System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Sławomir Nikiel
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Sławomir Nikiel
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The Development and UI Design of an Interactive Game Map, Tomasz Zawadzki, Korneliusz Warszawski, Sławomir Krezel, Sławomir Nikiel
// W: The Digital Gaming Handbook, 2020. / ed. R. Dillon, Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, s. 199--244, ISBN: 9780367513764
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21621] [data modyf: 03-08-2020 15:10]
[10] [0,5]
[2] Virtual Reality as Representation of Expressionism Concepts of the Visual World, Sławomir Nikiel
// W: Kultur und Informatik : Virtual History and Augmented Present, 2019. / Hrsg. C. Busch, C. Kassung, J. Sieck, Glückstadt : Verlag Werner Hülsbusch, s. 183--189, ISBN: 9783864881473
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21040] [data modyf: 10-09-2019 14:06]
[5] [1]
[3] "Cyfrowa gospodarka" szansą na rozwój innowacyjności na poziomie regionalnym, Sławomir Kotylak, Sławomir Nikiel, Krzysztof Witkowski
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, 2016. / pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 76--89, ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18551] [data modyf: 02-01-2017 12:34]
[4] Wsparcie dla wymiany informacji pomiędzy wojskiem a służbami cywilnymi dla ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie działań wojennych, Sławomir Nikiel, Grzegorz Nakielski
// W: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem : współczesne środowisko bezpieczeństwa, 2016. / red. nauk. K. Rokiciński, S. Mikołajczak, O. Oszowska, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 527--532, ISBN: 9788365096319
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19561] [data modyf: 21-11-2017 11:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] XR and Shadow Wars - the Uncanny Valley of Death / Sławomir Nikiel, 2020. Future Human Image Vol. 14, 36--47, ISSN: 2311-8822, , eISSN: 2519-2604, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: body-spatial experience, human factors, ontology of virtual culture, quality of experience, virtual reality
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25803] [data modyf: 10-11-2020 11:57]
[5] [1]
[2] New business models for Cultural and Creative Institutions / Sławomir Nikiel, 2019. Management Vol. 23, no. 2, 124--137, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: CCII, administracja, business administration, business models, instytucje kultury i przemysły kreatywne, management and operations, modele biznesowe, zarządzanie i biznes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0022
[AWCZ-24748] [data modyf: 02-01-2020 10:15]
[20] [1]
[3] Procedural Method for Fast Table Mountains Modelling in Virtual Environments / Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Marcin Mrugalski, 2019. Applied Sciences Vol. 9, 1--20, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer graphics, erosion simulation, poisson faulting, terrain modelling, virtual environment
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9112352         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24152] [data modyf: 12-06-2019 10:28]
[40,41] [0,58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] How the On-demand Economy Can Change Logistics and Supply Chain Management? / Krzysztof Witkowski, Sławomir Nikiel, Sławomir Kotylak // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 433--443, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Internet of Things (IoT), On-demand economy, e-commerce, logistics,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10485] [data modyf: 28-02-2017 18:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Virtual Reality - Space Is the New Language, 2018. Sławomir Nikiel // W: Konferenzband EVA Berlin 2018 : Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Staachliche Museen zu Berlin, 2018, s. 24--26, ISBN: 9783886098170
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23289] [data modyf: 27-11-2018 09:26]
[0] [0]
[2] VR scenography: image and sound, 2017. Sławomir Nikiel, Jolanta Konstańciuk-Sipowicz, Krzysztof Orleanski // W: Konferenzband EVA Berlin 2017 : Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Staachliche Museen zu Berlin, 2017, s. 133--139, ISBN: 9783886098019
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22829] [data modyf: 21-11-2017 12:20]
[0] [0]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski