System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Bartosz Waśkowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wind farm fluctuation supression using energy storage, Bartosz Waśkowicz
// W: Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018. / eds. D. Mazur, M. Gołębiowski, M. Korkosz, Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Electrical Engineering Vol. 452), s. 207--217, ISBN: 9783319639482
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-63949-9_12   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-19626] [data modyf: 30-05-2019 16:39]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Design and Implementation of a Fully Controllable Cyber-Physical System for Testing Energy Storage Systems / Piotr Leżyński, Paweł Szcześniak, Bartosz Waśkowicz, Robert Smoleński, Wojciech Drozdz, 2019. IEEE Access Vol. 7, 47259--47272, ISSN: 2169-3536, , eISSN: 2169-3536, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrical engineering, electronic equipment testing, energy storage, power electronics, power engineering and energy, power system control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2907612         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-23975] [data modyf: 07-10-2019 14:19]
[2] Comparative analysis of selected energy storage technologies for prosumer owned microgrids / Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Bartosz Waśkowicz, 2017. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 74, 925--937, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Flow batteries, Microgrid, Small-scale energy storage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2017.02.084         Cytowania wg Scopus: 22 [26-10-2020]
[AWCZ-21202] [data modyf: 27-03-2017 13:21]
[3] Statistical analysis and dimensioning of a wind farm energy storage system / Bartosz Waśkowicz, 2017. Archives of Electrical Engineering Vol. 66, no. 2, 265--277, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy storage, power quality, renewable energy, wind power
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/aee-2017-0020         Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-21482] [data modyf: 14-06-2017 14:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Energy storage control algorithm for suppression of fluctuation of wind farm output power, 2018. Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // W: Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018. Sulęcin, Polska New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1--6
Słowa kluczowe: energy storage, renewable energy sources, wind farm

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/IMITEL.2018.8370489   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-23008] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[2] Energy storage control strategy for flattening output power of a wind farm, 2018. Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // W: Topical problems in the field of electrical and power engineering : doctoral school of energy and geotechnology III : 17th international symposium. Kuressaare, Estonia Tallinn : Tallinn University of Technology, 2018, s. 90--94, ISBN: 9789949832132
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22905] [data modyf: 03-07-2018 10:13]
[3] Analiza właściwości wybranych technologii magazynowania energii elektrycznej, 2016. Bartosz Waśkowicz // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje szansą rozwoju gospodarki - i-MITEL 2016 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowo-techniczna. Łagów, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--11, ISBN: 9788375187755
Słowa kluczowe: magazyn energii, ogniwa bateryjne, superkondensator

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22123] [data modyf: 29-04-2016 13:03]
[4] Energy storage as a part of the power grid, 2016. Bartosz Waśkowicz // W: European Doctoral Workshop - ENAC 2016 : engineering applications and challenges. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22635] [data modyf: 19-06-2017 15:21]
[5] Experimental investigation on properties of small-scalle flow battery, 2016. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Szymon Wermiński, Bartosz Waśkowicz // W: IEEE 2nd Annual Southern Power Electronics Conference - SPEC 2016. Auckland, Nowa Zelandia - : IEEE Conference Publications, 2016, s. 1--6, ISBN: 9781509015450
Słowa kluczowe: energy storage, flow batteries, microgrid, prosumer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22504] [data modyf: 09-02-2017 09:14]
[6] Properties of small-scalle flow battery for prosumer-owned microgrid, 2016. Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Jacek Kaniewski, Bartosz Waśkowicz // W: Industrial Electronics Conference - IECON 2016 : 42nd annual conference. Florence, Włochy [B. m.] : IEEE, 2016, s. 1--5, ISBN: 9781509034741
Słowa kluczowe: energy storage, flow batteries, microgrid, prosumer

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22342] [data modyf: 12-10-2017 14:51]
[7] Wind farm fluctuation supression using energy storage, 2016. Bartosz Waśkowicz // W: Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki - WZEE 2016 : XIII konferencja [Dokument elektroniczny]. Rzeszów, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2016, s. 1--6, ISBN: 9781509010165
Słowa kluczowe: Monte Carlo, energy storage, power quality, renewable energy, wind power

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22193] [data modyf: 10-03-2017 15:09]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski