System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1385 . Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy prasowe, Magdalena Kolańska - Stronka, Anna Kapinos, Oleg Gorbaniuk, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek
// W: Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej, 2015. / red. nauk. Sławomir Kowalski, Jacek Sztuka, Katarzyna Zadros, Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 157--172, ISBN: 9788365179296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18444] [data modyf: 01-12-2016 10:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mobile Phone Addiction, Phubbing, and Depression Among Men and Women: A Moderated Mediation Analysis / Ana Ivanova, Oleg Gorbaniuk, Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Natalia Mraka, Victoria Polishchuk, Julia Gorbaniuk, 2020. Psychiatric Quarterly 2020, 1--10, ISSN: 0033-2720, , eISSN: 1573-6709, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Depression, Loneliness, Mobile phone addiction, Moderated mediation., Phubbing
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11126-020-09723-8         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-25142] [data modyf: 02-04-2020 19:55]
[2] The domain adjustment problem in the context of product brands: does user-imagery allow a human-to-human comparison? / Oleg Gorbaniuk, Michał Wilczewski, Paweł Krasa, 2020. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools Vol. 38, No. 2, 99--108, ISSN: 2313-7525 , bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: domain adjustment problem, personality traits, product brands., psycholexical, self-image congruence, user-imagery
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.33531/farplss.2020.2.18
[AWCZ-25464] [data modyf: 09-07-2020 11:37]
[3] An international survey of perceptions of the 2014 FIFA World Cup: National levels of corruption as a context for perceptions of institutional corruption / John B. Nezlek, David B. Newman, Astrid Schütz, - [et al.], Oleg Gorbaniuk(*), - [et al.], 2019. PLoS One 14; 9, 1--19, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0222492         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24418] [data modyf: 09-10-2019 11:25]
[4] Attribution Asymmetry in Perception of Companies' Successes and Failures / Oleg Gorbaniuk(*), Adam Żaliński, 2019. Contemporary Economics T. 13, nr 1, 5--19, ISSN: 2084-0845, , eISSN: 2084-0845, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Asymetria informacji, Information asymmetry, Success of the company, Sukces przedsiębiorstwa
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5709/ce.1897-9254.295         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24419] [data modyf: 09-10-2019 11:47]
[5] Body image in perimenopausal women / Katarzyna Szymona-Pałkowska, Jolanta Adamczuk, Marta Sapalska, Oleg Gorbaniuk, Jacek M. Robak, Janusz J. Kraczkowski, 2019. Menopause Review = Przegląd Menopauzalny 18 (4), 210--216, ISSN: 1643-8876, , eISSN: 2299-0038,
Słowa kluczowe: body image, menopause, postmenopause, self-esteem
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5114/pm.2019.93119         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25141] [data modyf: 02-04-2020 19:28]
[6] Comprehensive psycholexical classification of Polish person-descriptive terms / Oleg Gorbaniuk, Anna Korczak, Nasturcja Toruj, - [et al.], Tomasz Misiuro, - [et al.], 2019. Current Issues in Personality Psychology Vol. 7, No. 2, 142--154, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish language, individual differences, personality lexicon, psycholexical taxonomy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5114/cipp.2019.82792         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24714] [data modyf: 20-01-2020 12:59]
[7] Cultural Correlates of Internet Addiction / Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Oleg Gorbaniuk, [et. al], 2019. Cyberpsychology Behavior and Social Networking Vol. 22, No. 4, 258--263, ISSN: 2152-2715, , eISSN: 2152-2723,
Słowa kluczowe: Internet addiction, countries, cultural indicators, economic indicators, social indicators, well-being
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1089/cyber.2018.0667         Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-24035] [data modyf: 26-04-2019 11:23]
[8] Psiholeksična taksonomiâ leksikonu osobistnosti: perspektivi doslidžen' ukrains'koi movi / Olena V. Kuc, Oleg Gorbaniuk, 2019. Psychological Journal Vol. 5, Iss. 8, 44--64, ISSN: 2414-0023, , eISSN: 2414-004X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.31108/1.2019.5.8
[AWCZ-24417] [data modyf: 09-10-2019 11:12]
[9] A Psycholexical Classification of Ukrainian Descriptors of Individual Differences / Oleg Gorbaniuk, Andrij Mirowich, Władysława Leoszko, Julia Gorbaniuk, Aleksandra Kordon, Maria Świderska, Olena Kuts, Anna Korczak, 2018. Current Problems of Psychiatry 19 (2), 1--8, ISSN: 2300-2875, , eISSN: 2353-8627, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ukrainian language, individual differences, personality, psycholexical taxonomy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/cpp-2018-0007
[AWCZ-23300] [data modyf: 16-11-2018 12:30]
[10] Do adjectives exhaust the personality lexicon? A psycholexical study of the lithuanian language / Ana Ivanova, Oleg Gorbaniuk, Dovile Blekaityte, Egle Dovydaityte, Austeja A. Čepuliene, Greta Mastauskaite, Rokas Ramanauskas, Ugne Jurgelyte, Ringaile Slapšinskaite, 2018. Current Issues in Personality Psychology 6, 3, 171--180, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lithuanian language, individual differences, personality, psycholexical taxonomy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.5114/cipp.2018.73987         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23299] [data modyf: 20-11-2018 14:07]
[11] Język jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych / Oleg Gorbaniuk, Ana Ivanova, 2018. Nauka, nr 4, 7--26, ISSN: 1231-8515,
Słowa kluczowe: exploratory research, image, individual differences, personality, psycho-lexical study
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23384] [data modyf: 30-11-2018 13:21]
[12] Lietuvos politiniu partiju ivaizdžio vertinimo klausimyno adaptavimas ji modifikuojant. / Oleg Gorbaniuk, Ana Ivanova, Dovile Blekaityte, Gintalija Budraityte, Emilija Salomeja Pakalnyte, 2017. Psichologija 55, 22--40, ISSN: 2345-0061, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: attitude, image, political party, political party "personality", political preferences
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15388/Psichol.2017.55.10734
[AWCZ-21888] [data modyf: 03-11-2017 11:18]
[13] A Lexical Study of Comparisons with Typical Brand Users of Goods / Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska - Stronka, Michał Wilczewski, Ana Ivanova, 2017. Lingwistyka Stosowana 22, 29--44, ISSN: 2080-4814, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21616] [data modyf: 03-11-2017 10:31]
[14] Cultural differences, stereotypes and communication needs in intercultural communication in a global multicultural environment. The employees' perspective / Arkadiusz Gut, Michał Wilczewski, Oleg Gorbaniuk(*), 2017. Journal of Intercultural Communication, Iss. 43, 29--44, ISSN: 1404-1634, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Chinese managers, business communication, collectivism, cultural diversity, intercultural communication, psychological needs, stereotypes
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-23313] [data modyf: 19-11-2018 12:22]
[15] In Search of Ecological Norms in Brand Personality Diagnostics / Oleg Gorbaniuk(*), Michał Wilczewski, 2017. Journal of Management and Business Administration. Central Europe Vol. 25, No. 1, 2--15, ISSN: 2450-7814,
Słowa kluczowe: brand personality, ecological level, goods and services, normalization, quantitative research, symbolic benefits
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23314] [data modyf: 19-11-2018 12:34]
[16] Measuring corporate personality: A critical review and new insights / Oleg Gorbaniuk(*), Wiktor Razmus, Kasia Firlej, Agnieszka Lebiedowicz, Maciej Leszczyński, 2017. Journal of Brand Management Vol. 24, Iss. 5, 423?-438 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Business organisations, Consumer behaviour, Corporate image, Psycho-lexical approach
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1057/s41262-017-0042-8         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-23312] [data modyf: 19-11-2018 12:15]
[17] Searching for a common methodological ground for the study of politicians' perceived personality traits: A multilevel psycholexical approach / Oleg Gorbaniuk(*), Wiktor Razmus, Alona Slobodianyk, Oleksandr Mykhailych, Oleksandr Troyanowskyj, Myroslav Kashchuk, Maryna Drako, Albina Dioba, Larysa Kolisnyk, 2017. Journal of Research in Personality Vol. 70, 27--44, ISSN: 0092-6566, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Multilevel approach, Personality, Politicians, Psycholexical approach, Traits, Ukraine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jrp.2017.05.004         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23301] [data modyf: 16-11-2018 13:04]
[18] The External Validity of Psychometric Testing Methods and Their Meaning for Safe Road Performance / Adam Biela, Bohdan Roznowski, Oleg Gorbaniuk(*), Maria Biela-Warenica, 2017. Studia Psychologica Vol. 59, No. 4, 256--270, ISSN: 0039-3320, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: external validity, safety behavior, transport psychology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23308] [data modyf: 19-11-2018 09:57]
[19] The impact of individualism-collectivism orientation and communal orientation on employees? attitudes toward intercultural communication. The case of Chinese employees in an MNC / Michał Wilczewski, Arkadiusz Gut, Oleg Gorbaniuk(*), 2017. Journal of Intercultural Communication, Iss. 45, 1-9, ISSN: 1404-1634, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Chinese employees, communal orientation, communication awareness, individualism-collectivism, intercultural communication, perspective-taking
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-23310] [data modyf: 19-11-2018 11:43]
[20] Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych = Need-appeals, benefit-appeals, and brand-user-trait appeals in television advertising: A content analysis of commercials / Oleg Gorbaniuk(*), Anna Kapinos, Magdalena Chodara, Paweł Chochoł, Kamil Kazanowski, Tomasz Kliszcz, Kamil Mroczek, Przemysław Kot, Magdalena Kolańska - Stronka, 2016. Roczniki Psychologiczne 19, 4, 813--839, ISSN: 1507-7888, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: korzyści, marki, potrzeby, produkty materialne, reklamy telewizyjne, typowy użytkownik marek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20795] [data modyf: 14-03-2017 11:10]
[21] Metodične zabezpečennâ ocinjuvannâ bagatovimirnogo vplivu imidžu brendiv virobiv ta poslugna vlasnij obraz spoživača / Oleg Gorbaniuk, Olena V. Kuc, 2016. Organizacijna psihologiâ. Ekonomična psihologiâ, 2-3 (5-6), 37--45, ISSN: 2411-3190, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: products, questionnaire, self-congruity theory, self-evaluation motives, services, user image
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20709] [data modyf: 21-02-2017 10:38]
[22] Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender's perspective / Ewa Glińska, Oleg Gorbaniuk, 2016. Place Branding and Public Diplomacy Vol. 12, Issue 1, 46--58, ISSN: 1751-8040, , eISSN: 1751-8059, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aaker model of personality, city brand personality, city branding, projected city brand personality
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1057/pb.2015.20         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-20339] [data modyf: 09-09-2016 09:49]
[23] Self-concept Congruity in the Light of the Theory, Research Methodology and Applied Research: Key Issues and Perspectives / Oleg Gorbaniuk, Magdalena Kolańska - Stronka, 2016. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 4 (16), 20--27, ISSN: 2313-7525, bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20710] [data modyf: 14-03-2017 11:09]
[24] Struktura imidžu političnih partij v Ukraini i jogo vimirjuvannâ / Oleg Gorbaniuk, H. M. Bevz, Yu. A. Paskevska, O. V. Kuts, 2016. Problemi Političnoj Psihologii v. 4 (18), 154--171, ISSN: 2411-1449, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ukraine, measurement invariance, multigroup confirmatory factor analysis, party image, party personality
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21887] [data modyf: 03-11-2017 11:03]
[25] Właściwości psychometryczne kwestionariusza do pomiaru wizerunku konsumenta / Oleg Gorbaniuk, Marzena Dudek, 2016. Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca, nr 1, 125--140, ISSN: 2451-1420, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: konfirmacyjna analiza czynnikowa, multi-level analysis, podejście psycholeksykalne, psycho-lexical approach, psychometric validity, the image of the consumer, walidacja psychometryczna, wizerunek konsumenta
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20228] [data modyf: 04-07-2016 09:04]
[26] Dimensions of Political Party "Personality" Perception / Oleg Gorbaniuk(*), Kaja Kusak, Aneta Kogut, Marta Kustos, 2015. Journal of Political Marketing 14, 1-2, 35--63, ISSN: 1537-7857, , eISSN: 1537-7865, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1080/15377857.2014.990840         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-19650] [data modyf: 05-01-2016 08:25]
[27] Markery Wielkiej Szóstki polskiego leksykonu osobowości w badaniach samoopisowych / Oleg Gorbaniuk, Ewelina Włodarska, 2015. Psychologia Społeczna 10, 3 (34), 266--282, ISSN: 1896-1800, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: NEO-FFI, Wielka Piątka, aprobata społeczna, pięcioczynnikowy model osobowości, podejście psycholeksykalne, samoocena, samoopis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19653] [data modyf: 04-01-2016 10:12]
[28] Metodične zabezpečennâ ocinjuvannâ imidžu osobistosti politikiv / Oleg Gorbaniuk, Wiktor Razmus, Krzysztof Kawa, Oleksandr Mihajlič, 2015. Marketing i Menedžment Innovacij, 2, 36--47, ISSN: 2218-4511, , eISSN: 2227-6718, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: image building, image measurement, politicians' image, politicians' personality, preference for politicians
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19652] [data modyf: 21-02-2017 10:07]
[29] What is measured by the psychometric tools used for driver aptitude assessment in Poland? A research report / Oleg Gorbaniuk, Bohdan Rożnowski, Adam Biela, Maria Biela-Warenica, 2015. Roczniki Psychologiczne XVIII, 1, 144--155, ISSN: 1507-7888, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: diagnostic methods, traffic accident prevention, transport psychology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19651] [data modyf: 04-01-2016 09:16]
[30] Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów / Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska - Stronka(*), Dorota Ryżak, Joanna Sabat, Honorata Nitkiewicz, Dorota Kędziorek, Joanna Kleniewska, 2014. Marketing i Rynek, nr 9, 23--32, ISSN: 1231-7853,
Słowa kluczowe: benefits v. losses, brand image, korzyści v. straty, obraz siebie, self-image, the image of the consumer, wizerunek konsumenta, wizerunek marki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20562] [data modyf: 23-03-2017 08:23]
[31] Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług / Oleg Gorbaniuk(*), Aleksandra Maciejewska, Aleksandra Kisiel, Magdalena Kolańska - Stronka(*), Justyna Filipowska, 2014. Management and Business Administration Vol. 23, No. 2 (125), 3--22, ISSN: 2084-3356, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: benefits vs. loses, brand image, consumer image, korzyści vs. straty, obraz siebie, self-image, services, usługi, wizerunek konsumenta, wizerunek marki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20563] [data modyf: 07-11-2016 11:14]
[32] Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów / Anna Budzińska, Oleg Gorbaniuk(*), Magdalena Kolańska - Stronka(*), 2014. Psychologia Ekonomiczna, nr 5, 40--63, ISSN: 2084-137X, , eISSN: 2353-7132, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: benefits, brand image, brand usage, cele, goals, korzyści, needs, potrzeby, uzytkowanie marek, values, wartości, wizerunek marki
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20564] [data modyf: 21-02-2017 09:29]
[33] Taksonomia psycholeksykalna języka białoruskiego / Oleg Gorbaniuk(*), Palina Kulewicz, Julia Gorbaniuk, Aleksandra Kordon, Władysława Leoszko, Ana Ivanova, Monika Suchomska, 2014. Current Problems of Psychiatry, 15(2), 89--95, ISSN: 2081-3910, , eISSN: 2353-8627, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Belarusian language, język białoruski, osobowość, personality, psycho-lexical taxonomy, taksonomia psycholeksykalna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19654] [data modyf: 04-01-2016 10:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Brand Personality and Consumer-Based Brand Equity: A Study among Polish Consumers, 2010. Oleg Gorbaniuk(*), Tomasz Sokołowski, Eliana Markowska, Kamila Czajka, Adriana Mielczarek // W: Cultural Perspectives in a Global Marketplace : Proceedings of the 2010 Cultural Perspectives in Marketing Conference. Lille, Francja Cham Heidelberg New York Dordrecht London : Springer, 2015, s. 88--93, ISBN: 9783319186955
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22043] [data modyf: 08-01-2016 09:32]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski