System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Monika Grandtke
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Obszary chronionego krajobrazu, Ewa Burda, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Łukasz Czajka
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 139--145, ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19945] [data modyf: 05-11-2018 16:31]
[2] Użytki ekologiczne, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Ariel Durajski, Andżelina Łopińska, Ewa Burda
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--165, ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19946] [data modyf: 05-11-2018 16:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The effect of dipotassium EDTA and lithium heparin on hematologic values of farmed brown trout Salmo trutta (L.) spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, 2019. Aquaculture International Vol. 27, iss. 1, 79--87, ISSN: 0967-6120, , eISSN: 1573-143X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: anticoagulant, blood, brown trout, erythrocyte, hematology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10499-018-0308-5         Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-23210] [data modyf: 06-09-2019 12:54]
[2] Analysis of peripheral blood white blood cell parameters in European White Storks (Ciconia ciconia L.) chicks that varies by sex / Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Burda, Ariel Durajski, Joachim Siekiera, Leszek Jerzak, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae Vol. 3, 41--51, ISSN: 2543-8832, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, hematologia, hematology, krwinki białe, morfometria, morphometric, white blood cells size, white stork
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3.3
[AWCZ-24362] [data modyf: 20-09-2019 13:47]
[3] Pattern of secondary infection with Saprolegnia spp. in wild spawners of UDN - affected sea trout Salmo trutta m. trutta (L.), the Słupia River, N Poland / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Marian Giertych, Aleksandra Steliga, 2018. Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 47, iss. 3, 230--238, ISSN: 1730-413X, , eISSN: 1897-3191, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Saprolegnia, infection pattern, sea trout, secondary infection, ulcerative dermal necrosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ohs-2018-0022         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-23151] [data modyf: 18-10-2018 11:20]
[4] The impact of UDN on selectwed blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. trutta L. spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae Vol. 3, suppl., 7--16, ISSN: 2543-8832, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ulcerative Dermal Necrosis, blood, haematology, hematologia, krew, sea trout, troć wędrowna, wrzodziejąca martwica skóry UDN
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3supp.1
[AWCZ-24361] [data modyf: 20-09-2019 11:58]
[5] Influence of crowding on body mass, serum total protein and aminotransferase (ALT, AST) concentration and activity in the feral pigeon Columbia livia f. urbana / Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Aleksandra Steliga, Tomasz Hetmański, Piotr Kamiński, Monika Grandtke, Andżelina Łopińska, 2016. International Studies on Sparrows Vol. 40, 5--8, ISSN: 1734-624X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ALT, AST, Columbia livia f. urbana, body weight, crowding, pigeon, total protein
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/isspar-2015-0035
[AWCZ-21745] [data modyf: 02-10-2017 18:34]
[6] UDN - tajemnicza choroba troci wędrownej / Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Mariusz Kasprzak, 2015. Gawron: kwartalnik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, nr 3, 9--13, ISSN: 1640-2103, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19868] [data modyf: 29-02-2016 11:43]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The impact of UDN on selected blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. Trutta (L.) spawners, 2018. Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, A. Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 30, ISBN: 9788380841529
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23230] [data modyf: 03-10-2018 14:14]
[2] The influence of sex on morphological parameters of white blood cells of juvenile White Stork (Ciconia ciconia), 2018. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, Ewa Burda, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, J. Siekiera // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 20, ISBN: 9788380841529
Słowa kluczowe: blood cell size, hematology, morphology, morphometric, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23229] [data modyf: 30-04-2019 14:51]
[3] Analysis of the genetic differentiation of the white stork (Ciconia ciconia), 2017. E. Zygielewicz, M. Burnicka, A. Gniewczyńska, Ewa Burda, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Marcin Bocheński, Elżbieta Heger // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 61, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22874] [data modyf: 21-12-2017 13:39]
[4] The effect of sodium heparin on erythrocyte morphology of sand lizard (Lacerta agilis), 2017. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Magdalena Wieczorek, Mariusz Kasprzak, Bartłomiej Najbar // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 65, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22875] [data modyf: 21-12-2017 13:42]
[5] Morphological characteristics of the leukocytes in circulating blood of the white stork (Ciconia ciconia) chick's, 2016. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, R. Petela, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 76, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22410] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[6] Sand lizard (Lacerta agilis) and common lizard (Zootoca vivipara) erythrocyte morphology comparison, 2016. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Magdalena Wieczorek, Mariusz Kasprzak, Bartłomiej Najbar // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 79, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22411] [data modyf: 03-01-2017 14:28]
[7] Saprolegnia infection pattern in UDN-affected sea trout (Salmo trutta trutta) from the Słupia river, 2016. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 75, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22409] [data modyf: 03-01-2017 14:21]
[8] Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments, 2015. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Arkadiusz Stamm, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 22, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21867] [data modyf: 13-10-2015 16:21]
[9] Morphological characteristics of the capercaillie (Tetrao urogallus) leukocytes, 2015. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Aleksandra Steliga // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 120, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21995] [data modyf: 01-12-2015 18:31]
[10] Nieuchwytny zabójca - wrzodziejąca martwica skóry (UDN), 2015. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 56, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21871] [data modyf: 13-10-2015 16:20]
[11] Sea trout (Salmo trutta trutta) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) red blood cells measurements comparison, 2015. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, Aleksandra Steliga // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 118, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22273] [data modyf: 06-10-2016 10:26]
[12] Autumn of animal life on primates and carnivores example- osteological approach, 2014. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, A. Stamm // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 144
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22486] [data modyf: 30-01-2017 14:57]
[13] Morphological characteristics of the White Stork (Ciconia ciconia) chick's leukocytes, 2014. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Arkadiusz Stamm // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 147
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21922] [data modyf: 13-10-2015 16:42]
[14] Technique of blood sampling from White Stoks (Ciconia ciconia) chicks: possible mistakes and risks, 2014. Monika Janczak, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Arkadiusz Stamm, Aleksandra Steliga // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 148
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21923] [data modyf: 13-10-2015 16:44]
[15] Yellow baboon (Papio cynocephalus) none microarchitecture, 2014. Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Monika Janczak, A. Stamm // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 145
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22487] [data modyf: 30-01-2017 15:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski