System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Adrianna Kościelska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera) / Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator-Kocoł, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś, 2019. PLoS One, 1--17, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0219783         Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[AWCZ-24276] [data modyf: 01-08-2019 14:15]
[2] Wpływ Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny Pinus sylvestris L. / Sebastian Pilichowski, Rafał Filip, Adrianna Kościelska, Gabriela Żaroffe, Agata Żyźniewska, Grzegorz Iszkuło, 2018. Sylwan R. 162, nr 6, 452--459, ISSN: 0039-7660, bibliogr. tab. wykr. summ. .- G.I. - afiliacja również Inst. Dendrologii PAN
Słowa kluczowe: Scots pine, dendroclimatology, infestation, mistletoe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22876] [data modyf: 30-08-2018 08:59]
[3] Roztocze (Acari) jako wskaźniki "dzikości" biocenotycznej / Grzegorz Gabryś, Adrianna Kościelska, Elżbieta Roland, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 4, 130--139, ISSN: 1230-509X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acariformes, Mesostigmata, Microtrombidiidae, Oribatida, Parasitengona, Parasitiformes, bioindykacja, biomonitoring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18993] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[4] Występowanie łosia Alces alces w województwie lubuskim / Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 2, 101--109, ISSN: 1230-509X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Eurasian elk Alces alces, Ziemia Lubuska, occurrence, występowanie, łoś Alces alces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18817] [data modyf: 20-08-2015 14:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] New data on Trombidia (Acari: prostigmata: parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western Poland) / Elżbieta Roland, Adrianna Kościelska, Joanna Massalska, Kinga Koperwas, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2015, Nr 846(22), s. 223--243, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Calyptostomatoidea, Ecological Sites, Erythraeoidea, Landscape Parks, Natura 2000, Nature Reserves, Trombidioidea, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, terrestrial Parasitengona, użytki ekologiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ab.2015.22-16
[AWI-10340] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[2] Expansion of the raccon Procyon lotor in Poland / Grzegorz Gabryś, Justyna Nowaczyk, Agnieszka Ważna, Adrianna Kościelska, Krzysztof Nowakowski, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 169--181, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, Procyon lotor, invasive species, occurrence, raccon,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10076] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[3] New data about Trombidia (Acari, Prostigmata) of the Neisse Valley in Görlitz (Saxony, SE Germany) area / Elżbieta Roland, Mateusz Baj, Adrianna Kościelska, Katarzyna Ziaja, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 105--124, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Erythraeoidea, Parasitengona, Tanaupodoidea, Trombidiformes, Trombidioidea,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10083] [data modyf: 24-08-2015 15:17]
[4] Occurence of lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) in Poland / Jan Cichocki, Adrianna Kościelska, Barbara Piłacińska, Marek Kowalski, Agnieszka Ważna, Roland Dobosz, Krzysztof Nowakowski, Grzegorz Lesiński, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 149--168, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Crocidura suaveolens, biogeography, lesser white-toothed shrew, population,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10077] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[5] Problemy ochrony ssaków (mammalia) w województwie lubuskim / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 41--55, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lubusz Land, Ziemia Lubuska, animal protection, monitoring, ochrona zwierząt, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9937] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Roztocze Parasitengona terrestria (=Trombidia) (Acari: actinotrichida) rezerwatu "Dąbrowa Brzeźnicka", 2015. Elżbieta Roland, Joanna Massalska, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 48, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21869] [data modyf: 05-10-2015 10:04]
[2] Zróżnicowanie morfometryczne zębiełka karliczka Crocidura suaveolens w zachodniej Polsce, 2015. Adrianna Kościelska, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 126, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21880] [data modyf: 05-10-2015 10:34]
[3] Wykorzystanie przez nietoperze (Chiroptera) bramownic na autostradzie A2, 2014. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Dagmara Nowacka, Natalia Wisz, Paweł Tomaszewicz, Angelika Głębowska, Magdalena Michalak, Małgorzata Graczyk, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska // W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Sypniewo, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, 2014, s. 10--11, ISBN: 9788391869062
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21503] [data modyf: 07-09-2015 16:55]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski