System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Kapusta
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 44 pozycji bibliograficznych
36 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kodeks cywilny. Komentarz, 2020. Katarzyna Bagan-Karluta, Michał Barański, Jerzy Bieluk, Michał Chajda, Iwona Długoszewska-Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Katarzyna Jasińska, Piotr Kapusta, Anna Konert, Aneta Kowalczyk, Grzegorz Kozieł, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Anna Machnikowska, Mateusz Mądel, Piotr Mysiak, Przemysław Polański, Justyna Regan (Balcarczyk), Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Szymon Solarski, Tomasz Szanciło, Jakub J. Szczerbowski, Kamil Szpyt, Marek Świerczyński, Renata Świrgoń-Skok, Wiktor Trybka, Roman Uliasz, Weronika Wenda, Grzegorz Wolak, Rafał Wrzecionek, Konrad Zacharzewski, Mariusz Załucki ; red. M. Załucki., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck XXVII, 2109 s. , ISBN: 9788381987462,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15444] [data modyf: 31-07-2020 13:03]
[8,5] [0,09]
[2] Kodeks cywilny : komentarz, 2019. Katarzyna Bagan-Karluta, Michał Barański, Jerzy Bieluk, Michał Chajda, Iwona Długoszewska-Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok-Horosz, Piotr Horosz, Katarzyna Jasińska, Piotr Kapusta, Anna Konert, Aneta Kowalczyk, Grzegorz Kozieł, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Anna Machnikowska, Mateusz Mądel, Piotr Mysiak, Przemysław Polański, Justyna Regan (Balcarczyk), Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Marek Salamonowicz, Szymon Solarski, Tomasz Szanciło, Jakub J. Szczerbowski, Kamil Szpyt, Marek Świerczyński, Renata Świrgoń-Skok, Wiktor Trybka, Roman Uliasz, Weronika Wenda, Grzegorz Wolak, Rafał Wrzecionek, Konrad Zacharzewski, Mariusz Załucki ; red. M. Załucki., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 2202 s. (Komentarze Kompaktowe), ISBN: 9788381281812,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14865] [data modyf: 30-05-2019 18:05]
[9,67] [0,1]
[3] Przygotowanie do aplikacji prawniczych : testy, kazusy, 2019. Anna Banaszewska, Piotr Kapusta, Marcin Podleś, Kornel Sadowski, Wiktor Trybka, Ewa Żołnierczyk ; red. P. Kapusta, W. Trybka., Warszawa : C.H. Beck 796 s. (Aplikacje Prawnicze), ISBN: 9788381583626,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14972] [data modyf: 31-05-2019 12:56]
[23,67] [0,24]
[4] Przygotowanie do aplikacji prawniczych: testy, kazusy, 2019. Łukasz Kałużny, Piotr Kapusta, Justyna Mielczarek-Mikołajów, Paweł Szczęśniak, Przemysław Sztejna, Wiktor Trybka, Ewa Żołnierczyk ; red. P. Kapusta, W. Trybka. . T. 3 stan prawny: sierpień 2019 r., Warszawa : C.H. Beck 540 s. (Aplikacje Prawnicze), ISBN: 9788381583640, bibliogr. tab.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15172] [data modyf: 25-10-2019 12:56]
[19] [0,19]
[5] Przygotowanie do aplikacji prawniczych : testy, kazusy, 2018. Piotr Kapusta, Wiktor Trybka, Justyna Michalska . T. 1, Warszawa : C.H. BECK 430 s. (Aplikacje Prawnicze), ISBN: 9788381286794, bibliogr. tab.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14634] [data modyf: 30-05-2019 14:38]
[33,33] [0,33]
[6] Przygotowanie do aplikacji prawniczych : testy, kazusy, 2018. Piotr Kapusta, Wiktor Trybka, Justyna Michalska . T. 1 Wyd. 1 zmien., Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 430 s. (Aplikacje Prawnicze), ISBN: 9788381582490, bibliogr. tab.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14785] [data modyf: 30-05-2019 17:48]
[33,33] [0,33]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przedstawicielstwa pracowników w zakładzie pracy - wybrane zagadnienia, Piotr Kapusta
// W: Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, 2020. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak . T. 3, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 473--494, ISBN: 9788381801928
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21530] [data modyf: 15-06-2020 09:32]
[20] [1]
[2] W sprawie statusu pracownika w postępowaniu w przedmiocie wydania nakazu płatniczego przez państwowego inspektora pracy, Piotr Kapusta
// W: Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, 2020. / red. nauk. E. Wójcicka, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, s. 137--158, ISBN: 9788366536036
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21419] [data modyf: 14-04-2020 09:53]
[20] [1]
[3] Dobór formy prawnej zatrudnienia sportowców profesjonalnych, Piotr Kapusta
// W: Prawnoekonomiczne aspekty sportu - regulacje prawne a efektywność działalności sportowej, 2019. / red. B. Stępień-Załucka, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 44--60, ISBN: 9788379966387
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21145] [data modyf: 16-10-2019 14:42]
[20] [1]
[4] Polish labor law regarding computerization, digitalization and the Internet. A few comments on the background of latest legal regulations, Piotr Kapusta
// W: MEDEA 2018 : Gene, Meme, Techne : Sixth International Interdisciplinary Symposium on Art, Science and Technology, 2019. / eds. A. Guskos, J. Rybicki, I. Gawłowicz, N. Guskos, Gdańsk : Task Publishing, Gdańsk University of Technology, s. 51--55, ISBN: 9788395177538
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21219] [data modyf: 15-11-2019 13:38]
[5] [1]
[5] Przesłanki ustalenia ustawodawstwa właściwego delegowanego pracownika najemnego, Piotr Kapusta
// W: Generosos animos labor nutrit, 2019. / red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 113--131, ISBN: 9788366220270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21204] [data modyf: 07-11-2019 08:55]
[20] [1]
[6] Wokół problematyki szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy radnego, Piotr Kapusta
// W: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy : Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, 2019. / red. A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 12), s. 257--270, ISBN: 9788378424000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21539] [data modyf: 18-06-2020 12:03]
[20] [1]
[7] Godne a minimalne wynagrodzenie - uwagi na tle Konstytucji RP oraz standardów prawa, Piotr Kapusta
// W: Dookoła Wojtek ... Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, 2018. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 114), s. 257--268, ISBN: 9788366066
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20218] [data modyf: 23-10-2019 12:24]
[20] [1]
[8] Status prawny stypendysty sportowego, Piotr Kapusta, Justyna Michalska
// W: Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu, 2018. / red. B. Stępień-Załucka, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 160--177, ISBN: 9788379965977
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20688] [data modyf: 30-05-2019 16:30]
[10] [0,5]
[9] Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - gwarancje krajowe w oświetleniu prawa międzynarodowego, Piotr Kapusta
// W: Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka, 2018. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 235--251, ISBN: 9788380198784
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20092] [data modyf: 23-09-2019 11:15]
[20] [1]
[10] Ku prawu zatrudnienia, Piotr Kapusta
// W: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak . T. 1, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 274--290, ISBN: 9788380196261
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19005] [data modyf: 29-05-2019 14:35]
[20] [1]
[11] Partycypacja pracownicza, Piotr Kapusta, Justyna Michalska
// W: Aktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świecie, 2017. / red. P. Kuczma, Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, s. 55--85, ISBN: 9788361234234
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19417] [data modyf: 05-06-2019 13:58]
[2,5] [0,5]
[12] Pojęcia "praca" i "zatrudnienie" w Konstytucji RP, Piotr Kapusta
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 343--357, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19426] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1]
[13] Rozpoznawanie odwołań od decyzji organu rentowego przez sąd powszechny i jego znaczenie dla ochrony praw jednostki, Piotr Kapusta
// W: Sądowa kontrola administracji publicznej : doświadczenia, dylematy, perspektywy, 2017. / red. nauk. Ewa Wójcicka, Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 273--302, ISBN: 9788374555258
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19004] [data modyf: 29-05-2019 14:34]
[20] [1]
[14] Wolności związkowe związków zawodowych i ich normatywny wyraz, Piotr Kapusta
// W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, 2017. / red. nauk. Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 247--263, ISBN: 9788379964321
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19246] [data modyf: 24-05-2019 12:31]
[20] [1]
[15] Wykładnia Konstytucji RP przychylna prawu międzynarodowemu i prawu UE, Piotr Kapusta
// W: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 2017. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 482--494, ISBN: 9788380197138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19181] [data modyf: 26-06-2017 09:35]
[5] [1]
[16] Członkowie komisji do spraw referendum i ich status, Piotr Kapusta
// W: Aktualne problemy referendum, 2016. / red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, s. 49--60, ISBN: 9788393967469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18349] [data modyf: 03-11-2016 12:43]
[17] Zestrzelenie samolotu cywilnego : komentarz, Bogusław Banaszak, Piotr Kapusta
// W: Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 2016. / red. nauk. Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 700--717, ISBN: 9788380923126
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17950] [data modyf: 10-06-2016 13:52]
[18] Odpowiedzialność za szkodę legalną na przykładzie instytucji uwłaszczenia - gwarancje konstytucyjne, Piotr Kapusta(*)
// W: Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego : wybrane zagadnienia, 2015. / red. nauk. M. Chrzanowski, W. Orłowski, J. Nowak, Lublin : Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, s. 83--92, ISBN: 9788393878574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17908] [data modyf: 24-05-2016 08:19]
[19] Pojęcie i charakter prawa petycji, Sabina Grabowska, Piotr Kapusta
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, 2015. / red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie 62), s. 37--45, ISBN: 9788361370635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17747] [data modyf: 07-04-2016 14:29]
[20] Sąd krajowy jako sąd unijny, Piotr Kapusta(*)
// W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, 2015. / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie Nr 58), s. 225--250, ISBN: 9788361370352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17744] [data modyf: 07-04-2016 14:28]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego : ogólnopolska konferencja naukowa, Zielona Góra, 19-20 października 2018 r. / Piotr Kapusta, 2019. Casus, nr 92, 82--84 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24075] [data modyf: 13-05-2019 12:14]
[0] [0]
[2] Partycypacja własnościowa pracowników / Piotr Kapusta, 2019. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 8, 2--8, ISSN: 0032-6186, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: akcjonariat pracowniczy, capital participation, employee participation, employee share ownership, partycypacja kapitałowa, partycypacja pracownicza, the workplace community, wspólnota zakładu pracy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.33226/0032-6186.2019.8.1
[AWCZ-24317] [data modyf: 10-10-2019 12:03]
[40] [1]
[3] Sprawozdanie. Konferencja Naukowa nt.: Pociąg do sprawiedliwości - rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym, / Piotr Kapusta, Anna Chodorowska, 2019. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 1, 263--265, ISSN: 2082-1212,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24064] [data modyf: 07-05-2019 11:58]
[0] [0]
[4] Constitutional courts - Poland and East-Central Europe / Justyna Michalska, Piotr Kapusta, 2018. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń Vol. 14, 155--168, ISSN: 2083-1986, , eISSN: 2391-7865, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, Europa Środkowa i Wschodnia, Poland, Polska, constitutional courts, sądownictwo konstytucyjne, sądy konstytucyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12775/TSP-W.2018.011
[AWCZ-24293] [data modyf: 07-08-2019 12:45]
[4,5] [0,5]
[5] Die Religionsfreiheit in Polen / Piotr Kapusta, 2018. Osteuropa Recht Jg 64, Ht. 3, 392--405, ISSN: 0030-6444,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5771/0030-6444-2018-3-392
[AWCZ-23730] [data modyf: 25-02-2019 11:20]
[5] [1]
[6] Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i jej kwestionowanie przez ZUS / Piotr Kapusta, 2018. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne T. 16, nr 1(2), 143--157, ISSN: 1731-8297, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: basis for the contribution dimension, declared amount as the basis for contribution dimensions, fair salary, social security of employees, social security of entrepreneurs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23394] [data modyf: 04-12-2018 14:17]
[8] [1]
[7] Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem w tej szkole / Piotr Kapusta, 2018. Studia Prawa Publicznego, nr 2 (22), 141--150, ISSN: 2300-3936,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.14746/spp.2018.2.22.7
[AWCZ-23022] [data modyf: 28-08-2018 11:24]
[7] [1]
[8] Krytycznie o regulacji normatywnej umowy o pracę na czas określony / Piotr Kapusta, 2017. Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych, Nr 10, 45--60, ISSN: 2082-7547, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kauzalność umowy o pracę na czas określony, limitation of temporary employement contract, ograniczenia zatrudnienia terminowego, rodzaje umów o pracę, temporary/ fixed-term employement contract, termination of temporary employement contract, types of employement contracts, umowa o pracę na czas określony, wypowiadanie umów o pracę na czas określony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22388] [data modyf: 19-02-2018 14:35]
[7] [1]
[9] Ustrój Londynu na tle normatywnej regulacji samorządu terytorialnego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Piotr Kapusta, 2017. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 1, 189--207, ISSN: 2082-1212, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Assembly, Greater London Authority, The Lord Mayor of the City of London, Władza Wielkiego Londynu, Zgromadzenie, burmistrz, burmistrz Londynu, local government, mayor, samorząd terytorialny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21260] [data modyf: 12-04-2017 12:30]
[9] [1]
[10] Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 / Piotr Kapusta, 2016. Przegląd Sejmowy, nr 5(136), 123--131, ISSN: 1230-5502,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20620] [data modyf: 30-11-2016 12:37]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Coordination of social security systems in the EU. Pursuit of activities in two or more member states, 2018. Piotr Kapusta // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference - 11th edition. Pitesti, Rumunia Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2018, s. 359--370, ISBN: ISSN: 2360-395X
Słowa kluczowe: Coordination of social security systems, European Union, Pursuit of activities in two or more Member States, economic activity, salaries employee

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23020] [data modyf: 23-05-2018 14:33]
[0] [0]
[2] Legal expression of employees in the management of the workplace, 2017. Piotr Kapusta // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference - 10th edition. Pitesti, Rumunia Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2017, s. 314--332, ISBN: ISSN: 2360-395X
Słowa kluczowe: civil society, co-determination of work place, community of work place, consulting employees, informing employees, social market economy, work place

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22603] [data modyf: 18-05-2017 12:49]
[0] [0]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przygotowanie do aplikacji prawniczych : testy, kazusy / (Red.) Piotr Kapusta, Wiktor Trybka .- Warszawa : C.H. Beck, 2019, 796 s. .- ISBN: 9788381583626
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5820] [data modyf: 31-05-2019 12:58]
[2] Przygotowanie do aplikacji prawniczych : testy, kazusy / (Red.) Piotr Kapusta, Wiktor Trybka .- Warszawa : C.H. Beck, 2019, T. 3, 540 s. .- ISBN: 9788381583640
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5848] [data modyf: 25-10-2019 12:52]
[3] Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-letnia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka / (Red.) Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska .- Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2017, 1170 s. .- ISBN: 9788361389552
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5628] [data modyf: 31-05-2019 11:46]
[4] Current constitutional issues / (Red.) Emilio Castorina, Ioan Ganfalean, Piotr Kapusta, Justyna Michalska .- Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2017, 545 s. .- ISBN: 9788381281362
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5631] [data modyf: 24-05-2019 12:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski