System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przeszczepy od żywych dawców - aspekty medyczne, prawne i etyczne, 2020. Martyna Łaszewska - Hellriegel, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 118 s. , ISBN: 9788378424109, bibliogr.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15465] [data modyf: 09-09-2020 14:04]
[80] [1]
[2] Państwo a dzieci - czyli jak prowadzić politykę rodzinną : (studium prawno-porównawcze polskiego i niemieckiego systemu zabezpieczeń społecznych), 2012. Martyna Łaszewska - Hellriegel, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 300 s. , ISBN: 9788372855916, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14078] [data modyf: 20-11-2017 11:10]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Afrykańskie prawo tradycyjne główną zasadą konstytucyjną RPA - filozofia Ubuntu, Martyna Łaszewska - Hellriegel
// W: Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, 2020. / red. T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Prace Wydziału Nauk Prawnych 78), s. 169--183, ISBN: 9788373068872
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21510] [data modyf: 03-06-2020 09:29]
[20] [1]
[2] Biobanki w Niemczech - aspekty społeczne, etyczne i prawne, Martyna Łaszewska - Hellriegel
// W: Ciało ludzkie w badaniach naukowych i praktyce medycznej. Ujęcie transdyscyplinarne, 2019. / red. J. Pawlikowski, Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, s. 251--262, ISBN: 9788320059588
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21511] [data modyf: 03-06-2020 09:56]
[20] [1]
[3] Regionalne samorządy i demokracja, Martyna Łaszewska - Hellriegel
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 195--204, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21512] [data modyf: 18-06-2020 11:51]
[20] [1]
[4] Etyczne dylematy podczas opieki nad ciężarną kobietą: konflikt pomiędzy matką i płodem, Martyna Łaszewska - Hellriegel
// W: Prawa poczętego pacjenta : zagadnienia interdyscyplinarne, teoria i praktyka, 2018. / red. nauk. B. Kmieciak, Warszawa : Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, s. 13--23, ISBN: 9788394021474
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19860] [data modyf: 06-06-2019 15:29]
[5] [1]
[5] Konstytucjonalizm prezydenta Donalda Trumpa, Martyna Łaszewska - Hellriegel
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 449--460, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19428] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[6] Ujawnienie błędu medycznego, Martyna Łaszewska - Hellriegel
// W: Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej, 2016. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, S. Maciejewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 4), s. 11--26, ISBN: 9788378422846
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19185] [data modyf: 26-06-2017 12:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The cases of Alfie Evans and Charlie Gard. Who should decide when to end a therapy? / Martyna Łaszewska - Hellriegel, 2019. Éthique & Santé Vol. 16, iss. 2, 71--80, ISSN: 1765-4629, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Alfie Evans, Charlie Gard, Child's best interests, Convention on the Rights of the Child, Significant harm, The right to life
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.etiqe.2019.03.003
[AWCZ-24204] [data modyf: 10-10-2019 09:51]
[40] [1]
[2] Bioetyka dla lekarzy. Mówienie prawdy / Martyna Łaszewska - Hellriegel, 2018. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, nr 1, 159--169, ISSN: 2657-926X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: mówienie prawdy, patients autonomy, patients' rights, prawa pacjenta, przywilej terapeutyczny, therapeutic privilege, true telling, zasada autonomii
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24930] [data modyf: 11-02-2020 13:01]
[5] [1]
[3] Eutanazja w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Martyna Łaszewska - Hellriegel, 2016. Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10, 9--13, ISSN: 1733-2036, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20891] [data modyf: 19-01-2017 14:28]
[4] Czy związki małżeńskie zostaną otwarte dla homoseksualistów również w Niemczech? / Martyna Łaszewska - Hellriegel, 2015. Prawo Europejskie w Praktyce, nr 8, 85--90, ISSN: 1733-2036, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20014] [data modyf: 27-04-2016 12:16]
[5] Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu Ehegattensplitting und eingetragenen Lebenspartnerschaften vom 7. Mai 2013 / Martyna Łaszewska - Hellriegel, Christoph Hellriegel, 2014. Comparative Law Review Vol. 17, 145--167, ISSN: 0866-9449, summ.
Słowa kluczowe: Bundesverfassungsgericht Beschluss, Ehegattensplitting, Familienrecht, Lebenspartnerschaft in Deutschland, verschieden-und gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Polen und in anderen Rechtsordnungen
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.12775/CLR.2014.008
[AWCZ-19147] [data modyf: 25-04-2016 14:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Aktualne problemy stosowania prawa : Acta Iuridica Lebusana, Vol. 9 / (Red.) Maciej Kłodawski, Martyna Łaszewska - Hellriegel .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 173 s. .- ISBN: 9788378423447
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5833] [data modyf: 27-06-2019 16:38]
[2] Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym : Acta Iuridica Lebusana, Vol. 8 / (Red.) Martyna Łaszewska - Hellriegel, Magdalena Skibińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 241 s. .- ISBN: 9788378423263
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5756] [data modyf: 27-06-2019 16:39]
[3] Granice prawoznawstwa wobec etyki praw człowieka i prawa karnego / (Red.) Martyna Łaszewska - Hellriegel, Maciej Kłodawski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 191 s. .- ISBN: 9788378423454 .- (Acta Iuridica Lebusa, Vol. 10).
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5835] [data modyf: 11-07-2019 11:36]
[4] Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej / (Red.) Martyna Łaszewska - Hellriegel, Sławomir Maciejewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 165 s. .- ISBN: 9788378422846 .- (Acta Iuridica Lebusana, Vol. 4).
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5599] [data modyf: 11-07-2019 11:41]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski