System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Beata Barnowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Benefits from the implementation of project tasks with the use of virtual team / Beata Barnowska, Maciej Kozaryn, 2018. Management Vol. 22, no. 2, 204--216, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: project management, virtual project team, virtual team, wirtualny zespół projektowy, zarządzanie projektami, zespół wirtualny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0032
[AWCZ-23484] [data modyf: 07-01-2019 09:27]
[2] Projektowanie wirtualnych zespołów projektowych / Beata Barnowska, Sebastian Saniuk, 2018. Marketing i Rynek, nr 12, 4--16, ISSN: 1231-7853, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23553] [data modyf: 18-01-2019 12:40]
[3] Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych / Beata Barnowska, Sebastian Saniuk, 2017. Studia Informatica Pomerania, nr 1, 5--14, ISSN: 2451-0424, , eISSN: 2300-410X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: praca wirtualna, virtual management, virtual project team, virtual work, wirtualny zespół projektowy, zespół wirtualny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.18276/si.2017.43-01
[AWCZ-22502] [data modyf: 15-03-2018 18:20]
[4] Metody wykorzystywane do zarządzania logistyką zwrotów w handlu elektronicznym / Beata Barnowska, 2017. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, nr 84, 21--30, ISSN: 2451-4543, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: e-commerce, handel elektroniczny, logistyka zwrotów, reverse logistics management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22517] [data modyf: 20-03-2018 13:53]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Planowanie zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczeń logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej / Sebastian Saniuk, Beata Barnowska // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 335--346, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FlexSim, modeling and simulation, production orders planning,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10483] [data modyf: 01-03-2017 13:52]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wybrane aspekty funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych, 2017. Beata Barnowska, Sebastian Saniuk // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Podlesice, Polska Częstochowa : Wydaw. Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2017, Seria: Monografie, nr 72, s. 16--24, ISBN: 9788363989569
Słowa kluczowe: virtual management, virtual project team, virtual team

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22788] [data modyf: 25-10-2017 11:45]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski