System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Alena Kononowicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Examples of modernization of historical housing estates in the outskirts of Wrocław - opportunities and threats / Alena Kononowicz, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 77--83, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Wrocław, historical housing estates, modernisation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_10
[AWCZ-22573] [data modyf: 26-09-2018 12:02]
[6] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Przykłady modernizacji historycznych osiedli na obrzeżach Wrocławia - szanse i zagrożenia, 2018. Alena Kononowicz // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 61, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22964] [data modyf: 29-03-2018 16:19]
[0] [0]
[2] Revitalization of Miedzianka the former mining settlement area in Lower Silesia, 2018. Alena Kononowicz, Max Herka // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, s. 315--322, ISBN: 9786197408607
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgemsocial2018/5.2   (pkt: 0)
[KONF-23277] [data modyf: 15-11-2018 12:46]
[0] [0]
[3] Workers' colonies in the outskirts of Wrocław (former Breslau) in the late 19th and beginning of the 20th century, 2018. Wanda Kononowicz, Alena Kononowicz // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Vienna, Austria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, s. 505--511, ISBN: 9786197408331
Słowa kluczowe: 20th century, Wrocław, the late 19th century, workers' colonies

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22986] [data modyf: 15-11-2018 12:39]
[0] [0]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski