, iss. 4: Application of Fuzzy Logic, s. 264--273 .- afiliacja Hochschule Ravensburg-Weingarten
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/570/4/042001   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-21624] [data modyf: 04-12-2019 14:50]
[15] Design of robust predictive fault-tolerant control for Takagi-Sugeno fuzzy systems: Application to the twin-rotor system, 2014. Piotr Witczak, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Ralf Stetter // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja New York : IEEE Xplore, 2014, s. 1113--1118, ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967616   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-21511] [data modyf: 23-10-2019 14:28]
[16] Efficient predictive fault-tolerant control for non-linear systems, 2013. Marcin Witczak, Piotr Witczak // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 65--76, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[KONF-21176] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[17] Modeling discrete-event systems with hard synchronization constraints, 2013. Lothar Seybold, Piotr Witczak, Paweł Majdzik, Ralf Stetter // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 511--521, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: (max, +) algebra, Petri networks, analystical models, repetitive processes, scheduling

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-21184] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[18] Neural-network based robust FTC: application to wind turbines, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Piotr Witczak // W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014. Zakopane, Polska Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014, Vol. 1, s. 97--108, ISBN: 9783319071725
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-07173-2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-21473] [data modyf: 25-08-2015 12:38]
[19] Neural-network based robust predictive fault-tolerant control for multi-tank system, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Piotr Witczak, Christophe Aubrun // W: European Control Conference - ECC 2014. Strasbourg, Francja [b. m.] : EUCA, 2014, s. 276--281, ISBN: 9783952426920
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[KONF-21383] [data modyf: 02-09-2015 13:05]
[20] Robust model predictive control using neural networks, 2014. Krzysztof Patan, Piotr Witczak // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja New York : IEEE Xplore, 2014, s. 1107--1112, ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967615   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-21510] [data modyf: 23-10-2019 14:28]
[21] Modeling discrete-event systems with constraints, 2013. Lothar Seybold, Piotr Witczak, Paweł Majdzik // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 789--793, ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-20980] [data modyf: 23-10-2019 12:36]
[22] Robust and efficient predictive FTC: application to wind turbines, 2013. Marcin Witczak, Piotr Witczak, Józef Korbicz, Christophe Aubrun // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2013, s. 371--376, ISBN: 9781479928552
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693920   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[KONF-20995] [data modyf: 23-10-2019 14:27]
[23] Robust H-infinity actuator fault diagnosis with neural network, 2013. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Piotr Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 200--205, ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20979] [data modyf: 23-10-2019 12:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski