System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewaryst Kowalczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 45 pozycji bibliograficznych
31 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Cz. 1, 2017. Ewaryst Kowalczyk, Wrocław : Presscom 313 s. (Przetargi Publiczne : Biblioteka), ISBN: 9788365611062,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13599] [data modyf: 05-06-2019 13:46]
[20] [1]
[2] Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Cz. 2 : wzory regulaminów, procedur i dokumentów, 2017. Ewaryst Kowalczyk, Wrocław : Presscom 227 s. , ISBN: 9788365611192, .- + CD-ROM
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-13600] [data modyf: 05-06-2019 13:46]
[20] [1]
[3] Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce. Cz. 1, 2014. Ewaryst Kowalczyk, Wrocław : Presscom 252 s. (Przetargi Publiczne : Biblioteka), ISBN: 9788362723973,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13604] [data modyf: 17-02-2017 09:21]
[4] Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce. Cz. 2 - wzory regulaminów, procedur i dokumentów, 2014. Ewaryst Kowalczyk, Wrocław : Presscom 223 s. (Przetargi Publiczne : Biblioteka), ISBN: 9788362723980, .- + CD-ROM
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13603] [data modyf: 17-02-2017 10:07]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dotacja, Ewaryst Kowalczyk
// W: Leksykon zamówień publicznych, 2021. / red. nauk. W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szustakiewicz, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 73--74, ISBN: 9788382231922
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21932] [data modyf: 17-02-2021 09:58]
[2] Instytucja gospodarki budżetowej, Ewaryst Kowalczyk
// W: Leksykon zamówień publicznych, 2021. / red. nauk. W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szustakiewicz, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 107--109, ISBN: 9788382231922
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21933] [data modyf: 17-02-2021 09:58]
[3] Koncesja na roboty budowlane, Ewaryst Kowalczyk
// W: Leksykon zamówień publicznych, 2021. / red. nauk. W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szustakiewicz, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 129--131, ISBN: 9788382231922
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21934] [data modyf: 17-02-2021 09:58]
[4] Środki publiczne, Ewaryst Kowalczyk
// W: Leksykon zamówień publicznych, 2021. / red. nauk. W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szustakiewicz, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 352--354, ISBN: 9788382231922
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21935] [data modyf: 17-02-2021 09:58]
[5] Charakter prawny zasad gospodarowania środkami publicznymi, Ewaryst Kowalczyk
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego : problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, 2020. / red. A. Gorgol, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, s. 253--265, ISBN: 978838198597
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21495] [data modyf: 06-07-2020 14:54]
[20] [1]
[6] Delikt określenia kryteriów oceny ofert w sposób niezgodny z przepisami o zamówieniach publicznych, Ewaryst Kowalczyk
// W: Dyscyplina finansów publicznych : aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, 2020. / red. nauk. J. M. Salachna, K. Stelmaszczyk, A. Babczuk, Warszawa : Wolters Kluwer (Monografie), s. 271--283, ISBN: 9788381877411
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21919] [data modyf: 15-02-2021 14:02]
[20] [1]
[7] Klauzula dobrych obyczajów w zamówieniach publicznych, Ewaryst Kowalczyk
// W: Procedura zamówień publicznych, 2020. / red. nauk. M. Filipek . T. 2, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, s. 125--145, ISBN: 9788322793848
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21928] [data modyf: 15-02-2021 15:19]
[20] [1]
[8] Konstytucyjne podstawy obowiązku równego traktowania i zakazu dyskryminacji podmiotów ubiegających się o realizacje zadań finansowanych ze środków publicznych, Ewaryst Kowalczyk
// W: Finanse publiczne a konstytucja, 2020. / red. M. Bogucka-Felczak, Warszawa : Poltext Sp. z o.o. (Monografie Prawnicze), s. 427--439, ISBN: 9788381750523
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21929] [data modyf: 15-02-2021 15:35]
[20] [1]
[9] Proporcjonalność jako zasada postepowania udzielających zamówień publicznych w prawie europejskim i polskim, Ewaryst Kowalczyk
// W: Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym, 2019. / red. nauk. I. Kowalska, P. Możyłowski, T. Śmietanka, Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium", s. 121--132, ISBN: 9788366017450
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21155] [data modyf: 22-10-2019 13:18]
[20] [1]
[10] Węzłowe problemy nabywania w zamówieniach publicznych innych niż własność uprawnień do korzystania z rzeczy ruchomych, Ewaryst Kowalczyk
// W: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII Konferencja Naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn, 2019. / red. M. Lemonnier, H. Nowak, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 95--106, ISBN: 9788388686771
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21193] [data modyf: 29-10-2019 13:20]
[5] [1]
[11] Administracyjnoprawne aspekty realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych zadań publicznych finansowanych ze środków publicznych, Ewaryst Kowalczyk
// W: Prawo administracyjne dziś i jutro, 2018. / red. nauk. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa : Wolters Kluwer (Monografie), s. 631--638, ISBN: 9788381245814
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20247] [data modyf: 30-05-2019 17:59]
[20] [1]
[12] Art. 18-20 [Agencja wykonawcza; Zasady działania agencji wykonawczej; Zasady prowadzenia gospodarki finansowej (przez agencję wykonawczą)], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [dokument elektroniczny], 2018. / red. A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 7, s. 1--9
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20679] [data modyf: 30-05-2019 17:54]
[20] [1]
[13] Art. 29-32 [Fundusz celowy; Tworzenie państwowych i samorządowych osób prawnych: plan finansowy, Elementy planu finansowego; Sporządzanie planów finansowych], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [dokument elektroniczny], 2018. / red. A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 7, s. 1--9
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20680] [data modyf: 30-05-2019 17:54]
[20] [1]
[14] Art. 42-48 [Gromadzenie i przeznaczanie środków publicznych; Prawo realizacji zadań; Cele i wysokość wydatków; Zakaz tworzenia fundacji; Zaciąganie zobowiązań; Oferta wykonawcza zadania; Lokaty wolnych środków], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [dokument elektroniczny], 2018. / red. A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 7, s. 1--24
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20681] [data modyf: 30-05-2019 17:54]
[20] [1]
[15] Art. 53-54a [Odpowiedzialność kierownika; Główny księgowy; Ugoda w sprawie spornej należności], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [dokument elektroniczny], 2018. / red. A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 7, s. 1--12
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20682] [data modyf: 30-05-2019 17:54]
[20] [1]
[16] Art. 57a [Umorzenie należności], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [dokument elektroniczny], 2018. / red. A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 7, s. 1--3
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20683] [data modyf: 30-05-2019 17:54]
[20] [1]
[17] Art. 59a [Uchwała o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz [dokument elektroniczny], 2018. / red. A. Mikos-Sitek, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 7, s. 1--3
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20684] [data modyf: 30-05-2019 17:54]
[20] [1]
[18] O prawnej legitymacji podmiotów niepublicznych do wykonywania zadań publicznych (na przykładzie organizacji pozarządowych), Ewaryst Kowalczyk
// W: Organizacje pozarządowe na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, 2018. / red. nauk. P. Majer, M. Seroka, Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 259--269, ISBN: 9788365992161
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21084] [data modyf: 24-09-2019 12:15]
[20] [1]
[19] Partnerskie formy realizacji zadań publicznych (na przykładzie miast na prawach powiatu), Ewaryst Kowalczyk
// W: Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, 2018. / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji T. 4), s. 239--261, ISBN: 9788378423522
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20910] [data modyf: 23-05-2019 12:19]
[20] [1]
[20] Prywatyzacja realizacji zadań publicznych a publicyzacja realizacji zadań prywatnych - aspekty prawne współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, Ewaryst Kowalczyk
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 45--58, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21085] [data modyf: 24-09-2019 12:34]
[20] [1]
[21] Subjective Conditions of Liability for a Breach of Public Finance Discipline in the Activity of Local Government Healthcare Entities in Poland Legal Status Assessment and de lege ferenda Postulates, Ewaryst Kowalczyk
// W: The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy, 2018. / eds. P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, Brno : Masaryk University (Acta Universitatis Brunensis : Iuridica : Editio Scientia Vol. 636), s. 78--88, ISBN: 9788021090866    DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20670] [data modyf: 06-06-2019 15:58]
[5] [1]
[22] Zasada proporcjonalności przy zawieraniu umów przez administrację publiczną, Ewaryst Kowalczyk
// W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : stanowienie, wykładnia i stosowanie, 2018. / red. nauk. G. Kozieł, Lublin : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, s. 103--121, ISBN: 9788360617472
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20498] [data modyf: 06-06-2019 15:28]
[5] [1]
[23] Art. 8 - Art. 14 [Zasady tworzenia; Podmioty sektora finansów publicznych; Zastosowania zasad gospodarki finansowej; Istota jednostki budżetowej; Dochody instytucji oświatowych; Tworzenie, likwidacja, przekształcanie jednostek budżetowych], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz : [dokument elektroniczny], 2017. / red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 6, s. 1--17, ISBN: 9788325596026
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19743] [data modyf: 28-05-2019 18:08]
[20] [1]
[24] Koncesje na roboty budowlane lub usługi - uwagi o transpozycji dyrektywy koncesyjnej do polskiego porządku prawnego, Ewaryst Kowalczyk
// W: Prawno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego w Polsce : bariery, wyzwania i perspektywy, 2017. / red. nauk. Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, Stanisław Wrzosek, Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium", s. 73--83, ISBN: 9788362805433
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19263] [data modyf: 24-05-2019 11:51]
[20] [1]
[25] Obowiązki i uprawnienia podmiotów administracji w zamówieniach publicznych w zakresie ochrony środowiska w świetle dyrektywy 2014/24/WE, Ewaryst Kowalczyk
// W: Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, 2017. / red. nauk. Małgorzata Stahl, Piotr Korzeniowski, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa : Wolters Kluwer (Monografie), s. 45--57, ISBN: 9788380926240
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19264] [data modyf: 24-05-2019 11:53]
[20] [1]
[26] Summum ius summa iniuria. Uwagi o nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Ewaryst Kowalczyk
// W: Modernizacja zamówień publicznych. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku, 2017. / red. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk, Warszawa : Ius Publicum, s. 79--91, ISBN: 9788394676612
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19746] [data modyf: 05-06-2019 13:05]
[5] [1]
[27] The Principle of Subsidiarity in the Doctrine of the Public Finance Law - the Casual Approach, Ewaryst Kowalczyk
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, 2017. / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 5), s. 165--173, ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19275] [data modyf: 31-05-2019 13:05]
[20] [1]
[28] w Art. 138-art. 145 [Założenia projektu budżetu i nota budżetowa; Postępowanie Ministra Finansów z projektem ustawy budżetowej; Rezerwy budżetowe; Uchwalenie projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów; Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz : [dokument elektroniczny], 2017. / red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- wyd. 6, s. 1--17, ISBN: 9788325596026
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19744] [data modyf: 28-05-2019 18:08]
[20] [1]
[29] Art. 138-art. 145 [Założenia projektu budżetu i nota budżetowa; Postępowanie Ministra Finansów z projektem ustawy budżetowej; Rezerwy budżetowe; Uchwalenie projektu ustawy budżetowej przez Radę Ministrów; Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej] [...], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz : [dokument elektroniczny], 2016. / red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- Wyd. 2, s. 1--17, ISBN: 9788325596026
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18782] [data modyf: 17-02-2017 10:39]
[30] Art. 9 - Art. 13 [Zasady tworzenia; Podmioty sektora finansów publicznych; Zastosowania zasad gospodarki finansowej; Istota jednostki budżetowej; Dochody instytucji oświatowych; Tworzenie, likwidacja, przekształcanie jednostek budżetowych] [...], Ewaryst Kowalczyk
// W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz : [dokument elektroniczny], 2016. / red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck .- Wyd. 2, s. 1--17, ISBN: 9788325596026
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18781] [data modyf: 17-02-2017 11:10]
[31] Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organizacjach pozarządowych - wybrane aspekty prawne, Ewaryst Kowalczyk
// W: Organizacje pozarządowe a samorząd - 25 lat doświadczeń, 2016. / red. nauk. U. Szymańska, P. Majer, M. Falej, Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 149--159, ISBN: 9788362383801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18780] [data modyf: 17-02-2017 10:28]
[32] Pojęcie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego - aspekty prawne, Ewaryst Kowalczyk
// W: Prawo i administracja dla regionu : zagadnienia prawnofinansowe, 2016. / red. J. M. Salachna, K. Stelmaszczyk, P. Borszowski . nr 4, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 95--102, ISBN: 9788363839444
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18773] [data modyf: 16-02-2017 14:30]
[33] Sytuacja prawna przedsiębiorcy na tle zmian w prawie zamówień publicznych, Ewaryst Kowalczyk
// W: Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej, 2016. / red. nauk. J. Mojak, A. Żywicka, Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (Monografie Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie), s. 131--141, ISBN: 9788364527296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18777] [data modyf: 17-02-2017 10:06]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] P. Nowicki, Aksjologia prawa zamówień publicznych. Pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją, Toruń 2019 / Ewaryst Kowalczyk, 2019. Studia Iuridica Toruniensia, nr 2, 273--283, ISSN: 1689-5258, , eISSN: 2391-7873,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20; artykuł recenzyjny)
[AWCZ-26192] [data modyf: 26-02-2021 14:25]
[40] [1]
[2] Rozeznanie rynku jako element analizy potrzeb i wymagań zamawiającego / Ewaryst Kowalczyk, 2019. Zamówienia publiczne. Doradca, 1--1, ISSN: 1428-3530,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24739] [data modyf: 30-12-2019 11:20]
[5] [1]
[3] Prawne aspekty realizacji zadań Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako jednostki sektora finasów publicznych / Ewaryst Kowalczyk, 2018. Optimum. Economic Studies, nr 3, 101--114, ISSN: 1506-7637, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aspekty prawne, civil society, jednostka sektora finansów publicznych, legal aspects, społeczeństwo obywatelskie, unit of the public finance sector
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.09
[AWCZ-23614] [data modyf: 01-02-2019 12:29]
[10] [1]
[4] Social clauses in public procurement as a premise to optimise financing of the tasks of government units / Ewaryst Kowalczyk, 2017. Central European Review of Economics & Finance Vol. 19, no. 3, 31--42, ISSN: 2082-8500, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: government units, optimise financing, public procurement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21636] [data modyf: 01-09-2017 14:04]
[7] [1]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawnicze) / Iwona Lubimow-Burzyńska, Ewaryst Kowalczyk // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2014, z. 39, s. 355--365, ISSN: 1898-5084, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, non-governmental organizations, organizacje pozarządowe, social economy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9995] [data modyf: 24-08-2015 15:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Efektywność wydatków publicznych w ujęciu ekonomicznym i prawnym, 2014. Iwona Lubimow-Burzyńska, Ewaryst Kowalczyk // W: Právní ROZPRAVY 2014 : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd : právo, věda, praxe. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, R. IV, s. 482--491, ISBN: 9788087952023
Słowa kluczowe: efektywność, ganges, legal regulations, mierniki, public spending, regulacje prawne, the efficiency, wydatki publiczne

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21241] [data modyf: 30-07-2018 12:30]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / (Red.) Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 300 s. .- ISBN: 9788378422893
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5615] [data modyf: 03-06-2019 11:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski