System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Mysiak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kodeks cywilny. Komentarz, 2020. Katarzyna Bagan-Karluta, Michał Barański, Jerzy Bieluk, Michał Chajda, Iwona Długoszewska-Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Katarzyna Jasińska, Piotr Kapusta, Anna Konert, Aneta Kowalczyk, Grzegorz Kozieł, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Anna Machnikowska, Mateusz Mądel, Piotr Mysiak, Przemysław Polański, Justyna Regan (Balcarczyk), Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Szymon Solarski, Tomasz Szanciło, Jakub J. Szczerbowski, Kamil Szpyt, Marek Świerczyński, Renata Świrgoń-Skok, Wiktor Trybka, Roman Uliasz, Weronika Wenda, Grzegorz Wolak, Rafał Wrzecionek, Konrad Zacharzewski, Mariusz Załucki ; red. M. Załucki., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck XXVII, 2109 s. , ISBN: 9788381987462,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15444] [data modyf: 31-07-2020 13:03]
[8,5] [0,09]
[2] Kodeks cywilny : komentarz, 2019. Katarzyna Bagan-Karluta, Michał Barański, Jerzy Bieluk, Michał Chajda, Iwona Długoszewska-Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Katarzyna Jasińska, Piotr Kapusta, Anna Konert, Aneta Kowalczyk, Grzegorz Kozieł, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Anna Machnikowska, Mateusz Mądel, Piotr Mysiak, Przemysław Polański, Justyna Regan (Balcarczyk), Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Szymon Solarski, Tomasz Szanciło, Jakub J. Szczerbowski, Kamil Szpyt, Marek Świerczyński, Renata Świrgoń-Skok, Wiktor Trybka, Roman Uliasz, Weronika Wenda, Grzegorz Wolak, Rafał Wrzecionek, Konrad Zacharzewski, Mariusz Załucki ; red. M. Załucki., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 2202 s. (Komentarze Kompaktowe), ISBN: 9788381281812,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14865] [data modyf: 30-05-2019 18:05]
[9,67] [0,1]
[3] Postępowanie wieczystoksięgowe : stan prawny na 1 marca 2012 roku, 2012. Piotr Mysiak(*) Wyd. 2 uzup., Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o. 360 s. (Monografie), ISBN: 9788378062592, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12674] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[4] Postępowanie wieczystoksięgowe, 2010. Piotr Mysiak(*) Wyd. 1, Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o. 357 s. (Monografie), ISBN: 9788376205151, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12673] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[5] Immobilien, Grundeigentum und Sicherheiten in Polen, 2009. Marek Bajcer, Krzysztof Czerkas, Aleksandra Gregorowicz, Grażyna Kołodziejska, Paweł Kuglarz, Małgorzata Łosiak-Szewczyk, Izabela Makowska, Piotr Mysiak(*), Sławomir Pawlak, Aleksandra Widziewicz ; red. A. Drewicz-Tułodziecka., Berlin : Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V. 585 s. (Schriftenreihe des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken 42), ISBN: 9783981278415, bibliogr. tab.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12677] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[6] Nieruchomość jako przedmiot obrotu i zabezpieczenia w Polsce : praktyczne aspekty stosowania prawa przy finansowaniu hipotecznym, 2008. Marek Bajcer, Krzysztof Czerkas, Aleksandra Gregorowicz, Grażyna Kołodziejska, Paweł Kuglarz, Małgorzata Łosiak-Szewczyk, Izabela Makowska, Piotr Mysiak(*), Sławomir Pawlak, Aleksandra Widziewicz ; red. A. Drewicz-Tułodziecka., Warszawa : Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 547 s. (Zeszyt Hipoteczny 27) bibliogr. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12676] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ograniczenia kognicji sądu wieczystoksięgowego w kontekście art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Piotr Mysiak
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 610--619, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19432] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[2] Zasada wpisu uprzedniego w postępowaniu wieczystoksięgowym, Piotr Mysiak
// W: Elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego : komentarz praktyczny : akty wykonawcze, 2016. / red. A. Marciniak, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Prawo Sądowe), s. 160--365, ISBN: 9788325587871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18081] [data modyf: 04-08-2016 14:15]
[3] On a new quality of legal education in Poland, Piotr Mysiak
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra, 2015. / ed. R. Arnold, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 7), s. 33--40, ISBN: 9783868451276
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17186] [data modyf: 02-10-2015 10:28]
[4] O racjonalnym egzaminowaniu, Piotr Mysiak(*)
// W: Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy : o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników, 2013. / red. J. Mazurkiewicz, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 22), s. 83--87, ISBN: 9788361370499
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16961] [data modyf: 11-09-2015 18:23]
[5] Prawa osobiste i roszczenia ujawniane w księdze wieczystej, Piotr Mysiak(*)
// W: Księga dla naszych kolegów : prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, 2013. / red. J. Mazurkiewicz, Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 36), s. 360--371, ISBN: 9788361370536
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16960] [data modyf: 11-09-2015 18:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Conducting other people's affairs without a power of attorney in a pandemic: Poland and Ukraine / Piotr Mysiak, Volodymyr Zubar, Dmytro Pestruiev, 2019. Ius Humani : Revista de Derecho Vol. 9 (II), 87--110, ISSN: 1390-440X, , eISSN: 1390-7794, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Conducting Other People's Affairs without a Power of Attorney, Coronavirus, Dirección de asuntos de terceros sin poder notarial, Legal Altruism, Negotiorum Gestio, Quarantine, altruismo legal, cuarentena
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.31207/ih.v9i2.245
[AWCZ-25584] [data modyf: 31-08-2020 11:42]
[6,67] [0,33]
[2] Land register functions. Issues concerning possible future common regulations in the scope of land registering systems / Piotr Mysiak, 2015. DPJZ : Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift Jg 8, Nr 1, 48--54, ISSN: 1615-9063, rys. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19105] [data modyf: 24-08-2015 13:22]
[3] O nowej jakości w kształceniu prawników / Piotr Mysiak, 2015. Studia Prawa Publicznego, nr 1 (9), 205--213, ISSN: 2300-3936, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.14746/spp.2015.1.9.9
[AWCZ-19731] [data modyf: 21-01-2016 11:46]
[4] Konstytucyjne aspekty ksiąg wieczystych / Bogusław Banaszak, Piotr Mysiak, 2014. Monitor Prawniczy, nr 23, 1238--1245, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19106] [data modyf: 04-08-2016 10:49]
[5] Wniosek o wpis w księdze wieczystej / Piotr Mysiak(*), 2008. Rejent R. 18, nr 7-8, 73--98, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19282] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[6] Zainicjowanie postępowania wieczystoksięgowego w kontekście bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami / Piotr Mysiak(*), 2008. Rejent R. 18, nr 1, 117--140, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19283] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[7] Podmioty postępowania wieczystoksięgowego / Piotr Mysiak(*), 2007. Rejent R. 17, nr 4, 44--72, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19290] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[8] Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji "Ustanowienie i realizacja zabezpieczenia hipotecznego - z punktu widzenia sądów, komorników, wierzycieli bankowych oraz innych podmiotów aktywnych na rynku" / Piotr Mysiak(*), 2007. Rejent R. 17, nr 5, 152--158, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19289] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[9] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2003 r. IV CK 114/02 / Piotr Mysiak(*), 2006. Rejent R. 16, nr 10, 170--177, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19291] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[10] Podstawa wpisu do księgi wieczystej / Piotr Mysiak(*), 2006. Rejent R. 16, nr 7-8, 157--176, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19288] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[11] Stan prawny ujawniony w księgach wieczystych / Piotr Mysiak(*), 2006. Rejent R. 16, nr 4, 96--117, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19287] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[12] V Ogólnopolska Konferencja "Księgi wieczyste w sądach gwarantem bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Dorobek judykatury i piśmiennictwa w konfrontacji z praktyką sądową i bankową" / Piotr Mysiak(*), 2006. Rejent R. 16, nr 1, 179--184, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19292] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[13] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2003 r. III CZP 70/03 / Piotr Mysiak(*), 2005. Rejent R. 15, nr 3, 174--179, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19284] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[14] Elektroniczna księga wieczysta - dążenie do nowej jakości w obrocie / Piotr Mysiak(*), 2004. Monitor Prawniczy, nr 15, 702--705
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19295] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[15] O pojęciu nieruchomości gruntowej / Piotr Mysiak(*), 2004. Rejent R. 14, nr 8, 130--142, ISSN: 1230-669X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19286] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[16] Istnienie dwóch lub więcej ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości a ochrona praw w nich ujawnionych / Piotr Mysiak(*), 2002. Monitor Prawniczy, nr 14, 649--651
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19294] [data modyf: 19-10-2016 12:24]
[17] Pojęcie złej wiary w odniesieniu do instytucji rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych / Piotr Mysiak(*), 2002. Rejent R. 12, nr 9, 79--87, ISSN: 1230-669X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-19285] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Vizit civilistiv NU "OUA" do Zelenoi Guri / Piotr Mysiak // W: Časopis Civilistiki : Naukovo-Praktičnij Žurnal .- 2018, Vol. 28, s. 127
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10691] [data modyf: 04-09-2018 11:53]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Elektroniczna księga wieczysta - nowa jakość w obrocie? Wpływ informatyzacji ksiąg wieczystych na ich funkcje spełniane w obrocie nieruchomościami, 2006. Piotr Mysiak // W: Systemy informatyczne w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym i pierwotnym : II konferencja z cyklu informatyka korporacyjna. Warszawa, Polska [Warszawa] : [B. w.], 2006, s. 79--85
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21831] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dobro pojemne jak krzywda : prawna ochrona dziecka : deklaracje a rzeczywistość / (Red.) Jacek Mazurkiewicz, Piotr Mysiak .- Wrocław : Jacek Mazurkiewicz, 2017, 292 s. .- ISBN: 9788394448745
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5605] [data modyf: 05-07-2017 12:32]
[2] Nasciturus pro iam nato habetur : o ochronę dziecka poczętego i jego matki / (Red.) Jacek Mazurkiewicz(*), Piotr Mysiak .- Wrocław : Jacek Mazurkiewicz, 2017, 327 s. .- ISBN: 9788394448738
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5604] [data modyf: 05-06-2019 13:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski