System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Katarzyna Huk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
24 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Logistyka zwrotów a podejście procesowe - zależności i etapy tworzenia, Katarzyna Huk
// W: Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach, 2020. / red. E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 53--65, ISBN: 9788382203318
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21829] [data modyf: 15-12-2020 10:15]
[20] [1]
[2] Logistic processes and the consistency concept in supply chain management, Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk
// W: The consistency concept in management : operational approach, 2019. / sci ed. M. Flieger, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 97--110, ISBN: 9788323235088
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21884] [data modyf: 20-01-2021 12:39]
[14,2] [0,71]
[3] Spójność organizacyjna w zarządzaniu łańcuchem dostaw - identyfikacja kluczowych obszarów, Katarzyna Huk
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian, 2019. / red. nauk. K. Witkowski, K. Huk, Z. Patora-Wysocka, Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, s. 55--63, ISBN: 9788364971839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21374] [data modyf: 25-03-2020 10:55]
[20] [1]
[4] Koncepcja logistyki miasta a strategia na przykładzie Zielonej Góry, Katarzyna Huk, Hubert Gliński, Anna Sokalska, Łukasz Śliwiński, Dariusz Lesicki
// W: Współczesne trendy w logistyce : systemy logistyczne, 2018. / red. nauk. K. Huk, A. Perzyńska, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 95--106, ISBN: 9788394467234
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20542] [data modyf: 30-05-2019 17:51]
[9] [0,45]
[5] Analiza logistycznej obsługi klienta w e-commerce w świetle badań, Hubert Gliński, Łukasz Śliwiński, Anna Sokalska, Katarzyna Huk
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, 2017. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 157--170, ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19449] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[10] [0,5]
[6] Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju, Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Katarzyna Huk, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, 2017. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 181--194, ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19450] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[8,2] [0,41]
[7] Zrównoważony rozwój w transporcie lotniczym na przykła dzie lotniska w Babimoście, Katarzyna Huk, Karolina Binek, Maciej Król, Katarzyna Fedro, Sławomir Kotylak
// W: Współczesne trendy w logistyce : Zrównoważony rozwój, 2017. / pod red. Krzysztofa Witkowskiego, Katarzyny Huk i Agnieszki Perzyńskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--21, ISBN: 9788394467227
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19294] [data modyf: 04-06-2019 12:02]
[9] [0,45]
[8] Project management and talent management programmes, Katarzyna Huk
// W: Management of engineering projects, 2016. / eds. Dariusz Skorupka, Marcin Flieger, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, s. 75--85, ISBN: 9788365422422
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18933] [data modyf: 12-04-2017 09:58]
[9] Identyfikowanie utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwie, Katarzyna Huk(*)
// W: Determinaty potencjału rozwojowego organizacji, 2012. / red. A. Stabryła, K. Woźniak, Kraków : Mfiles.pl (Encyklopedia Zarządzania), s. 129--137, ISBN: 9788393112883
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16731] [data modyf: 17-03-2015 11:25]
[10] Talent a pojęcia pokrewne - przegląd terminologii związanej z pracownikami o wysokim potencjale i pożądanych przez pracodawców kompetencjach, Katarzyna Huk(*)
// W: Zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami ludzkimi : wspólne obszary badań i praktyk menedżerskich, 2012. / red. nauk. M. Morawski, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu, s. 63--72, ISBN: 9788388991233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16735] [data modyf: 17-03-2015 13:00]
[11] Creating a corporate image in the context of talent management, Katarzyna Huk(*)
// W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, 2011. / ed. by A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 240--252, ISBN: 9788388421792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16724] [data modyf: 17-03-2015 09:52]
[12] Projekt "Twoja wiedza. Twoja firma" jako element zarządzania wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Katarzyna Huk(*)
// W: Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, 2011. / red. M. Morawski, M. Prudzienica, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 101--109, ISBN: 9788376951423
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16732] [data modyf: 17-03-2015 11:35]
[13] Wpływ organizacjii uczącej się na zarządzanie talentami, Katarzyna Huk(*)
// W: Zarządzanie wiedzą : skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne, 2011. / red. nauk. M. Morawski, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu, s. 59--73, ISBN: 9788388991202
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16734] [data modyf: 17-03-2015 13:01]
[14] Elementy zarządzania zasobami ludzkimi wspierające zarządzanie wiedzą, na przykładzie przedsiębiorstw o charakterze szkoleniowym, doradczym i konsultingowym, Katarzyna Huk(*)
// W: Zarządzanie wiedzą : skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne, 2010. / red. nauk. M. Morawski, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., s. 153--164, ISBN: 9788388991189
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16733] [data modyf: 17-03-2015 12:11]
[15] Konwersacja sposobem na międzyludzkie konflikty w pracy, Katarzyna Huk(*)
// W: Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, 2010. . T. 2, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka : ogólnopolska konferencja naukowa), s. 359--368, ISBN: 9788375311334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16719] [data modyf: 16-03-2015 17:00]
[16] Kształtowanie oferty przez firmę doradczo-szkoleniową. Studium przypadku firmy "Absolute", Katarzyna Huk(*)
// W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonek konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, 2010. / red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 143--155, ISBN: 9788388421655
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16725] [data modyf: 17-03-2015 13:02]
[17] Szkolenia jako element podnoszenia jakości życia pracowników. Uwarunkowania i możliwości realizacji, Katarzyna Huk(*)
// W: Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia, 2010. / red. T. Siermież, R. Kaczmarek, Wrocław : Venom Systems sp. z o.o., s. 72--81, ISBN: 9788362483006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16721] [data modyf: 16-03-2015 18:36]
[18] Efektywny system szkoleń sukcesem organizacji, Katarzyna Huk(*)
// W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, 2009. / red. nauk. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Kraków : Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143--151, ISBN: 9788388659898
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16736] [data modyf: 17-03-2015 12:42]
[19] Integracja koncepcji zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie małych firm, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw oferujących wiedzę, Katarzyna Huk(*), Małgorzata Eichstadt
// W: Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje zarządzania. Problemy integracji, 2009. / red. nauk. E. Tabaszewska, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego (Debiuty Studenckie), s. 25--42, ISBN: 9788370119867
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16720] [data modyf: 16-03-2015 18:02]
[20] Zarządzanie wiedzą w małych przedsiębiorstwach o charakterze szkoleniowym, doradczym i konsultingowym, Katarzyna Huk(*)
// W: Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, 2008. / red. nauk. E. Tabaszewska, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego (Debiuty Studenckie), s. 13--22, ISBN: 9788370119171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16738] [data modyf: 17-03-2015 12:48]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Logistics Models in e-Commerce / Krzysztof Witkowski, Monika Koralewska, Katarzyna Huk, 2020. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] Vol. 28, no. 46, 90--97, ISSN: 1336-1589, , eISSN: 1338-0532, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dropshipping, e-commerce, logistics models, logistics processes
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/rput-2020-0012
[AWCZ-25559] [data modyf: 24-08-2020 14:25]
[1,67] [0,33]
[2] Logistics models in e-commerce / Krzysztof Witkowski, Monika Koralewska, Katarzyna Huk, 2020. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] Vol. 28, no. 46, 90--97, ISSN: 1336-1589, , eISSN: 1338-0532, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: dropshipping, e-commerce, logistics models, logistics processes
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/rput-2020-0012
[AWCZ-25462] [data modyf: 09-07-2020 10:37]
[1,67] [0,33]
[3] Selected logistics processes in the flow of perishable products / Maciej Koszorek, Katarzyna Huk, 2020. Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics Vol. 7, iss. 3, 209--215, ISSN: 1339-5629, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: logistics, perishable products, processes of logistics
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.22306/al.v7i3.181         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25680] [data modyf: 05-10-2020 09:32]
[10] [0,5]
[4] Dystrybucja produktów a formy sprzedaży w e-commerce - zależności i nowe rozwiązania / Katarzyna Huk, Hubert Gliński, Anna Sokalska, Łukasz Śliwiński, 2019. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 20, z. 5, 43--54, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: distribution, e-commerce, logistics, reverse logistics, sources of sales
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24668] [data modyf: 09-12-2019 10:09]
[1,25] [0,25]
[5] Logistyka zwrotów a logistyczna obsługa klienta w procesach sprzedaży realizowanych w e-commerce / Katarzyna Huk, Anna Goń, Justyna Pękalska, 2019. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 20, z. 5, 31--41, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: e-commerce, logistics, logistics customer services, return logistics, reverse logistics
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24667] [data modyf: 09-12-2019 10:03]
[1,67] [0,33]
[6] Proces zaopatrzenia a zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie CCC Factory sp. z o.o. / Monika Diaczek, Katarzyna Huk, Krzysztof Witkowski, 2019. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 20, z. 5, 89--101, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: procurement logistics, procurement logistics in production, supply chain management
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24672] [data modyf: 09-12-2019 11:28]
[1,67] [0,33]
[7] Selected aspects of storage in a production enterprises on the example of company X / Anna Goń, Katarzyna Huk, Mateusz Kurowski, 2019. Acta Logistica Moravica: Periodický internetový časopis v oboru logistiky Vol. 9, no. 2, 24--33, ISSN: 1804-8315, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analysis of indicator, analýza indikátorů, logistics, logistika, skladování, storage
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24571] [data modyf: 13-11-2019 13:33]
[1,67] [0,33]
[8] Wykorzystanie systemów informatycznych w kształceniu studentów kierunków logistycznych - stan i możliwości rozwoju / Katarzyna Huk, Paweł Szudra, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 425--440, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23984] [data modyf: 02-04-2019 12:39]
[7] [0,5]
[9] Ryzyko w obszarze magazynowania - wybrane zagadnienia / Wiesław Wasilewski, Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, 2016. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, Nr 111 (38), 271--279, ISSN: 2082-5501, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21032] [data modyf: 14-02-2017 10:25]
[10] Selected IT solutions in logistics strategies of supply chains / Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, 2016. Acta Logistica : International Scientific Journal about Logistics Vol. 3, iss. 4, 31--37, ISSN: 1339-5629,
Słowa kluczowe: IT solutions, logistics, supply chain management
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.22306/al.v3i4.75
[AWCZ-20708] [data modyf: 21-12-2016 10:28]
[11] Social aspects of urban logistics in the context of CSR / Katarzyna Huk, Krzysztof Witkowski, Wiesław Wasilewski, 2016. Logistics and Transport, no. 3, 13--19, ISSN: 1734-2015, bibliogr. rys. wykr.
Słowa kluczowe: Corporate Social Responsibility, city logistics, the social dimension
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20703] [data modyf: 14-12-2016 12:50]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Logistyka zwrotów na przykładzie hurtowni farmaceutycznej Neuca-Logistyca sp. z o.o. / Katarzyna Huk, Joanna Robaszkiewicz-Ostręga // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2018, Nr 505, s. 303--314, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, logistyka zwrotów, zwroty opakowań, zwroty towarów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10705] [data modyf: 31-10-2018 12:14]
[2] Rola mentoringu w programach zarządzania talentami / Katarzyna Huk, Paweł Marzec, Anna Huk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, T. 18, z. 2, cz. 2, s. 195--206, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: human resource management, mentoring, personnel development, talent management, talent management programs,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10537] [data modyf: 09-08-2017 09:40]
[3] Rola strategii w tworzeniu innowacji w przedsiębiorstwie / Katarzyna Huk, Krzysztof Witkowski, Anna Sokalska, Hubert Gliński, Łukasz Śliwiński // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, T. 18, z. 3, cz. 2, s. 77--89, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: corporate strategy, innovation, innovation management,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10538] [data modyf: 09-08-2017 10:03]
[4] Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Katarzyna Huk, Paweł Szudra // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 147--156, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CSR, Corporate Social Responsibility, city logistics,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10479] [data modyf: 28-02-2017 17:42]
[5] Programy zarządzania talentami w obszarze logistyki / Katarzyna Huk, Mieczysław Morawski // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 133--145, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: staff development area of logistics, talent, talent management program,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10478] [data modyf: 28-02-2017 17:36]
[6] Logistyka miejska a społeczna odpowiedzialność biznesu - wspólne obszary zainteresowania / Katarzyna Huk // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 249, s. 155--163, ISSN: 2083-8611, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CSR, Corporate Social Responsibility, city logistics, logistyka miejska, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10378] [data modyf: 27-06-2016 13:41]
[7] Programy zarządzania talentami a strategie przedsiębiorstwa w dobie kryzysu / Katarzyna Huk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2015, Nr 382, s. 305--315, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: personel strategies, programy zarządzania talentami, strategia przedsiębiorstwa, strategie personalne, strategy of enterprises, talent management programmes,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2015.382.23
[AWI-10284] [data modyf: 13-11-2015 16:24]
[8] Cele wdrażania programów zarządzania talentami przez przedsiębiorstwa a poziom ich realizacji / Katarzyna Huk, Mieczysław Morawski // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2014, T. 15, z. 11, cz. 2, s. 167--182, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: human resources management, personal development, talent, talent management programmes,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10126] [data modyf: 24-08-2015 15:21]
[9] Rozwój utalentowanych pracowników w ramach programów zarządzania talentami w świetle badań / Katarzyna Huk(*) // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2014, Nr 340, s. 688--700, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: employees development, programy zarządzania talentami, rozwój pracowników, talent management, talents management programs, zarządzanie talentami,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10133] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[10] Wzrost znaczenia człowieka w gospodarce opartej na wiedzy - od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim / Katarzyna Huk(*) // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2013, z. 35, s. 215--225, ISSN: 1898-5084, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10129] [data modyf: 24-08-2015 14:58]
[11] Programy zarządzania talentami w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw / Katarzyna Huk(*) // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2012, nr 30, s. 87--99, ISSN: 1643-7772, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: identyfikacja, osoba utalentowana, program zarządzania talentami, rozwój i utrzymanie utalentowanych pracowników, talent, zarządzanie talentami,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10131] [data modyf: 17-03-2015 11:51]
[12] Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie talentami w Hucie Miedzi "Legnica" / Katarzyna Huk(*) // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 702 (87), T. 1, s. 150--158, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10130] [data modyf: 17-03-2015 13:06]
[13] Elastyczne formy zatrudnienia a motywowanie pracowników - charakterystyka i stosowane rozwiązania / Katarzyna Huk(*) // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2011, nr 24, s. 65--81, ISSN: 1643-7772, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: elastyczne formy zatrudnienia, elastyczny czas pracy, instrumenty motywowania, motywowanie pracowników, partycypacja w zarządzaniu, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, umowy cywilnoprawne, zarządzanie przez zaangażowanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10132] [data modyf: 17-03-2015 11:57]
[14] Rozwijanie wiedzy pracowników w organizacji poprzez system szkoleń / Katarzyna Huk(*) // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 162, s. 70--71, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: rozwój, szkolenia, zarządzanie, zasoby ludzkie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10128] [data modyf: 17-03-2015 09:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Social Aspect in The Area of Human Resources in The Context of CSR Concept, 2020. Katarzyna Huk, Mateusz Kurowski // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania [b. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, Part 14, s. 11526--11535, ISBN: 9780999855141
Słowa kluczowe: CSR, diversity, forced labour, working cvonditions

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23664] [data modyf: 24-11-2020 09:14]
[35] [0,5]
[2] Solutions in the field of city logistics and the influx of new inwestors based on the example of the Lubuskie Province, 2016. Katarzyna Huk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2016. Zakopane, Polska Ostrava : Tanger Ltd., 2017, s. 486--490, ISBN: 9788087294765
Słowa kluczowe: city logistics, infrastructure, new investors

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22995] [data modyf: 30-12-2019 12:03]
[15] [1]
[3] Twórcze poszukiwanie rozwiązania problemu z wykorzystaniem wybranych metod heurystycznych, 2010. Katarzyna Huk // W: IV Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa - MŁODZI NAUKOWCY 2010. Jelenia Góra, Polska Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010, s. 112--116 [CD-ROM], ISBN: 9788361719861
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21686] [data modyf: 17-03-2015 13:57]
[4] Ocena pracowników jako kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X, 2009. Katarzyna Huk(*) // W: III Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa - MŁODZI NAUKOWCY 2009. Jelenia Góra, Polska Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009, s. [3] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21685] [data modyf: 17-03-2015 13:17]
[5] Nowoczesne sposoby rekrutacji i selekcji jako metoda doboru pracowników na przykładzie regionu jeleniogórskiego, 2008. Katarzyna Huk(*) // W: II Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa. Jelenia Góra, Polska Wrocław : Akademia Ekonomiczna, 2008, s. 33--38 [CD-ROM], ISBN: 9788389863874
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21687] [data modyf: 18-03-2015 11:39]
[6] Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, 2007. Katarzyna Huk(*) // W: Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa. Jelenia Góra, Polska Jelenia Góra : Wydaw. Turystyczne "PLAN", 2007, s. 20--23, ISBN: 9788360975008
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21684] [data modyf: 16-03-2015 18:26]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przedsiębiorczość i Zarządzanie / (Red.) Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski, Mariusz Bednarek .- Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, 2019, T. 20, z. 5 .- ISSN: 1733-2486
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5857] [data modyf: 09-12-2019 11:44]
[2] Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian / (Red.) Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka .- Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, 2019 .- ISBN: 9788364971839
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5881] [data modyf: 12-05-2020 09:15]
[3] Współczesne trendy w logistyce : systemy logistyczne / (Red.) Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2018, 226 s. .- ISBN: 9788394467234
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5768] [data modyf: 31-05-2019 12:51]
[4] Współczesne trendy w logistyce : zrównoważony rozwój / (Red.) Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Agnieszka Perzyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 175 s. .- ISBN: 9788394467227
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5616] [data modyf: 31-05-2019 11:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski