System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Przemysław Dulewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analysis of entrepreurship education at faculties of economics in V4 countries : Poland, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková, Plzeň : NAVA, s. 158--167, ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17557] [data modyf: 29-01-2016 14:23]
[2] Entrepreneurship through the eyes of students : Poland, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková, Plzeň : NAVA, s. 100--107, ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17556] [data modyf: 29-01-2016 14:19]
[3] Financial literacy in Poland - survey results, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Financial literacy in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechovská, Plzeň : NAVA, s. 73--80, ISBN: 9788072114832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17555] [data modyf: 29-01-2016 14:24]
[4] Utilizing the benefits of reverse logistics in enterprise, Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska
// W: IT solutions in logistics, 2015. / sc. ed. S. Saniuk, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 33--44, ISBN: 9788378422396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18487] [data modyf: 13-12-2016 11:53]
[5] Społeczna odpowiedzialność biznesu we współpracy międzysektorowej, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Partnerstwo międzysektorowe w systemie lokalnego bezpieczeństwa społecznego, 2014. / pod red. Anny Łoś-Tomiak, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 39--49, ISBN: 978836038939X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16882] [data modyf: 03-06-2015 11:12]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Recovery logistics as a concept of sustainable development with regard to mobile telephony / Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz, 2017. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, nr 86, 77--84, ISSN: 2451-4543, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cykl życia produktu, logistyka odzysku, mobile phone market, odzysk, product life cycle, recovery, reverse logistics, rozwój zrównoważony, rynek telefonii komórkowej, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22698] [data modyf: 25-04-2018 14:21]
[2] CSR w strategii logistycznej przedsiębiorstw / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, 2014. Logistyka, nr 6, 12098--12101, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18750] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[3] Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zrównoważony rozwój / Przemysław Dulewicz, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, 2014. Logistyka, nr 4, 3889--3893, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18447] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[4] Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami logistycznymi / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz, Sebastian Saniuk, 2014. Logistyka, nr 6, 12475--12478, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18749] [data modyf: 24-09-2015 09:29]
[5] Wybrane instrumenty zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych w województwie lubuskim / Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz, Krzysztof Witkowski, 2014. Logistyka, nr 4, 4017--4023, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18449] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena transportu publicznego w aspekcie wymagań logistyki miasta / Agnieszka Perzyńska, Przemysław Dulewicz // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, cz. 2, s. 397--408, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: city logistics, public transport, transportation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10509] [data modyf: 12-05-2017 09:34]
[2] CSR w przedsiębiorstwach logistycznych w warunkach spowolnienia gospodarczego / Przemysław Dulewicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2015, Nr 382, s. 280--289, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: corporate social responsibility, economic crisis, kryzys gospodarczy, logistics, logistyka, społeczna odpowiedzialność biznesu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2015.382.21
[AWI-10283] [data modyf: 13-11-2015 16:24]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The specificity of reverse logistics with an example of mobile telephony, 2016. Przemysław Dulewicz // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2016. Zakopane, Polska Ostrava : Tanger Ltd., 2017, s. 293--298, ISBN: 9788087294765
Słowa kluczowe: life cycle, mobile phones, reverse logistics

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22994] [data modyf: 30-12-2019 12:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski