System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Piotr Nieporowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Nauk Społecznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza oddolnych inicjatyw kulturalnych w Zielonej Górze, 2014. Piotr Nieporowski, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 33 s.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12400] [data modyf: 16-03-2017 10:42]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Społeczna odpowiedzialność biznesu a rewitalizacja na przykładzie województwa lubuskiego, Piotr Nieporowski
// W: Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, 2017. / red. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 165--179, ISBN: 9788364363726
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18613] [data modyf: 03-06-2019 09:45]
[2] Społeczne perspektywy działań aktywizacyjnych w Polsce na podstawie bieżących danych sondażowych, Piotr Nieporowski
// W: Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim, 2017. / pod red. Piotra Nieporowskiego i Elżbiety Staniec, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 161--173, ISBN: 9788378422952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19376] [data modyf: 03-06-2019 14:49]
[3] Value of trust in the context of increases employees' authority, Piotr Nieporowski
// W: Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne, 2016. / red. nauk. Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki, Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 105--126, ISBN: 9788365155511
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18954] [data modyf: 21-04-2017 09:08]
[4] Praca jako potencjalny czynnik warunkujący zaufanie uogólnione wśród Polakow i Czechów, Piotr Nieporowski
// W: Pogranicza i centra współczesnej Europy. Różnorodność praktyk i teorii, 2015. / red. nauk. Dorota Szaban, Justyna Nyćkowiak, Tomasz Kołodziej, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Seria Monograficzna Tom IX, część 2), s. 327--338, ISBN: 9788388317149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17451] [data modyf: 04-02-2016 09:26]
[5] Klasyczna teoria samobójstwa oraz próby jej rozwinięcia, Piotr Nieporowski
// W: Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia, 2014. / red. nauk. Marzanna Farnicka, Ernest Magda, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 57--67, ISBN: 9788378421306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16673] [data modyf: 05-03-2015 13:27]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] 'It is natural for everyone to speak their language'. Lingua receptiva in the Polish-Czech borderland ? a sociolinguistic approach / Piotr Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský, 2020. Journal of Multilingual and Multicultural Development 2020, 1--17, ISSN: 0143-4632, , eISSN: 1747-7557, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: borderland, communication, lingua franca, lingua receptiva, quantitative sociolinguistics
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/01434632.2020.1806856         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-25580] [data modyf: 31-08-2020 10:42]
[2] Lingua receptiva czy lingua franca? Wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie badań ankietowych z kraju hradeckiego i ziemi kłodzkiej z Wałbrzychem) / Piotr Nieporowski, Magdalena Steciąg, Lukáš Zábranský, 2019. Socjolingwistyka XXXIII, 59--75, ISSN: 0208-6808, , eISSN: 2545-0468, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: borderland, communication, komunikacja, lingua franca, lingua receptiva, pogranicze, quantitative sociolinguistics, socjolingwistyka ilościowa
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.17651/SOCJOLING.33.4
[AWCZ-24904] [data modyf: 04-02-2020 09:17]
[3] Istota raportowania społecznego. Budowanie wartości czy instytucjonalny przymus? / Piotr Nieporowski, 2017. Rocznik Lubuski: Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata tom 43, część 2, 127--141, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CSR, ESG, raporotwanie pozafinansowe, społeczna odpowiedzialność biznesu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22140] [data modyf: 19-12-2017 11:44]
[4] Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji "Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach", Zielona Góra 12-13.11.2015 / Joanna Róg-Ilnicka, Piotr Nieporowski, 2016. Forum Socjologiczne, nr 6, 336--340, ISSN: 2083-7763,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20609] [data modyf: 28-11-2016 09:25]
[5] Współpraca pomiedzy biznesem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego / Piotr Nieporowski, 2016. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym T. 19, nr 1, 95--108, ISSN: 1899-2226, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: NGO, business, cooperation, non-governmental organisation, partnership
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20045] [data modyf: 11-05-2016 12:39]
[6] Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych / Piotr Nieporowski, 2015. Rocznik Lubuski: Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji tom 41, cz. 1, 67--76, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19786] [data modyf: 08-02-2016 10:59]
[7] Relacje społeczne oraz ich specyfika w kontekście metod organizacji pracy w fabrykach przemysłu motoryzacyjnego / Piotr Nieporowski, 2015. Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne, nr 1, 167--177, ISSN: 2451-1439,
Słowa kluczowe: automatization, automatyzacja, automotive industry, group work, management, praca grupowa, przemysł motoryzacyjny, relacje społeczne, social relations, zarządzanie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20362] [data modyf: 19-09-2016 09:45]
[8] Does intensity of interpersonal contacts at work influence social contacts outside of work? / Piotr Nieporowski, 2014. International Journal of Research in Social Sciences Vol. IV, Issue No 2, 80--83, ISSN: 2307-227X,
Słowa kluczowe: interpersonal relations, social isolation, trust, work, workplace
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18861] [data modyf: 12-10-2015 14:33]
[9] Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w praktyce / Piotr Nieporowski, 2014. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4/5, 50--51, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18862] [data modyf: 31-07-2015 10:51]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Aktualne trendy współpracy pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego, 2015. Piotr Nieporowski // W: 19th International Conference Ethics in Economic Life. Łódź, Polska Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 84, ISBN: 9788379696468
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21912] [data modyf: 12-10-2015 14:33]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim / (Red.) Piotr Nieporowski, Elżbieta Staniec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 173 s. .- ISBN: 9788378422952
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5622] [data modyf: 31-05-2019 11:37]
[2] Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne / (Red.) Piotr Nieporowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISSN: 2451-1439
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5735] [data modyf: 21-06-2018 11:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski