System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Sylwia Florczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nałóg czy kuracja? - Alkohol we współczesnej literaturze postapokaliptycznej Europy Środkowo-Wschodniej, Sylwia Florczak, Piotr Kamiński
// W: Nałogi : medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów, 2018. / red. W. Ślusarczyk, R. Wilczyńska, G. Frischke, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, s. 221--238, ISBN: 9788322791448
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21104] [data modyf: 01-10-2019 14:03]
[2] "Trujący świat" na przykładach postapokaliptycznej literatury rosyjskiej i amerykańskiej, Sylwia Florczak, Piotr Kamiński
// W: Trucizny, trucicielki i truciciele. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów, 2017. / red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, R. Wilczyńska, Bydgoszcz : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, s. 199--216, ISBN: 9788394667245
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19455] [data modyf: 29-05-2019 18:10]
[3] Wpływ dawnych poglądów dotyczących picia krwi na współczesną popkulturę. Analiza wybranych przykładów literackich, Sylwia Florczak
// W: Szkice z historii kultury ciała, 2016. / red. W. Korpalska, M. Zieliński, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz : Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, s. 149--164, ISBN: 9788394317782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18716] [data modyf: 07-02-2017 14:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nałóg czy kuracja? Alkohol we współczesnej literaturze postapokaliptycznej Europy Środkowo-Wschodniej / Sylwia Florczak, Piotr Kamiński, 2019. Wiadomości Akademickie: Pismo Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr 73, 30--36, ISSN: 1508-2180, rys. tab.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24385] [data modyf: 01-10-2019 13:40]
[2] Initial pro-antioxidant reactions in the patients suffering from cataract in the interactions with cadmium and lead / Katarzyna Kempka, Piotr Kamiński, Grażyna Malukiewicz, Maria Bogdzińska, Sylwia Florczak, 2018. World Scientific News: an International Scientific Journal Vol. 108, 195--206, eISSN: 2392-2192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cadmium, cataract, environmental pollution, lead, pro-antioxidant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23019] [data modyf: 25-03-2019 08:14]
[3] DNA isolation method from human blood with MasterPure DNA Purification KitTM - review article / Sylwia Florczak, Katarzyna Kempka, Karolina Hołderna, Emilia Stanek, Jędrzej Baszyński, Piotr Kamiński, Maria Bogdzińska, 2017. World Scientific News: an International Scientific Journal Vol. 72, 69--76, eISSN: 2392-2192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: DNA, human, isolation, optimization, review, whole blood
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21386] [data modyf: 25-03-2019 08:14]
[4] The influence of environmental and genetic factors on development of glaucoma / Sylwia Florczak, Katarzyna Kempka, 2016. World Scientific News: an International Scientific Journal Vol. 57, 475--482, eISSN: 2392-2192, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: MYOC, WDR, genes, glaucoma, heavy metals
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20584] [data modyf: 25-03-2019 08:14]
[5] Influence of rest breathing frequencies on the parameters of heart rate variability tachographs / Sylwia Florczak, Piotr Kamiński, Rafał Bilski, Beata Augustyńska, 2015. Medical and Biological Sciences Vol. 29, no. 1, 19--24, ISSN: 1734-591X, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [S. Florczak, P. Kamiński - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: HRV biofeedback, biofeedback HRV, coherence, częstotliwość rezonansowa, heart rate variability, koherencja, odpowiedź relaksacyjna, relaxation response, resonance frequency, zmienność rytmu serca
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.12775/MBS.2015.003
[AWCZ-19401] [data modyf: 22-02-2017 13:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Początkowe reakcje pro-antyoksydacyjne u chorych z zaćmą w interakcjach z kadmem i ołowiem, 2018. Katarzyna Kempka, Piotr Kamiński, Grażyna Malukiewicz, Maria Bogdzińska, Sylwia Florczak // W: X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - TYGIEL 2018 : interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Lublin, Polska Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018, s. 76, ISBN: 978-8365272768
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23024] [data modyf: 24-05-2018 15:14]
[2] Heavy metals shaping pathophysiological changes in cataract, 2017. Katarzyna Kempka, Sylwia Florczak, Piotr Kamiński, Grażyna Malukiewicz // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 47, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22871] [data modyf: 21-12-2017 13:14]
[3] The role of polymorphisms in genes VEGF, IL-4 and GST in development of age-related macular degeneration, 2017. Sylwia Florczak, Katarzyna Kempka, Piotr Kamiński, Grażyna Malukiewicz // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 45, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22869] [data modyf: 21-12-2017 13:11]
[4] The influence of mutations in genes HTRA1, VEGF and IL-4 with correlation of toxic metals concentration in development of age-related macular disease (AMD), 2016. Sylwia Florczak, Piotr Kamiński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 62, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22408] [data modyf: 03-01-2017 14:19]
[5] The influence of mutations in genes MYOC IL-1\alfa and WDR36 with correlation of toxic metals concentration, 2016. Sylwia Florczak, Katarzyna Kempka, Piotr Kamiński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 62, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22407] [data modyf: 03-01-2017 14:16]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski