System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Alicja Maciejko
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Accessibility of the Open Public Space in Cities, Alicja Maciejko, Roman Czajka
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019, 2020. / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 966), s. 304--312, ISBN: 9783030201500
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20151-7_29   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[WZCZ-20936] [data modyf: 10-06-2019 10:09]
[14,2] [0,71]
[2] Private Environment of a House with a Courtyard: An Example of the House Located in Kemer in Turkey, Jerzy Charytonowicz, Alicja Maciejko
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, 16-20 July, 2020, USA, 2020. / ed. J. Charytonowicz, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1214), s. 153--160, ISBN: 9783030515652    DOI: 10.1007/978-3-030-51566-9
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-51566-9_21   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-21574] [data modyf: 08-07-2020 13:10]
[14,2] [0,71]
[3] T-House in Shaping Sustainable Housing, Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019, 2020. / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 966), s. 12--22, ISBN: 9783030201500
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20151-7_2   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-20934] [data modyf: 10-06-2019 10:02]
[10] [0,5]
[4] T-House. Shaping Ergonomic and Flexible Interiors in Modular Form Connected to Horticultural Therapy Zone, Jerzy Charytonowicz, Alicja Maciejko, Agnieszka Skrzypczak
// W: Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2019, 2020. / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 966), s. 45--56, ISBN: 9783030201500
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20151-7_5   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-20935] [data modyf: 10-06-2019 10:06]
[11,6] [0,58]
[5] Civil Projects (Participatory), Company Funds and Small Grants as Factors Integrating Local Communities, Jerzy Charytonowicz, Alicja Maciejko
// W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2018, 2019. / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 788), s. 419--429, ISBN: 9783319941981
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-94199-8_40   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-20550] [data modyf: 30-05-2019 18:04]
[14,2] [0,71]
[6] Public Space Projects in the Open Areas, Alicja Maciejko, Roman Czajka
// W: Advances in Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure : proceedings of the AHFE 2018, 2019. / eds. J. Charytonowicz, C. Falcao, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 788), s. 203--215, ISBN: 9783319941981
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-94199-8_20   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[WZCZ-20549] [data modyf: 30-05-2019 18:04]
[14,2] [0,71]
[7] Współczesne formy gromadzenia odpadów w mieście a ich wyraz architektoniczny, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn
// W: Logistyka : współczesne wyzwania, 2019. / red. B. Detyna . Nr 10, Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium", s. 111--122, ISBN: 9788366017696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21263] [data modyf: 20-12-2019 16:38]
[6,67] [0,33]
[8] Zamieszkiwanie i śmieci. Problem czy wyzwanie?, Alicja Maciejko, Justyna Kleszcz
// W: Logistyka : współczesne wyzwania, 2019. / red. B. Detyna . Nr 10, Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium", s. 93--110, ISBN: 9788366017696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21262] [data modyf: 20-12-2019 16:35]
[10] [0,5]
[9] Logistyka a forma przestrzenna terminali lotniczych, Alicja Maciejko(*), Mirosław Strzelecki
// W: Logistyka. Współczesne wyzwania, 2017. / red. Jacek Szołtysek, Beata Detyna . T. 8, Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 49--57, ISBN: 9788363839541
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19326] [data modyf: 05-06-2019 13:03]
[2,5] [0,5]
[10] Projektowanie koncepcyjne konstrukcji wielkowymiarowych ze względu na możliwości transportowe na przykładzie konstrukcji z drewna klejonego, Alicja Maciejko(*)
// W: Logistyka. Współczesne wyzwania, 2017. / red. Jacek Szołtysek, Beata Detyna . T. 8, Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 59--69, ISBN: 9788363839541
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19327] [data modyf: 05-06-2019 13:03]
[5] [1]
[11] Rola infrastruktury technicznej w zarządzaniu i udostępnianiu dla turystyki krajobrazu chronionego na przykładzie autorskiego projektu elementów małej architektury zrealizowanego na szlakach turystycznych Parku Narodowego Gór Stołowych, Mirosław Strzelecki, Alicja Maciejko(*), Anna Bocheńska-Skałecka, Anna Zwierko
// W: Zdrowie dla regionu : uzdrowiska, 2017. / red. Elżbieta Lonc, Kinga Plewa-Tutaj . T. 2, Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 209--222, ISBN: 9788363839475
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19328] [data modyf: 05-06-2019 13:03]
[1,25] [0,25]
[12] Alegoria zmienności. Propozycja projektowa dla habitatu przyszłości zlokalizowanego w centrum Zielonej Góry w kwartale zamkniętym ulicami Kupiecką, Drzewną, Mikołaja Kopernika i Ciesielską, Rafał Dudzik, Alicja Maciejko
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 386--397, ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18689] [data modyf: 01-02-2017 10:10]
[13] Ikony i symbole w mieście na przykładzie najnowszych projektów wiat przystankowych. Propozycja projektowa dla placu Na Rozdrożu w Wałbrzychu, Alicja Maciejko(*), Mirosław Strzelecki
// W: Logistyka : współczesne wyzwania, 2016. / red. J. Szołtysek, B. Detyna . T. 7, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 141--152, ISBN: 9788363839352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18701] [data modyf: 02-02-2017 09:12]
[14] Ład natury i architektury . Projekt małej infrastruktury technicznej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych, Alicja Maciejko, Mirosław Strzelecki
// W: Ergonomia w architekturze i urbanistyce. Kierunki badań w 2016 roku, 2016. / red. nauk. J. Charytonowicz, Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg (Zastosowania Ergonomii), s. 67--80, ISBN: 9788363626068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18703] [data modyf: 02-02-2017 09:52]
[15] Przystanek komunikacyjny jako element informacji przestrzennej miasta XXI wieku, Alicja Maciejko(*)
// W: Logistyka : współczesne wyzwania, 2016. / red. J. Szołtysek, B. Detyna . T. 7, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 79--92, ISBN: 9788363839352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18702] [data modyf: 02-02-2017 09:18]
[16] Zieleń jako narzędzie architektury, Alicja Maciejko(*)
// W: Koncepcje i rozwiązania proekologiczne w architekturze krajobrazu, 2015. / red. T. Boczar, M. Wiszniowska, Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 15--26, ISBN: 9788363839321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18442] [data modyf: 30-11-2016 11:39]
[17] Przyszłość zastosowania drewna klejonego w rusztach, strukturach przestrzennych i systemach siatkowych w kontekście rozwoju ergonomii i ekologii, Alicja Maciejko(*)
// W: Ergonomia w architekturze i urbanistyce. Kierunki badań w 2013 roku, 2013. / red. nauk. J. Charytonowicz, Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg (Zastosowania Ergonomii), s. 139--152, ISBN: 9788363626006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18441] [data modyf: 30-11-2016 10:41]
[18] Współczesne konstrukcje z drewna klejonego warstwowo jako przykład ekoergonomii w procesie projektowym i pracach budowlanych, Alicja Maciejko(*)
// W: Ergonomia w architekturze i urbanistyce. Kierunki badań w 2013 roku, 2013. / red. nauk. J. Charytonowicz, Wrocław : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg (Zastosowania Ergonomii), s. 129--138, ISBN: 9788363626006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18439] [data modyf: 30-11-2016 10:41]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Expression of Glued Laminated Timber in Long Spans Structures Associated With its Natural Origin / Alicja Maciejko, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 2, 55--64, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: conceptual design, glued laminated timber, glulam, large span constructions, long-spans structures, structural design, symbolism of wood
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0019
[AWCZ-25441] [data modyf: 02-07-2020 15:31]
[20] [1]
[2] Impact of the municipal waste collection system in cities on urban space and the functioning of their inhibitants / Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 1, 33--42, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: city, city logistics, ergonomics, garbage, garbage shelters, street furniture, waste segregation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0003
[AWCZ-25096] [data modyf: 27-03-2020 09:05]
[10] [0,5]
[3] Design Problems of Tourism Infrastructure for People with Disabilities in Protected Landscape Areas in Poland / Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn, Agnieszka Skrzypczak, 2019. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Vol. 603, 1--10, ISSN: 1757-899X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042048         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24426] [data modyf: 11-10-2019 14:49]
[1,67] [0,33]
[4] Tourism Infrastructure Providing Access to Areas of Protected Landscape and Nature in Poland. Selected Examples / Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn, 2019. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Vol. 603, 1--11, ISSN: 1757-899X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/603/4/042049         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24425] [data modyf: 11-10-2019 14:13]
[2,5] [0,5]
[5] Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie / Alicja Maciejko, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Mirosław Strzelecki, 2018. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 196--199, ISSN: 0021-0315, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22588] [data modyf: 03-04-2018 13:37]
[2,33] [0,33]
[6] Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego / Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 5--12, ISSN: 1899-0665, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: modernizacja, modernization, renovation, renowacja, revitalization of functional areas, rewaloryzacja, rewitalizacja obszarów funkcjonalnych, urban redevelopment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_01
[AWCZ-22568] [data modyf: 29-03-2018 17:57]
[3] [0,5]
[7] Inspiracje w architekturze. Część 6. Geometria / Alicja Maciejko, 2017. Builder, nr 1, 26--29, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21693] [data modyf: 22-09-2017 09:39]
[5] [1]
[8] Inspiracje w architekturze. Część 7. Rytm / Alicja Maciejko, 2017. Builder, nr 8, 26--29, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21694] [data modyf: 22-09-2017 09:42]
[5] [1]
[9] Inspiracje w architekturze. Część 1. Poszukiwanie formy / Alicja Maciejko, 2016. Builder, nr 5, 38--40, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20591] [data modyf: 21-11-2016 14:58]
[10] Inspiracje w architekturze. Część 2. Natura / Alicja Maciejko, 2016. Builder, nr 6, 24--27, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20592] [data modyf: 21-11-2016 14:58]
[11] Inspiracje w architekturze. Część 3. Statyka (konstrukcja) / Alicja Maciejko, 2016. Builder, nr 7, 44--47, ISSN: 1896-0642, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20593] [data modyf: 21-11-2016 15:02]
[12] Inspiracje w architekturze. Część 4. Zieleń / Alicja Maciejko, 2016. Builder, nr 10, 18--22, ISSN: 1896-0642, bibliogr. fot. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20594] [data modyf: 21-11-2016 15:06]
[13] Inspiracje w architekturze. Część 5. Materiał / Alicja Maciejko, 2016. Builder, nr 11, 18--21, ISSN: 1896-0642, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20595] [data modyf: 21-11-2016 15:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Adaptacja hali targowej na Ośrodek Kultury w Lubartowie, 2018. Alicja Maciejko, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Mirosław Strzelecki // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 83, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22970] [data modyf: 29-03-2018 16:29]
[0] [0]
[2] Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego, 2018. Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 25, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22957] [data modyf: 29-03-2018 15:51]
[0] [0]
[3] Architektura, Natura i Kultura - poszukiwania wspólnych kodów ponad kulturowych, 2016. Alicja Maciejko, Mirosław Strzelecki // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 93--100, ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: architecture, architektura, design in the protected landscape area, habitat, rozwój zrównoważonprojektowanie na obszarach chronionychy, sustainable development

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22500] [data modyf: 06-02-2017 11:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] XVI Letnia Szkoła Architektury - Wójtowice 2016 / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Alicja Maciejko .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 116s. Raport: SPR nr KAIU-ZTPAiSP/03/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski