System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Karol Dąbrowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 40 pozycji bibliograficznych
28 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek - najlepsza inwestycja. Inwestycja w jakość : zarządzanie jakością : [dokument elektroniczny], 2014. Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Katarzyna Skrzypek, Zielona Góra : 4system Polska 101 s. , ISBN: 978839314609, bibliogr. fot. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11982] [data modyf: 23-11-2015 13:17]
[2] Komercjalizacja wyników badań naukowych. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 2013. Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 100 s. , ISBN: 9788378421108, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11831] [data modyf: 23-11-2015 14:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zastosowanie wymagań normy IATF 16949 a wykorzystanie wielokryterialnych metod podejmowanie decyzji w zakresie doboru dostawców, Maciej Kwiatkowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych, 2019. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 16, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--16, ISBN: 9788365200129
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21335] [data modyf: 10-02-2020 16:18]
[2] Ewolucja systemów zarządzania jakością i produkcją w przemyśle motoryzacyjnym, Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, 2018. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--57, ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20640] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[3] Metoda servqual jako narzędzie do oceny jakości usług kurierskich, Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze, 2018. / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 75--82, ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20108] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[4] Ocena wpływu dodatków stopowych na temperaturę w procesie krystalizacji siluminów około eutektycznych, Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Marcin Chciuk
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów, 2017. / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--42, ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19634] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[5] Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością w wybranej odlewni aluminium, Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2017. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 31--38, ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19750] [data modyf: 28-05-2019 18:09]
[6] Wdrażanie 5S na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego, Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki, Katarzyna Skrzypek
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki, 2017. / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 19--28, ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18946] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[7] Doskonalenie metod pracy na przykładzie Wydziału Odlewania Ciśnieniowego, Krzysztof Żywicki, Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, 2016. / red. nauk. K. Pujer, Wrocław : Exante, s. 65--79, ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17766] [data modyf: 13-04-2016 11:34]
[8] Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 49--59, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18792] [data modyf: 17-02-2017 13:49]
[9] Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 49--59, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18866] [data modyf: 24-03-2017 12:18]
[10] Knowledge Transfer in the International Scientific Project Groups, Karol Dąbrowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation, 2016. / red. T. A. Grzeszczyk, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, s. 59--73, ISBN: 9788378145288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18056] [data modyf: 14-07-2016 11:50]
[11] Poprawa wydajności systemu produkcyjnego w wyniku skrócenia czasów przezbrojeń, Paulina Rewers, Przemysław Chabowski, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, 2016. / red. nauk. K. Pujer, Wrocław : Exante, s. 37--48, ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17765] [data modyf: 13-04-2016 11:32]
[12] Porównanie narzędzi obróbczych MS200M D6.0C oraz MS131 D6.0/6.0T w procesie frezowania materiału - laminat HPL, Karol Dąbrowski, Kamil Leksycki
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki, 2016. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--76, ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17773] [data modyf: 02-03-2017 13:16]
[13] Potencjał kreowania innowacji na przykładzie współpracy przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora automotive z województwa lubuskiego z ośrodkami B+R - wyniki badań pilotażowych, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, 2016. / red. nauk. K. Pujer, Wrocław : Exante, s. 243--253, ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17767] [data modyf: 13-04-2016 11:38]
[14] Pozyskiwanie wiedzy ukrytej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z własną komórką badawczo-rozwojową, Małgorzata Śliwa, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 37--47, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18791] [data modyf: 17-02-2017 13:46]
[15] Proces zarządzania innowacjami produktowymi i technologicznymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych - analiza wyników badań pilotażowych, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Anna Kuryś, Marta Kowalska
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki, 2016. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 77--83, ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17774] [data modyf: 14-04-2016 12:13]
[16] Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wyniki badań pilotażowych, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Przemysław Chabowski, Paulina Rewers
// W: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, 2016. / red. nauk. K. Pujer, Wrocław : Exante, s. 255--263, ISBN: 9788365374011
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17768] [data modyf: 13-04-2016 11:40]
[17] Determinanty rozwoju innowacji produktowych i procesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branzy metalowej - koncepcja badań, Karol Dąbrowski
// W: Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji, 2015. / red. A. Świć, A. Gola, Lublin : Politechnika Lubelska, s. 54--66, ISBN: 9788379471546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17372] [data modyf: 26-11-2015 16:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Classification of Manufacturing Enterprises in Terms of Their Innovation Level Based on the Decision Tree Model / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos, 2019. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 20, z. 4, cz. 1, 157--173, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: automotive industry, decision trees, innovation, innovative enterprise, random forests
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24124] [data modyf: 08-10-2019 14:22]
[2] The predictive maintenance concept in the maintenance departament of the "Industry 4.0" production enterprise / Duc Tran Anh, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, 2018. Foundations of Management. International Journal Vol. 10, iss. 1, 283--291, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, maintenance, maintenance department, manufacturing company, predictive maintenance, production process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/fman-2018-0022         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-23707] [data modyf: 20-02-2019 10:02]
[3] Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej i automotive / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, 2017. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 20--25, ISSN: 1643-4773, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: automotive, branża automotive, branża metalowa, innovation, low level, manufacturing companies, metal industry, niski poziom innowacyjności, przedsiębiorstwa produkcyjne, przyczyny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21402] [data modyf: 26-05-2017 10:26]
[4] Application of fuzzy analytic hierarchy process to building research teams / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, 2016. Management Systems in Production Engineering, no. 1 (21), 7--11, ISSN: 2299-0461, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ANFIS, Fuzzy AHP, R&D Project, knowledge management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19981] [data modyf: 25-10-2016 14:27]
[5] Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej automotive / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, 2016. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4, 18--22, ISSN: 1643-4773, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20588] [data modyf: 17-11-2016 13:00]
[6] Computer aided team building for research and design projects / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Sławomir Kłos, 2015. Applied Computer Science Vol. 11, no. 4, 83--94, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19982] [data modyf: 13-04-2016 14:19]
[7] Koncepcja badań nad procesem zarządzania innowacjami, w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach branży metalowej w Polsce, w oparciu o determinanty technologiczne - analiza badań pilotażowych / Karol Dąbrowski, 2015. Logistyka, nr 4, 8791--8798, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ. .- CD-ROM nr 3
Słowa kluczowe: analiza decyzyjna, branża metalowa, transfer technologii, transfer wiedzy, zarządzanie innowacjami
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19539] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[8] Selection of employees in the metal industry based on competences, on the example of a designer position / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, 2015. Foundations of Management. International Journal Vol. 7, no. 1, 217--224, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FAHP, TOPSIS, competences, fuzzy analytic hierarchy process, metal industry, selection of employees, technique for order preference by similarity to an ideal solution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2015-0038         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-19980] [data modyf: 22-02-2017 13:59]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Budowanie zespołów roboczych w projektach B+R z użyciem metod Fuzzy AHP i TOPSIS / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Sławomir Kłos // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2015, T. 16, z. 9, cz, 1, s. 113--128, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10350] [data modyf: 13-04-2016 12:28]
[2] Ewolucyjny model wspierania przedsiębiorczości w obrębie jednej organizacji - studium przypadku dla województwa lubuskiego / Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Sławomir Kłos // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2013, T. 14, z. 12, cz. 2, s. 439--453, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ. http://piz.san.edu.pl
Słowa kluczowe: business incubatorstechnology transfer centre, cooperation, tasks and duties distribution, technology park,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9870] [data modyf: 23-11-2015 14:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] An Approach to Supporting Decisions Regarding Condition-Based Maintenance (CBM) using the AHP Method, 2020. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, Pt. 18, s. 16025--16034, ISBN: 9780999855141
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23689] [data modyf: 17-09-2020 09:34]
[2] Binomial Logit Models in The Assessment of The Manufacturing Enterprise Innovativeness, 2020. Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania [b. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 408--414, ISBN: 9780999855141
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-23651] [data modyf: 03-07-2020 10:36]
[3] Model for Selection of Co-Operators for Carrying Out Joint Innovative Projects Among the Network of Polish Manufacturing Enterprises in Metal and Automotive Sectors, 2020. Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, Pt. 18, s. 16035--16046, ISBN: 9780999855141
Słowa kluczowe: Innovative Project, Metal and Automotive Industry, Ordered Logit model, Selection of Business Partners

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23688] [data modyf: 17-09-2020 09:27]
[4] A Knowledge-Management System for the Innovation-Strategy Development of SME Enterprises, 2017. Sławomir Kłos, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa Berlin : Springer-Verlag, 2017, Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 15--24, ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[KONF-23422] [data modyf: 01-04-2019 12:14]
[5] Analiza możliwości zastosowania drzew decyzyjnych do oceny zdolności do realizacji projektów innowacyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne wybranej branży, 2017. Karol Dąbrowski // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Podlesice, Polska Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017, Seria: Monografie, nr 72, s. 25--32, ISBN: 9788363989569
Słowa kluczowe: automotive industry, decision trees, innovative management, innovative projects

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22789] [data modyf: 25-10-2017 11:49]
[6] Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością w wybranej odlewni aluminium, 2017. Kamil Leksycki, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23184] [data modyf: 25-09-2018 10:02]
[7] Analysis of innovation levels exhibited by Polish manufacturing companies in the metal and automotive industries, 2016. Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos // W: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth - Vision 2020. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 3017--3033, ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[KONF-22396] [data modyf: 10-05-2017 13:25]
[8] ERP-based innovation management system for engineering-to-order production, 2016. Sławomir Kłos, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // W: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth - Vision 2020. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 3007--3016, ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22395] [data modyf: 10-05-2017 13:28]
[9] Model zarządzania wiedzą ukrytą w innowacyjnym przedsiębiorstwie na przykładzie działu badawczo-rozwojowego, 2016. Małgorzata Śliwa, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 237--246
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22441] [data modyf: 11-01-2017 12:53]
[10] Zarządzanie innowacjami w ramach sieci przedsiębiorstw typu spin-off, 2016. Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 34--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22430] [data modyf: 11-01-2017 11:53]
[11] The concept of research on innovation management process in micro, small and medium-sized enterprises in the metal industry in Poland, based on technological determinants. An analysis of pilot studies, 2015. Karol Dąbrowski // W: Krakow Conference of Young Scientists : KKMU Symposia and Conferences No. 10 : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 2015, s. 150, ISBN: 9788362218370
Słowa kluczowe: decision analysis, innovation management, knowledge transfer, metal industry, technology transfer

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21975] [data modyf: 14-06-2016 13:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski