System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Gerard Dmuch
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Maria Ossowska w opiniach polskich filozofów na emigracji, Gerard Dmuch
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93--113, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20415] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[2] Szkoła Lwowsko-Warszawska w kraju i na emigracji. O naukowej współpracy Zbigniewa Jordana z Tadeuszem Kotarbińskim, Gerard Dmuch
// W: Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, 2017. / pod red. Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 207--222, ISBN: 9788380181830
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19983] [data modyf: 03-06-2019 09:32]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mistrz w oczach swoich kontynuatorów. Filozofia Kazimierza Twardowskiego w interpretacji Zbigniewa Jordana / Gerard Dmuch, 2018. Filo-Sofija vol. 18, no 40, 177--188, ISSN: 1642-3267, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23336] [data modyf: 22-11-2018 10:19]
[2] Filozofia kontra ideologia. Zbigniew Jordan o marksistowskim dążeniu do monopolu na prawdę naukową i krytyce szkoły lwowsko-warszawskiej / Gerard Dmuch, 2017. Studia z Filozofii Polskiej tom 12, 201--214, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jordan, Lvov-Warsaw School, Polish Communist Party, Polish philosophy, dialectical materialism, historical materialism, ideology, marxism, truth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22894] [data modyf: 27-06-2018 14:51]
[3] Pomiędzy neopozytywizmem a filozofią analityczną. Zbigniew Jodan o problemie zaklasyfikowania szkoły lwowsko-warszawskiej / Gerard Dmuch, 2016. Studia z Filozofii Polskiej t. 11, 99--115, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lvov-Warsaw school, Vienna Circle, Zbigniew A.Jordan, analytic philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21491] [data modyf: 21-06-2017 11:50]
[4] Wojna i filozofia. Zbigniew Jordan i polska nauka na emigracji / Gerard Dmuch, 2015. Kul'tura i vremâ peremen 4 (11), 1--6, eISSN: 2411-4596, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: First Convention of Polish Science, Jordan, Polish Communist Party, Second World War, emigration, polish science
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20931] [data modyf: 23-01-2017 13:56]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Antropologiczny realizm Leszka Kołakowskiego w ujęciu Zbigniewia Jordana / Gerard Dmuch // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, t. 9, s. 109--122, ISSN: 1897-8584, summ.
Słowa kluczowe: Jordan, Kołakowski, Lenin, Marx, anthropological realism, epistemology, marxism-leninism, socially subjective world, theory of knowledge,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10265] [data modyf: 14-10-2015 12:47]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Zarys historii filozofii polskiej / / Leszek Gawor .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2013 (Rec.) Gerard Dmuch // Studia z Filozofii Polskiej .- 2016, t. 11, s. 365--367
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Myśląc o filozofii współczesnej / / Wojciech Słomski .- Warszawa : Europejskie Kolegium Edukacji w Warszawie , 2011 (Rec.) Gerard Dmuch // Nauczyciel i Szkoła .- 2015, Vol. 58, No. 2, s. 377--380
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Do Not Resuscitate czyli kiedy można odstąpić od reanimacji? / / Dorota Morończyk .- Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM , 2011 (Rec.) Gerard Dmuch // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2014, t. 12, nr 2, s. 208--211
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Filozofia polska okresu międzywojennego. Zarys problematyki / / Krzysztof Bochenek, Leszek Gawor, Anna Jedynak, Jerzy Kojkoł .- Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej , 2013 (Rec.) Gerard Dmuch // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, tom 9, s. 283--286
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski