System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Karolina Chosińska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Poidła i kąpieliska dla ptaków : ekologiczny ogród / Karolina Chosińska, 2015. Przyroda Polska, nr 7, 9, ISSN: 0552-430X, fot. .- dodatek "Natura i Zdrowie"
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19411] [data modyf: 17-10-2017 10:47]
[2] Supplemental feeding of birds in human settlements of western Poland / Karolina Chosińska, Leszek Duduś, Zbigniew Jakubiec, 2012. International Studies on Sparrows Vol. 36, 95--102, ISSN: 1734-624X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: birds, human settlements, supplemental feeding
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17245] [data modyf: 30-10-2015 10:42]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia na Środkowym Nadodrzu w latach 2012-2015, 2015. Ewa Burda, Karolina Chosińska, Arkadiusz Stamm, Marcin Bocheński // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 103, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21874] [data modyf: 30-10-2015 10:43]
[2] Sukces lęgowy pustułki Falco tinnunculus w skrzynkach lęgowych w gminach Krzywda i Stanin w województwie lubelskim, 2015. Tomasz Grabowski, Karolina Chosińska // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 88, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21952] [data modyf: 30-10-2015 10:40]
[3] The impact of high voltage power lines on birdlife around Gorzów Wielkopolski, 2015. Ewa Burda, Marcin Bocheński, Karolina Chosińska, Olaf Ciebiera, S. Lasoń, A. Stamm // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 185, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22003] [data modyf: 02-12-2015 09:15]
[4] Review of breeding success of magpie (Pica pica) in Zielona Góra and neighboring areas, 2014. Ewa Burda, Karolina Chosińska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 92
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21921] [data modyf: 13-10-2015 16:39]
[5] Dokarmianie ptaków w osiedlach ludzkich, 2012. Karolina Chosińska, Leszek Duduś, Zbigniew Jakubiec // W: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 8 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20470] [data modyf: 13-10-2015 16:49]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski