System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Ewa Krzywicka (dawniej: Cichocka)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Echo der philosophischen Religionskritik in Andreas Eschbachs Romanen "Die Haarteppichknüpfer und "Das Jesus-Video", Ewa Krzywicka
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction, 2017. / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67, Berlin : Frank&Timme, s. 149--158, ISBN: 9783732902378
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19203] [data modyf: 30-05-2019 14:53]
[2] Straszna pieśń bogiń zemsty. O funkcjach motywu Erynii w "Widmach w mieście Breslau" i "Eryniach" Marka Krajewskiego, Ewa Krzywicka
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2016. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 397--406, ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18631] [data modyf: 25-01-2017 13:05]
[3] Śladami Białego Wilka. O ukraińsko-rosyjskich "Opowieściach ze świata wiedźmina", Ewa Krzywicka
// W: Wiedźmin - polski fenomen popkultury, 2016. / red. Robert Dudziński, Joanna Płoszaj, Wrocław : Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", s. 101--110, ISBN: 9788364863059
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17707] [data modyf: 23-03-2016 12:28]
[4] Zbrodnie i kawiarnie. Mitologizacja Warszawy w cyklu retrokryminalnym Konrada T. Lewandowskiego, Ewa Krzywicka
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, 2015. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 433--444, ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17158] [data modyf: 05-10-2015 09:26]
[5] Elementy mitologizacji państwa w "Panu Samochodziku" Zbigniewa Nienackiego, Ewa Krzywicka
// W: Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej*, 2014. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 403--417, ISBN: 9788394050603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16606] [data modyf: 19-02-2015 12:19]
[6] Głupota władzy. Rzecz o "Fatalnych jajach" Michaiła Bułhakowa, Ewa Krzywicka
// W: Między przymusem a akceptacją : Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, 2014. / pod red. Anny Gemry i Konrada Dominasa, Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytet Wrocławski, s. 119--127, ISBN: 9788393632152
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16878] [data modyf: 02-06-2015 11:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gangi starej Warszawy, czyli jak wygląda stolica w kryminale / Ewa Krzywicka, 2017. Polska The Times, nr 3(1575), 14--15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21054] [data modyf: 16-02-2017 11:02]
[2] Najlepsze intrygi retro w 2016, czyli co warto przeczytać / Ewa Krzywicka, 2016. Polska The Times: Metropolia Warszawska, nr 101 (1568), 20--21
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20798] [data modyf: 05-01-2017 11:19]
[3] Cechy swoiste sztuki w pismach Dostojewskiegiego i Tołstoja. Kilka uwag / Ewa Cichocka, 2013. Kultura i Wartości, nr 3 (7), 63--74, ISSN: 2299-7806,
Słowa kluczowe: chrześcijaństwo, dobro, piękno, sztuka
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18388] [data modyf: 21-02-2017 09:07]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Mock / / Krajewski : Znak , 2016 (Rec.) .- Mock u progu kariery / Ewa Krzywicka // Dziennik Gazeta Prawna .- 2016, 185, s. K7
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski