System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Patryk Krupa
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bezpieczeństwo pracy w aspekcie wieku pracowników produkcyjnych, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej, 2018. / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, s. 209--222, ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20593] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[2] Oświetlenie stanowiska pracy - wymagania normatywne a rzeczywiste potrzeby pracownika, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej, 2018. / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, s. 309--323, ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20595] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[3] Sprawność psychomotoryczna pracowników produkcyjnych w zależności od wieku, Patryk Krupa, Anatol Kałasznikow, Izabela Gabryelewicz
// W: Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej, 2018. / red. M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska, K. Trzyniec, Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, s. 223--234, ISBN: 9788372429995
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20594] [data modyf: 30-05-2019 16:24]
[4] System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2018. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 451--462, ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19904] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[5] System rejestracji i analizy odchyleń od stanu normalnego jako element prewencji wypadkowej - część 2 - studium przypadku, Izabela Gabryelewicz, Edward Kowal, Patryk Krupa, Magdalena Jarzębińska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2018. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 428--438, ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19903] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[6] Klimat bezpieczeństwa a wypadkowość na przykładzie pracowników Straży Granicznej, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Edward Kowal
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2016. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 364--373, ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17665] [data modyf: 03-03-2016 13:16]
[7] Software application for analyzing psychophysical health, Patryk Krupa
// W: Scientific and practical aspects of safety engineering, 2016. / sci. eds. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 69--76, ISBN: 9788394231361
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18905] [data modyf: 31-03-2017 11:31]
[8] Wpływ hałasu i infradźwięków na sprawność psychomotoryczną, Edward Kowal, Patryk Krupa
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47--60, ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16962] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[9] Wykorzystanie programu ekrzyżowy do oceny sprawności psychomotorycznej, Edward Kowal, Patryk Krupa
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 107--121, ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16963] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Survey questionnaire for the study on occupational safety culture in a production plant. Construction and statistical verification of data correctness / Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz, Milan Edl, Peter Pantya, Justyna Patalas-Maliszewska, 2019. Management and Production Engineering Review Vol. 10, no. 2, 101--108, ISSN: 2080-8208, , eISSN: 2082-1344, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer programs, correlation coefficients, process identification, safety analysis, software safety
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1515/mper-2019.129573
[AWCZ-24352] [data modyf: 10-10-2019 12:29]
[2] Skala Spostrzegania Klimatu Bezpieczeństwa w Pracy - budowa i zasady stosowania / Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, 2016. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Nr 33, 141--159, ISSN: 1642-9613, , eISSN: 2300-5475, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22186] [data modyf: 10-01-2018 09:21]
[3] Wykorzystanie narzędzia IT do zarządzania zasobami ludzkimi / Patryk Krupa, 2016. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie T. 43, nr 1, 75--88, ISSN: 1689-8966, , eISSN: 2450-7040, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: aparat krzyżowy, aplikacja komputerowa, computer application, psychomotor function, sprawność psychomotoryczna, visual-motor testing device
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.12775/AUN C_ZARZ .2016.005
[AWCZ-20413] [data modyf: 29-09-2016 13:26]
[4] IT tool for aiding assessment of safety culture level in an organization / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 795, 77--83, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: IT tool, safety climate, safety culture, web application
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.795.77
[AWCZ-19197] [data modyf: 05-08-2015 13:00]
[5] Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 1. Zastosowane narzędzia i technologie / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, 2015. Logistyka, nr 5, 847--850, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19551] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[6] Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 2. Interfejs użytkownika / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska, 2015. Logistyka, nr 5, 851--856, ISSN: 1231-5478, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19552] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Komputerowe wspomaganie projektowania bezpiecznego stanowiska pracy robota / Patryk Krupa, Piotr Gawłowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, Nr 72, s. 117--131, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy z robotem, designing a work station for an industrial robot, industrial robots, projektowanie stanowiska pracy robota manipulacyjnego, roboty manipulacyjne, safety of working with robots,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.21008/j.0239-9415.2017.072.09
[AWI-10693] [data modyf: 11-09-2018 09:13]
[2] Ocena sprawności psychomotorycznej z wykorzystaniem aplikacji komputerowej / Patryk Krupa, Edward Kowal, Grzegorz Dudarski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2015, Nr 67, s. 55--68, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer studies, czas reakcji, komputerowe badania, psychomotor performance, reaction time, sprawność psychomotoryczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10351] [data modyf: 19-04-2016 14:25]
[3] Poziom klimatu bezpieczeństwa jako element zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie / Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie .- 2015, Nr 19, s. 183--192, ISSN: 2083-1560, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: klimat bezpieczeństwa, kwestionariusz ankiety, safety climate, safety management, zarządzanie bezpieczeństwem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10383] [data modyf: 11-07-2016 09:43]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Safety Culture: Influence of a Human Factor on the Process of Shaping Work Safety, 2018. Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4720--4727, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-23050] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[2] Czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa pracy i ich znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2017. Patryk Krupa // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Podlesice, Polska Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017, Seria: Monografie, nr 72, s. 57--68, ISBN: 9788363989569
Słowa kluczowe: human factor, manufacturing plant, occupational safety

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22790] [data modyf: 25-10-2017 12:01]
[3] Online measurement of work safety culture - statement of research, 2016. Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // W: 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME' 16. Brasov, Rumunia Les Ulis : EDP Sciences, 2017, MATEC Web Conferences, Vol. 94, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/20179406008   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-22485] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[4] The use of IT tools for the analysis and evaluation of psychomotor efficiency of employees, 2016. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa // W: 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME' 16. Brasov, Rumunia Les Ulis : EDP Sciences, 2017, MATEC Web Conferences, Vol. 94, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/20179406017   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-22484] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[5] The use of computer application in the analysis of safety culture firefighters - initial tests, 2015. Edward Kowal, Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz // W: Advances in Fire and Safety Engineering : zborník príspevkov z IV. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, Słowacja Zvolen : Techická Univerzita, 2015, s. 230--240, ISBN: 9788022828239
Słowa kluczowe: computer application, occupational accident, safety culture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21954] [data modyf: 04-11-2015 12:45]
[6] Studies on the effects of environmental factors of work on psychophysical efficiency, 2014. Patryk Krupa, Edward Kowal // W: Advances in Fire and Safety Engineering : III. medzinárodná vedecká konferencia. Trnava, Słowacja Trnava - Bratislava : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2014, s. 33--37, ISBN: 9788080962029
Słowa kluczowe: infrasounds, noise, psychophysical efficiency, time of reaction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21532] [data modyf: 25-08-2015 12:27]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski