System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Agata Drzystek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Improper sum-list colouring of 2-trees / Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek, 2019. Discrete Applied Mathematics Vol. 267, 73--84, ISSN: 0166-218X, , eISSN: 1872-6771, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: 2-trees, Hereditary classes of graphs, Sum-list colouring
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.dam.2019.07.004         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24315] [data modyf: 30-08-2019 08:35]
[2] Acyclic sum-list-colouring of grids and other classes of graphs / Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek, 2017. Opuscula Mathematica Vol. 37, no. 4, 535--556, ISSN: 1232-9274, , eISSN: 2300-6919, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic colouring, generalized Petersen graphs, grids, sum-list colouring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7494/OpMath.2017.37.4.535         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-21495] [data modyf: 22-06-2017 14:08]
[3] General and acyclic sum-list-colouring of graphs / Ewa Drgas-Burchardt, Agata Drzystek, 2016. Applicable Analysis and Discrete Mathematics Vol. 10, iss. 1, 479--500, ISSN: 1452-8630, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic colourings, bipartite graphs, induced hereditary graph classes, sum-list chromatic number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.2298/AADM161011026D         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-20586] [data modyf: 16-11-2016 12:45]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski