System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Nina Leśniak -Niedbalec (dawniej: Leśniak)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Uwarunkowania prawne z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Nina Leśniak -Niedbalec
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 75--85, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21087] [data modyf: 24-09-2019 12:41]
[20] [1]
[2] Prawny obowiązek szczepień w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 r., Nina Leśniak -Niedbalec
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 421--428, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19427] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[3] Kontrakt zielonogórski - dokument wpływający na połączenie drogą konsensusu społecznego jednostek samorządów terytorialnych miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra, Nina Leśniak -Niedbalec
// W: Aktualne problemy referendum, 2016. / red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 355--364, ISBN: 9788393967469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18352] [data modyf: 03-11-2016 13:38]
[4] Ochrona środowiska w stanach nadzwyczajnych, Nina Leśniak -Niedbalec
// W: Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, 2015. / red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 175--193, ISBN: 9788378422266
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17974] [data modyf: 17-06-2016 09:48]
[5] Problemy prawa wyborczego przy zmianach granic gmin, Nina Leśniak -Niedbalec
// W: Aktualne problemy prawa wyborczego, 2015. / red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 1), s. 253--260, ISBN: 9788378422068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17227] [data modyf: 12-10-2015 10:17]
[6] Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, Nina Leśniak -Niedbalec
// W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, 2014. / red. M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 45), s. 741--753, ISBN: 9788361370741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17015] [data modyf: 07-07-2015 10:22]
[7] Realizacja konstytucyjnych obowiązków ochrony środowiska przez samorząd terytorialny w Polsce, Nina Leśniak -Niedbalec
// W: Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki : prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, 2014. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 50), s. 389--397, ISBN: 9788361370901
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16929] [data modyf: 07-07-2015 09:55]
[8] Granice integracji w sferę praw i wolności jednostki ze względu na konstytucyjną przesłankę "ochrony środowiska", Nina Leśniak(*)
// W: Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, 2013. / red. A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz, Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie nr 42), s. 281--290, ISBN: 9788361370505
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17042] [data modyf: 28-10-2015 16:47]
[9] Krajowa Rada Sądownictwa jako pozajudykacyjny organ władzy sądowniczej, Nina Leśniak -Niedbalec(*), Justyna Michalska
// W: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce - wybrane problemy, 2013. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3468), s. 57--72, ISBN: 9788322933558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17008] [data modyf: 07-07-2015 09:49]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Prawna definicja partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce / Nina Leśniak -Niedbalec, 2017. Rocznik Lubuski: Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata tom 43, część 2, 191--201, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: administration, local self-government, public-private partnership
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22131] [data modyf: 19-12-2017 09:40]
[11] [1]
[2] Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Polen / Agata Klorek, Nina Leśniak -Niedbalec, 2015. Osteuropa Recht Jr. 61, heft 3, 253--269, ISSN: 0030-6444, bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19467] [data modyf: 28-10-2015 16:41]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski