System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sebastian Pilichowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Uniwersytecki Ogród Botaniczny
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 45 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Działania przyrodniczo-edukacyjne w Zielonej Górze w świetle refleksji nad społeczną świadomością zagrożeń wobec przyrody, Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka
// W: Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki, 2020. / red. A. Walosik, I. Żeber-Dzikowska, Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 232--247, ISBN: 9788380845220
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21940] [data modyf: 19-02-2021 10:20]
[2] Jakie cechy owadów dostrzegają uczniowie szkół podstawowych?, Sebastian Pilichowski
// W: Edukacja przyrodnicza - klasyka czy nowoczesność?, 2018. / red. nauk. S. Pilichowski, I. Żeber-Dzikowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 139--152, ISBN: 9788378423393
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20666] [data modyf: 30-05-2019 15:49]
[3] Uczniowie wybranych zielonogórskich szkół a pomniki przyrody Zielonej Góry, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski
// W: Edukacja przyrodnicza - klasyka czy nowoczesność?, 2018. / red. nauk. S. Pilichowski, I. Żeber-Dzikowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 153--164, ISBN: 9788378423393
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20665] [data modyf: 30-05-2019 15:49]
[4] Pomniki przyrody, Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--138, ISBN: 9788394374532
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19944] [data modyf: 03-06-2019 15:06]
[5] Park Piastowski w Zielonej Górze - wczoraj i dziś, Monika Tempka, Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada, Renata Grochowalska
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2014. / red. K. Walińska . T. 2, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 375--389, ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16623] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[6] Wstępne badania pierwiastkowe rogu nosorożca białego (Ceratotherium simum Burchell, 1817), Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada, Renata Grochowalska, Krzysztof Marycz
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2014. / red. K. Walińska . T. 2, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 271--281, ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16621] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Two galling insects (Hartigiola annulipes and Mikiola fagi), one host plant (Fagus sylvatica) - differences between leaf and gall chemical composition / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych, 2020. Baltic Forestry Vol. 26, no. 2, 209--219, ISSN: 1392-1355, , eISSN: 1392-1355, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biochemistry, chemistry, common beech, gall midge, plant galls
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.46490/BF474         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-26068] [data modyf: 20-01-2021 12:47]
[2] Plant-mediated interaction: a first record of thrips feeding on Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) galls / Sebastian Pilichowski, Manfred Ulitzka, Radosław Jagiełło, Marian Giertych, 2019. Polish Journal of Ecology Vol. 67, no. 2, 168--173, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Cecidomyiidae, Phlaeothripidae, co-occurrence, galls, thrips
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3161/15052249PJE2019.67.2.007         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24561] [data modyf: 12-11-2019 16:54]
[3] Does Hartigiola annulipes (Diptera: Cecidomyiidae) distribute its galls randomly? / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych, 2018. European Journal of Entomology Vol. 115, 504--511, ISSN: 1802-8829, bibliogr. summ. .- M.Giertych afiliacja również: Instytut Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: Cecidomyiidae, Diptera, Hartigiola annulipes, cardinal directions, gall distribution, gall midge, leaf zones, specific leaf area
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.14411/eje.2018.050         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-23089] [data modyf: 19-09-2018 13:29]
[4] Knowledge about local natural monuments - ignorance or flaws of the education system? / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka, 2018. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 1, 93--100, ISSN: 1643-8779, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, awareness, familiarity, natural monuments, school, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22257] [data modyf: 15-02-2018 09:38]
[5] Wpływ Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny Pinus sylvestris L. / Sebastian Pilichowski, Rafał Filip, Adrianna Kościelska, Gabriela Żaroffe, Agata Żyźniewska, Grzegorz Iszkuło, 2018. Sylwan R. 162, nr 6, 452--459, ISSN: 0039-7660, bibliogr. tab. wykr. summ. .- G.I. - afiliacja również Inst. Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: Scots pine, dendroclimatology, infestation, mistletoe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22876] [data modyf: 30-08-2018 08:59]
[6] Gall Abundance and Leaf Size as Factors Affecting the Hypersensitive Reaction in the Common Beech (Fagus sylvatica) / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych, 2017. Baltic Forestry Vol. 23, no. 3, 608--611, ISSN: 1392-1355, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Hartigiola annulipes, Mikiola fagi, beech, galls, hypersensitive reaction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22329] [data modyf: 09-02-2018 09:40]
[7] Plants growing on wastes? Classes scenario based on household wastes / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, 2017. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 1, 93--100, ISSN: 1643-8779, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21464] [data modyf: 09-06-2017 12:26]
[8] Gatunki inwazyjne i etyka - pomysł na zajęcia / Sebastian Pilichowski, Krzysztof Kolenda, 2016. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 2, 78--87, ISSN: 1643-8779, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20233] [data modyf: 06-07-2016 09:32]
[9] Long-lasting environmental project for classes / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, 2016. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 1, 82--87, ISSN: 1643-8779, rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19950] [data modyf: 11-04-2016 09:25]
[10] Kasztanowce - chronić, czy nie? : badawczy projekt edukacyjny / Sebastian Pilichowski, 2015. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 2, 75--79, ISSN: 1643-8779, rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19221] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[11] Tours, conferences and bad practices in the contemporary natural science / Sebastian Pilichowski, 2015. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 1, 69--71, ISSN: 1643-8779,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18938] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[12] Blooming - May classes : scenario / Sebastian Pilichowski, 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 1, 78--95, ISSN: 1643-8779, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18075] [data modyf: 06-07-2016 09:23]
[13] Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on a several years old spruce (Picea abies) plantation / Sebastian Pilichowski, Damian Pazio, Marian Giertych(*), 2014. Entomologica Fennica Vol. 24, no. 4, 161--169, ISSN: 0785-8760, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18702] [data modyf: 12-04-2017 10:55]
[14] Przebarwienia liści buków związane z galasami / Sebastian Pilichowski, 2014. Przegląd Leśniczy, nr 10, 28, ISSN: 0867-7468, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18689] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[15] The educating insects - edukujące owady / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada, 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 3, 65--81, ISSN: 1643-8779, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18471] [data modyf: 20-08-2015 14:41]
[16] Wykorzystanie galasów w lubuskich buczynach do edukacji : materiały i scenariusz / Sebastian Pilichowski, 2014. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 4, 87--99, ISSN: 1643-8779, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18688] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[17] Galasy - teoria w praktyce. Scenariusz lekcji biologii w terenie / Sebastian Pilichowski, 2013. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 4, 52--57, ISSN: 1643-8779, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17932] [data modyf: 20-08-2015 12:02]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena zagrożeń i aktualizacja rejestru pomników przyrody ożywionych Zielonej Góry w jej nowych granicach / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 102--128, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, ochrona przyrody, pomiar, pomnik przyrody zagroże-nia, rejestr, uszkodzenie, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10388] [data modyf: 12-07-2016 10:46]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Edukacja w ogrodach botanicznych dawniej, dziś i jutro, 2018. Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka // W: Wokół jakości edukacji przyrodniczej - nowe wyzwania : krajowa konferencja dydaktyków przedmiotów przyrodniczych. Wrocław, Polska [B. m.] : --, 2018, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23254] [data modyf: 30-10-2018 11:25]
[2] Young growing galls as attractive feeding places for thrips, 2018. Sebastian Pilichowski, Manfred Ulitzka, Marian J. Giertych // W: 7th International Symposium of Cecidology : Ecology and Evolution of Gall-inducing Arthropods. Nantou County, Tajwan [B. m.] : --, 2018, s. 1 .- [Poster]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23119] [data modyf: 29-08-2018 12:14]
[3] Jaki jest owad? Postrzeganie owadów przez uczniów szkół podstawowych, 2017. Sebastian Pilichowski // W: Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt? : XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Zielona Góra, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22908] [data modyf: 26-01-2018 09:45]
[4] Uczniowie zielonogórskich szkół a pomniki przyrody Zielonej Góry, 2017. Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski // W: Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt? : XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Zielona Góra, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22909] [data modyf: 26-01-2018 09:46]
[5] Zwierzęta egzotyczne jako okazy muzealne, 2017. Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: V Konferencja im. prof. dra hab. Leszka Bergera. Poznań, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 19
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22660] [data modyf: 05-07-2017 11:49]
[6] Obserwacje hodowlane rudawki nilowej (Rousettus aegyptiacus), 2016. Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych : IV konferencja im. prof. dra hab. Leszka Bergera. Poznań, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2016, s. 36--37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22300] [data modyf: 18-10-2016 11:28]
[7] Archaeobiological material from Witnica (Lubusz Voivodeship, Poland) - a preliminary study, 2015. Sebastian Pilichowski, S. Sinkowski, Zbigniew Zawada // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 96--97, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21992] [data modyf: 01-12-2015 18:22]
[8] Budowa wybranych układów i narządów u manata karaibskiego Trichechus manatus (L.), 2015. Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: III ogólnopolska studencka konferencja teriologiczna. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2015, s. 19
Słowa kluczowe: analiza kości, morfometria, nieznane cechy anatomiczne, wykonanie odlewów

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21751] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[9] Does Hartigiola annulipes locate its leaf galls according to the cardinal directions?, 2015. Sebastian Pilichowski, Marian Giertych // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 149, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22000] [data modyf: 02-12-2015 09:07]
[10] Duże, średnie czy małe, co wolą galasy?, 2014. Sebastian Pilichowski // W: VI studencka konferencja biologii ewolucyjnej. Kraków, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 41--42
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21484] [data modyf: 07-09-2015 16:54]
[11] Hartigiola annulipes and Mikiola fagi in Łagowsko-Sulęciński Landscape Park, 2014. Sebastian Pilichowski // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21603] [data modyf: 07-09-2015 16:02]
[12] Basic elements of the white rhinoceros (Ceratotherium simum) Horn, 2012. Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 67 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20694] [data modyf: 11-02-2013 17:27]
[13] Wyścig mody - skóra ssaków, 2012. Sebastian Pilichowski // W: IV studencka konferencja biologii ewolucyjnej. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 28--29 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21201] [data modyf: 13-02-2014 12:47]
[14] Facial artery (Arteria facialis) in Reeve's muntjac (Muntiacus reevesi), 2011. Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: Molod' i postup biologii : VII mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2011, s. 219--220 [abstr.], ISBN: 9789666655892
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20072] [data modyf: 15-07-2011 13:06]
[15] Możliwości adaptacyjne pekari obrożnego Pecari tajacu, 2011. Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: Ewolucja strategii reprodukcyjnych i życiowych : XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Toruń, Polska Toruń : [brak wydawcy], 2011, s. 27 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20522] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[16] Pracownia hodowlana, czyli ewolucja w jednym miejscu, 2011. Sebastian Pilichowski // W: III studencka konferencja biologii ewolucyjnej. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2011, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21200] [data modyf: 13-02-2014 12:41]
[17] Roads - direct and indirect threat, 2011. M. Kuźmiak, Sebastian Pilichowski, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 88 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20287] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[18] Breed exotic pets as a tool increasing biological awareness, 2010. Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 35 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19865] [data modyf: 11-01-2011 11:24]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Edukacja przyrodnicza - klasyka czy nowoczesność? / (Red.) Sebastian Pilichowski, Ilona Żeber-Dzikowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 296 s. .- ISBN: 9788378423393
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5789] [data modyf: 30-05-2019 15:50]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Ewolucja, dewolucja, nauka / / Maciej Giertych .- Warszawa : Fronda : Wydaw. Giertych , 2016 (Rec.) Sebastian Pilichowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2016, nr 1, s. 90--91
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski