System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Elżbieta Gazdecka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gry Joanny Chmielewskiej, Elżbieta Gazdecka
// W: Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki, 2018. / red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan . Tom 11, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 113--120, ISBN: 9788378423584
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21045] [data modyf: 11-09-2019 11:05]
[2] O możliwościach zastosowania gier planszowych przez nauczycieli różnych specjalności w procesie dydaktycznym, Elżbieta Gazdecka
// W: Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś), 2018. / red. nauk. Małgorzata Kabat, Ewa Pasteniak-Kobyłecka, Zielona Góra - Poznań : Uniwersytet Zielonogorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 211--220, ISBN: 9788394571498
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20239] [data modyf: 29-05-2019 12:25]
[3] Jak i dlaczego badać współczesną powieść kryminalną?, Elżbieta Gazdecka
// W: Kryminał. Okna na świat, 2017. / red. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. IX), s. 135--141, ISBN: 9788378423034
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20010] [data modyf: 03-06-2019 11:42]
[4] Wizyta w Irlandii. Między prawdą historyczną a fikcją literacką , Elżbieta Gazdecka , Dorota Kulczycka
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I, 2017. / pod red. Emanueli Bednarczyk-Stefaniak i Anastazji Seul . t. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonoórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 177--192, ISBN: 9788378422884
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19336] [data modyf: 03-06-2019 11:25]
[5] Czy Joanna Chmielewska pisała kryminały?, Elżbieta Gazdecka
// W: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, 2016. / red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 5), s. 279--286, ISBN: 9788378422303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18221] [data modyf: 11-10-2016 08:44]
[6] Ocenianie kształtujące jako nowa koncepcja nauczania i uczenia się, Ewa Robak, Elżbieta Gazdecka
// W: (Nie)codziennośc wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, 2016. / pod red. Ewy Kobyłeckiej, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--59, ISBN: 978839451412
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18840] [data modyf: 10-03-2017 11:08]
[7] "Kryminał z przymrużeniem oka" - o komizmie i ironii w powieściach Joanny Chmielewskiej, Elżbieta Gazdecka
// W: Humory w literaturze, 2015. / red. Grzegorz Gołąb, Magdalena Żmudziak, Lublin : Polihymnia, s. 117--129, ISBN: 9788378473435
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17966] [data modyf: 15-06-2016 12:06]
[8] Pociągi Joanny Chmielewskiej, Elżbieta Gazdecka
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, 2015. / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 95--102, ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17737] [data modyf: 07-04-2016 10:51]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wartości wychowawcze prozy dla młodzieży Joanny Chmielewskiej / Elżbieta Gazdecka , 2018. Dydaktyka Literatury i Konteksty XXXVII, 123--130, ISSN: 2084-3372,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23653] [data modyf: 07-02-2019 14:17]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O kryminale społecznym - na podstawie powieści Darii Doncowej / Elżbieta Gazdecka // W: Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2015, XXXIV, s. 109--114, ISSN: 2084-3372, bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10374] [data modyf: 15-06-2016 08:40]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Historia czy literatura? o wspomnieniach Kresowian z lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku, 2013. Elżbieta Gazdecka // W: Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, s. 267--275, ISBN: 9788360218440
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21694] [data modyf: 05-08-2015 10:02]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kryminał. Okna na świat / (Red.) Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielona Góra, 2017 .- ISBN: 9788378423034
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5710] [data modyf: 31-05-2019 11:47]
[2] Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 5) / (Red.) Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422303
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5496] [data modyf: 11-10-2016 08:31]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Na własne podobieństwo / / Janusz Koniusz .- Zielona Góra : Pro Libris , 2014 (Rec.) .- Pochwała słowa. O poezji Janusza Koniusza / Elżbieta Gazdecka // Pro Libris .- 2014, nr 1-4, s. 99--100
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski