System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Kania
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 64 pozycji bibliograficznych
52 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo, 2020. Agnieszka Kania, Olaf Włodkowski Wyd. 2, Warszawa : Difin 302 s. , ISBN: 9788380855915, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15539] [data modyf: 03-11-2020 14:32]
[50] [0,5]
[2] Prawo karne materialne. Część szczególna. Ustawowe znamiona przestępstw w świetle, 2020. Agnieszka Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 350 s. (Acta Iuridica Lebusana Vol. 16), ISBN: 9788378424192,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15535] [data modyf: 02-11-2020 13:01]
[100] [1]
[3] Instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego w świetle poglądów orzecznictwa, 2018. Agnieszka Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 214 s. (Acta Iuridica Lebusana Vol. 6), ISBN: 9788378423133,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14556] [data modyf: 30-05-2019 16:28]
[100] [1]
[4] Prawo karne materialne : część ogólna : kazusy i zadania problemowe : orzecznictwo, 2017. Agnieszka Kania, Olaf Włodkowski, Warszawa : Difin 271 s. , ISBN: 9788380853348,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13745] [data modyf: 29-05-2019 11:48]
[50] [0,5]
[5] Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo, 2017. Agnieszka Kania, Olaf Włodkowski, Warszawa : Difin 223 s. , ISBN: 9788380854543,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13838] [data modyf: 28-05-2019 18:20]
[50] [0,5]
[6] Prewencja ogólna jako dyrektywa sądowego wymiaru kary : rozważania na tle kodeksu karnego, 2016. Agnieszka Kania, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 329 s. , ISBN: 9788378422389, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13338] [data modyf: 25-10-2016 10:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Differentia specifica odpowiedzialności dyscyplinarnej - wybrane zagadnienia, Agnieszka Kania
// W: Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, 2020. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak . T. 3, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 709--721, ISBN: 9788381801928
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21747] [data modyf: 02-11-2020 13:41]
[20] [1]
[2] Negatywne przejawy zachowań nieletniego w świetle postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (wybrane zagadnienia), Agnieszka Kania
// W: Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, 2019. / red. nauk. A. Kotlenga, M. H. Kowalczyk, D. Mackojć, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Za Kurtyną Resocjalizacji), s. 50--60, ISBN: 9788381801713
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21746] [data modyf: 02-11-2020 12:26]
[20] [1]
[3] "Popełnienie przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia" jako okoliczność wpływająca na wymiar kary. Rozważania na tle regulacji art. 53 $ 2 KK, Agnieszka Kania
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane, 2019. / red. H. Paluszkiewicz . T. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 11), s. 21--34, ISBN: 9788378423829
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21075] [data modyf: 20-09-2019 09:49]
[20] [1]
[4] Dylematy interpretacyjne wokół ustawowego znamienia "włamanie" - kilka uwag na tle regulacji art. 279 Kodeksu Karnego, Agnieszka Kania
// W: Implikacje ustrojowo-społeczne badań wybranych obszarów prawa, 2018. / red. nauk. J. Czaja, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 33--44, ISBN: 9788365929419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21312] [data modyf: 17-02-2020 09:05]
[5] [1]
[5] Karnoprawna ochrona mieszkania jednostki. Rozważania na tle teorii i praktyki sądowej, Agnieszka Kania
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, 2018. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 8), s. 213--231, ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20408] [data modyf: 30-05-2019 16:55]
[20] [1]
[6] Między stabilnością a niezmiennością odpowiedzialności karnej kobiety ciężarnej za niezgodne z prawem przerywanie ciąży, Agnieszka Kania
// W: Przestępczość kobiet. Wybrane aspekty, 2017. / red. nauk. J. Brzezińska, Warszawa : Wolters Kluwer (Monografie), s. 79--96, ISBN: 9788381077835
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21258] [data modyf: 13-12-2019 18:08]
[20] [1]
[7] Problematyka ustawowego oraz sądowego kształtowania reakcji prawnokarnej w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z lat 2015-2016 (wybrane zagadnienia), Agnieszka Kania
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, 2017. / red. H. Paluszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 7), s. 23--39, ISBN: 9788378423171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20095] [data modyf: 28-05-2019 18:32]
[20] [1]
[8] Z problematyki karnoprocesowych aspektów umorzenia konsensualnego, Agnieszka Kania
// W: Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej, 2017. / red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 664--678, ISBN: 9788380925953
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18870] [data modyf: 28-05-2019 18:35]
[20] [1]
[9] Znaczenie poglądów opinii społecznej w świetle badań empirycznych poprzedzających kryminalizację stalkingu (wybrane problemy), Agnieszka Kania
// W: Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku, 2017. / red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła, M. Mastalerz, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 197--203, ISBN: 9788365929105
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21311] [data modyf: 27-01-2020 17:58]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kierunki zmian w zakresie sądowego wymiaru kary (wybrane problemy w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych) / Agnieszka Kania, 2019. Studia Prawnoustrojowe Vol. 43, 155--162, ISSN: 1644-0412, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aggravating and mitigating circumstances, judicial sentencing, the general prevention directive
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24682] [data modyf: 10-12-2019 13:46]
[20] [1]
[2] Okoliczności łagodzące oraz obciążające przy wymiarze kary za wykroczenia / Agnieszka Kania, 2019. Prokuratura i Prawo, nr 2, 61--77, ISSN: 1233-2577, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24697] [data modyf: 13-12-2019 17:38]
[5] [1]
[3] Prawnokarne aspekty przerywania ciąży w obliczu (nie)nowych wyzwań interpretacyjnych / Agnieszka Kania, 2019. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, Z. 106(25), 72--86, ISSN: 1730-3508, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25770] [data modyf: 02-11-2020 12:02]
[20] [1]
[4] Przesłanki i konsekwencje odpowiedzialności zawodowej lekarzy - wybrane problemy w świetle przepisów ustawy o izbach lekarskich / Agnieszka Kania, 2019. Roczniki Nauk Prawnych T. 29, nr 2, 7--30, ISSN: 1507-7896, , eISSN: 2544-5227,
Słowa kluczowe: doctor's profession, liability in the health service, odpowiedzialność w służbie zdrowia, principles of professional ethics, zasady etyki zawodowej, zawód lekarza
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-25813] [data modyf: 16-11-2020 10:13]
[40] [1]
[5] Rola ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary w kotekście praw jednostki karanej / Agnieszka Kania, 2019. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne T. 17, nr 1, 99--105, ISSN: 1731-8297, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: judicial sentencing, just punishment, protection of the individual in criminal proceedings
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24704] [data modyf: 16-12-2019 14:41]
[20] [1]
[6] Conditions for lawfulness of abortion / Agnieszka Kania, 2018. Ius Novum, nr 3, 32--52, ISSN: 1897-5577, , eISSN: 2545-0271, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: conditions for lawfulness of abortion, opinia publiczna a aborcja, przerywanie ciąży, public opinion vs abortion, termination of pregnancy, warunki legalności przerywania ciąży
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.26399/iusnovum.v12.3.2018.22/a.kania
[AWCZ-24680] [data modyf: 10-12-2019 13:10]
[11] [1]
[7] General directives of judicial sentencing. Remarks in the context of the Polish Criminal Code / Agnieszka Kania, 2018. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) T. 47, No. 3839, 11--23, ISSN: 2084-5065, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: judicial sentencing, judicial sentencing guidelines, sentencing principles
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.19195/2084-5065.47.2
[AWCZ-24681] [data modyf: 10-12-2019 13:32]
[8] [1]
[8] Humanitaryzm prawa karnego / Agnieszka Kania, 2018. Naučnye Vyzovi : Social'no-Gumanitarnye Vyzovy 2018 (Seria: Naukovi Vikliki), No. 11, 91--101 bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24683] [data modyf: 10-12-2019 14:28]
[5] [1]
[9] "Mój dom moją twierdzą"*. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k. / Agnieszka Kania, 2018. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) T. 48, No. 3848, 13--30, ISSN: 2084-5065, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: domestic trespass, necessary self-defence, the limits of necessary self-defence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.19195/2084-5065.48.2
[AWCZ-24678] [data modyf: 10-12-2019 11:54]
[8] [1]
[10] Prawnokarny zakaz wstępu na imprezę masową / Agnieszka Kania, 2018. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, nr 1, 97--113, ISSN: 1689-8052, , eISSN: 2451-0807, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Law on Safety at Mass Events, art. 41b k.k., article 41b of the Penal Code, ban on participation at mass events, penal measures, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, zakaz wstępu na imprezy masowe, środki karne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-24702] [data modyf: 13-12-2019 18:02]
[7] [1]
[11] Rozważania na tle artykułu 116 k.k. / Agnieszka Kania, 2018. Palestra : Pismo Adwokatury Polskiej, nr 7-8, 98--106, ISSN: 0031-0344, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-24879] [data modyf: 27-01-2020 18:07]
[8] [1]
[12] Ustawowe znamiona przestępstwa sprowadzenia katastrofy (art. 174 k.k.) oraz bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) w świetle poglądów orzecznictwa sądowego / Agnieszka Kania, 2018. Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, nr 3, 23--45, ISSN: 1505-3520, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air traffic diseaster, katastrofa w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym, mienie w wielkich rozmiarach, plurality of persons, property of large size, road traffic diseaster, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, water traffic diseaster, wielość osób
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24875] [data modyf: 27-01-2020 14:40]
[3] [1]
[13] Wybrane problemy z zakresu ogólnoprewencyjnego oddziaływania kary / Agnieszka Kania, 2018. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, nr 1, 113--125, ISSN: 2657-926X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dyrektywa prewencji ogólnej, forming the legal awareness of the society, judicial sentencing, kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, sądowy wymiar kary, the general prevention directive
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24928] [data modyf: 11-02-2020 12:53]
[5] [1]
[14] Z problematyki retrybutywnej oraz utylitarnej sprawiedliwości karania / Agnieszka Kania, 2018. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. 80, z. 2, 89--100, ISSN: 0035-9629, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-24877] [data modyf: 27-01-2020 17:32]
[11] [1]
[15] Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171) / Agnieszka Kania, 2017. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) T. 46, No. 3808, 55--69, ISSN: 2084-5065, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: judicial sentencing, purpose(s) of punishment, release on licence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.19195/2084-5065.46.5
[AWCZ-24679] [data modyf: 10-12-2019 13:01]
[8] [1]
[16] Klauzula "odpowiedniego" stosowania ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary przy orzekaniu środków karnych - uwagi na tle regulacji art. 56 k.k. / Agnieszka Kania, 2017. Przegląd Sądowy, nr 10, 67--78, ISSN: 0867-7255, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: judicial sentencing, klauzula "odpowiedniego" stosowania, penal measures, sądowy wymiar kary, the clause of "appropriate" application, środki karne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-25782] [data modyf: 04-11-2020 11:19]
[11] [1]
[17] Postulat szybkości postępowania karnego a ograniczenie jego formalizmu / Agnieszka Kania, 2017. Prokuratura i Prawo, nr 6, 16--35, ISSN: 1233-2577, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-24699] [data modyf: 13-12-2019 17:37]
[6] [1]
[18] Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów : Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 2 / Agnieszka Kania, 2017. Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, nr 2, 39--52, ISSN: 1505-3520, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: a failure to comply with disqualification from driving, disqualification from driving, judicial sentencing, nierespektowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, sądowy wymiar kary, zakaz prowadzenia pojazdów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24701] [data modyf: 13-12-2019 17:52]
[3] [1]
[19] Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów : Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 1 / Agnieszka Kania, 2017. Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, nr 1, 5--21, ISSN: 1505-3520, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: a failure to comply with disqualification from driving, disqualification from driving, motor vehicle, nierespektowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, pojazd mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-24700] [data modyf: 13-12-2019 17:47]
[3] [1]
[20] Rozwój nowych technologii a kryminalizacja oszustwa komputerowego / Agnieszka Kania, 2017. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1, 76--88, ISSN: 0137-7272 , bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24698] [data modyf: 13-12-2019 17:31]
[5] [1]
[21] Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie jako przykład lex imperfecta? / Agnieszka Kania, 2017. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne T. 15, nr 1, 49--63, ISSN: 1731-8297, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: civic duty to report an offence, lex imperfecta, norms without sanctions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-24705] [data modyf: 16-12-2019 15:07]
[8] [1]
[22] The victim as a forgotten figure in the justice system - a few remarks in the light of past forms of punishment / Agnieszka Kania, 2017. Review of Comparative Law Vol. 31, 33--44, ISSN: 0860-8156, bibliogr.
Słowa kluczowe: consensual methods of resolving conflicts, evolution of forms of punishment, victim
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24706] [data modyf: 16-12-2019 16:05]
[5] [1]
[23] Wybrane problemy z zakresu stosowania środków karnych - cele penalne w poglądach doktryny i orzecznictwa / Agnieszka Kania, 2017. Państwo Prawne, nr 1, 152--166, ISSN: 2083-4330, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-24876] [data modyf: 27-01-2020 14:57]
[4] [1]
[24] Znaczenie naprawienia szkody oraz pojednania pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą w procesie sądowego wymiaru kary. Uwagi na tle wybranych regulacji karnomaterialnych / Agnieszka Kania, 2017. ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 2, 65--76, ISSN: 1898-942X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24878] [data modyf: 27-01-2020 17:43]
[5] [1]
[25] Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich / Agnieszka Kania, 2016. Studia Prawnicze KUL, nr 3 (67), 71--96, ISSN: 1897-7146, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22986] [data modyf: 13-08-2018 15:03]
[26] Dyrektywa pozytywnej prewencji ogólnej - wybrane problemy. Uwagi na tle kodeksu karnego / Agnieszka Kania, 2016. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) T. 39, No. 3737, 55--71, ISSN: 2084-5065,
Słowa kluczowe: forming the legal awareness of the society, judicial sentencing, the general prevention directive
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.19195/2084-5065.39.4
[AWCZ-22995] [data modyf: 17-08-2018 11:37]
[27] Judicial sentencing of minor and juvenile offenders. Remarks in the context of the Polish Criminal Code / Agnieszka Kania, 2016. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) T. 42, No. 3768, 41--51, ISSN: 2084-5065, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: judicial sentencing, rehabilitating the offender, sentencing minors or juveniles
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.19195/2084-5065.42.4
[AWCZ-22997] [data modyf: 17-08-2018 11:52]
[28] Kodeksowe uwarunkowania sądowego wymiaru kary - próba klasyfikacji. Część I / Agnieszka Kania, 2016. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 2, 60--74, ISSN: 0137-7272 , bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20667] [data modyf: 06-12-2016 11:56]
[29] Kodeksowe uwarunkowania sądowego wymiaru kary - próba klasyfikacji. Część II / Agnieszka Kania, 2016. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 2, 75--91, ISSN: 0137-7272 , bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20668] [data modyf: 06-12-2016 11:57]
[30] Konsensualizm prawnokarny jako alternatywna propozycja reakcji na fakt popełnionego przestępstwa. Wybrane problemy / Agnieszka Kania, 2016. Ius et Administratio, nr 3, 96--110, ISSN: 1732-7318, , eISSN: 2300-4797, summ.
Słowa kluczowe: prywatyzacja prawa karnego, consensual discontinuation of proceedings, obowiązek naprawienia szkody, privatisation of criminal law, remedying damage, umorzenie konsensualne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21250] [data modyf: 07-04-2017 09:32]
[31] Motywacyjno-wychowawcza funkcja ustnych uzasadnień wyroków sądowych w sprawach karnych / Agnieszka Kania, 2016. Prokuratura Krajowa, nr 11, 97--110, ISSN: 1233-2577,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20701] [data modyf: 16-12-2016 11:16]
[32] Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia / Agnieszka Kania, 2016. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) T. 41, No. 3782, 117--135, ISSN: 2084-5065, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: directives of the sentencing for infractions, infraction, judicial sentencing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.19195/2084-5065.41.7
[AWCZ-22996] [data modyf: 17-08-2018 11:46]
[33] Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy / Agnieszka Kania, 2016. Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 91, 21--43, ISSN: 1230-4433,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21251] [data modyf: 07-04-2017 09:41]
[34] Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część I / Agnieszka Kania, 2016. Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji Vol. 17, iss. 3, 33--34, ISSN: 1640-9280, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Act on the Police, disciplinary offence, disciplinary penalty, dyscyplina zawodowa, etyka zawodowa policjantów, kara dyscyplinarna, professional discipline, professional ethics of police officers, przewinienie dyscyplinarne, ustawa o Policji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22982] [data modyf: 13-08-2018 14:57]
[35] Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część II / Agnieszka Kania, 2016. Policja : Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji Vol. 17, iss. 4, 29--32, ISSN: 1640-9280, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Act on the Police, breach of professional discipline, disciplinary offence, disciplinary penalty, disciplinary proceedings, kara dyscyplinarna, naruszenie dyscypliny służbowej, postępowanie dyscyplinarne, przewinienie dyscyplinarne, ustawa o Policji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22985] [data modyf: 13-08-2018 14:56]
[36] Rola celów wychowawczych w procesie wymiaru kary młodocianym sprawcom przestępstw (art. 54 § 1 K.K.). Uwagi na tle poglądów orzecznictwa / Agnieszka Kania, 2016. Ius Novum, nr 1, 24--40, ISSN: 1897-5577, , eISSN: 2545-0271, summ.
Słowa kluczowe: cele wychowawcze, educational objectives, juvenile, młodociany, prewencja szczególna, special preventive measures, type of sentence, wymiar kary
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20286] [data modyf: 03-08-2016 14:22]
[37] Wybrane problemy stosowania środków karnych - uwagi na tle poglądów doktryny i orzecznictwa / Agnieszka Kania, 2016. Państwo Prawne, nr 1, 178--191, ISSN: 2083-4330, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22984] [data modyf: 13-08-2018 14:49]
[38] Z problematyki ustawowych wskazań wymiaru kary dyscyplinarnej wobec policjantów. Rozważania na tle poglądów prezentowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych / Agnieszka Kania, 2016. Przegląd Policyjny, nr 4, 13--27, ISSN: 0867-5708, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Act on the Police, directives and circumstances affecting the type of a disciplinary response, disciplinary liability of the police, disciplinary penalty, dyrektywy oraz okoliczności wpływające na wymiar kary, kara dyscyplinarna, odpowiedzialność dyscyplinarna w policji, principles, ustawa o Policji, zasady
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22983] [data modyf: 13-08-2018 14:36]
[39] Prawnokarna regulacja zawiadomienia sądu rodzinnego w trybie art. 43c k.k. - uwagi "de lege lata" oraz "de lege ferenda". Część I / Agnieszka Kania, 2015. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3, 76--88, ISSN: 0137-7272 , summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20287] [data modyf: 03-08-2016 14:29]
[40] Prawnokarna regulacja zawiadomienia sądu rodzinnego w trybie art. 43c k.k. - uwagi de lege lata oraz de lege ferenda. Część II / Agnieszka Kania, 2015. Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 4, 126--139, ISSN: 0137-7272 , summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20285] [data modyf: 03-08-2016 13:47]
[41] Rola stopnia zawinienia przy wymiarze kary dyscyplinarnej wobec policjantów / Agnieszka Kania, 2015. Przegląd Policyjny, nr 4, 137--149, ISSN: 0867-5708,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20289] [data modyf: 04-08-2016 13:14]
[42] Wybrane problemy konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej / Agnieszka Kania, 2015. Studia Prawa Publicznego, nr 3 (11), 59--80, ISSN: 2300-3936, summ.
Słowa kluczowe: diyision of authorities, judicial independence, jurisdiction, the judiciary
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.14746/spp.2015.3.11.3
[AWCZ-20284] [data modyf: 03-08-2016 13:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego / Agnieszka Kania // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo .- 2016, No. 320, s. 41--56, ISSN: 0524-4544, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10498] [data modyf: 07-04-2017 10:07]
[2] The directive for general prevention in empirical approach. Author's research / Agnieszka Kania // W: Przegląd Prawa i Administracji - (Acta Universitatis Wratislaviensis) .- 2016, No. 105, s. 55--76, ISSN: 0137-1134,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.19195/0137-1134.105.4
[AWI-10499] [data modyf: 07-04-2017 13:29]
[3] About basic terms regarding judicial sentences. Remarks in the context of the Polish Penal Code / Agnieszka Kania // W: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3719) .- 2015, T. 38, s. 27--36, ISSN: 2084-5065, summ.
Słowa kluczowe: judical sentencing, penal reaction, sentencing guidelines, sentencing principles,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10444] [data modyf: 15-12-2016 11:52]
[4] Kilka uwag o prawnokarnej polityce legislacyjnej / Agnieszka Kania // W: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3670) .- 2015, T. 35, s. 143--154, ISSN: 2084-5065,
Słowa kluczowe: criminalization, judicial sentencing, penal policy, rational legislator,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10397] [data modyf: 03-08-2016 13:40]
[5] Rzeczywisty oraz medialny obraz punitywności opinii społecznej / Agnieszka Kania // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni - (Prawo ; 5) .- 2015, z. 21, s. 36--58, ISSN: 1428-7889, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: kryminalizacja, media a przestępczość, populizm penalny, wymiar kary, środki masowego przekazu a przestępczość,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10218] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[6] Z problematyki umorzenia konsensualnego / Agnieszka Kania // W: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3709) .- 2015, T. 37, s. 105--121, ISSN: 2084-5065, summ.
Słowa kluczowe: follow-up agreement, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, victim's applications,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10445] [data modyf: 15-12-2016 12:02]
[7] Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy / Agnieszka Kania // W: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3510) .- 2013, T. 29, s. 31--44, ISSN: 2084-5065, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10217] [data modyf: 31-08-2015 10:02]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski